Stručný_úvod_do_DOM

  • Revision slug: Stručný_úvod_do_DOM
  • Revision title: Stručný úvod do DOM
  • Revision id: 272326
  • Created:
  • Creator: DJ.Maca
  • Is current revision? Ne
  • Comment /* Proč je důležitá podpora DOM v Mozille? */

Revision Content

{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}

Co je to DOM?

Objektový model dokumentu je API pro dokumenty v HTML a XML. Zajišťuje struktorované znázornění dokumentu, umožňuje upravovat obsah a vizuální podobu. V podstatě propojuje webové stránky se skriptovacími nebo programovacími jazyky.

Všechny vlastnosti, metody a události, které jsou k dispozici webovým vývojařům k uprávě a vytváření webových stránek, jsou zahrnuty do {{mediawiki.interwiki('en', 'Gecko_DOM_Reference', 'objektů')}} (tj. objekt dokumentu, který představuje sám o sobě dokument. Tabulka objektů, která představuje tabulku HTML prvků, atd...) Tyto objekty jsou přístupné pomocí skriptovacích jazyků ve většině současných webových prolížečů.

DOM je nejčastěji spojovám s JavaScriptem a to tak, že kód je napsán v JavaScriptu, ale využívá DOM k přístupu k webové stránce a jejich prvků. DOM však byl navržen tak, aby byl nezávislý na jakémkoliv programovacím jazyku. Vytváří strukturované znázoznění dokumentu dostupné pod jediným API. Ačkoliv se věnujeme na celém webu věnujeme JavaScriptu, DOM může být implementován v jakémkoliv jazyce.

Konzorcium World Wide Web definuje standard DOM, nazvaný W3C DOM. Nyní, když jej ty nejdůležitější prohlížeče implementují korektně, je možné psát mocné aplikace nezávislé na konkrétním prohlížeči.

Proč je důležitá podpora DOM v Mozille?

"Dynamické HTML" (DHTML) je termín používaný některými obchodníky k popisu kombinace HTML, kaskádových stylů a skriptů, které umožní oživit webové stránky. Pracovní skupina W3C DOM hledá dohodu nad řešeními, která spolu budou spolupracovat a budou jazykově nezávislá (více na W3C FAQ). Zatímcé Mozilla uplatňujě název "Platforma webových aplikací". Podpora DOM je jen z nejpožadovanějších vlastností a je nezbytná, pokud Mozilla chce být schoupnou alternativou ostatních webových prohlížečích.

Stejně je tak důležitější fakt, že uživatelské rozhraní Mozilly (také Firefox a Thunderbird) je postaveno na XUL - XML jazyk uživatelského rozhraní. Takže Mozilla používa DOM k manipulaci {{mediawiki.interwiki('en', 'Dynamically_modifying_XUL-based_user_interface', 's vlastním uživatelským rozhraním')}}.

{{ wiki.languages( { "en": "en/About_the_Document_Object_Model", "es": "es/Acerca_del_Modelo_de_Objetos_del_Documento", "fr": "fr/\u00c0_propos_du_Document_Object_Model", "pl": "pl/O_modelu_obiektowym_dokumentu" } ) }}

Revision Source

<p>{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}
</p>
<h3 name="Co_je_to_DOM.3F"> Co je to DOM? </h3>
<p><a href="cs/DOM">Objektový model dokumentu</a> je API pro dokumenty v <a href="cs/HTML">HTML</a> a <a href="cs/XML">XML</a>. Zajišťuje struktorované znázornění dokumentu, umožňuje upravovat obsah a vizuální podobu. V podstatě propojuje webové stránky se skriptovacími nebo programovacími jazyky.
</p><p>Všechny vlastnosti, metody a události, které jsou k dispozici webovým vývojařům k uprávě a vytváření webových stránek, jsou zahrnuty do {{mediawiki.interwiki('en', 'Gecko_DOM_Reference', 'objektů')}} (tj. objekt dokumentu, který představuje sám o sobě dokument. Tabulka objektů, která představuje tabulku HTML prvků, atd...) Tyto objekty jsou přístupné pomocí skriptovacích jazyků ve většině současných webových prolížečů.
</p><p>DOM je nejčastěji spojovám s <a href="cs/JavaScript">JavaScriptem</a> a to tak, že kód je napsán v JavaScriptu, ale využívá DOM k přístupu k webové stránce a jejich prvků. DOM však byl navržen tak, aby  byl nezávislý na jakémkoliv programovacím jazyku. Vytváří strukturované znázoznění dokumentu dostupné pod jediným API. Ačkoliv se věnujeme na celém webu věnujeme JavaScriptu, DOM může být implementován v <a class="external" href="http://www.w3.org/DOM/Bindings">jakémkoliv jazyce</a>.
</p><p><a class="external" href="http://www.w3.org/">Konzorcium World Wide Web</a> definuje <a class="external" href="http://www.w3.org/DOM/">standard DOM</a>, nazvaný W3C DOM. Nyní, když jej ty nejdůležitější prohlížeče implementují korektně, je možné psát mocné aplikace nezávislé na konkrétním prohlížeči.
</p>
<h3 name="Pro.C4.8D_je_d.C5.AFle.C5.BEit.C3.A1_podpora_DOM_v_Mozille.3F"> Proč je důležitá podpora DOM v Mozille? </h3>
<p>"Dynamické HTML" (<a href="cs/DHTML">DHTML</a>) je termín používaný některými obchodníky k popisu kombinace HTML, kaskádových stylů a skriptů, které umožní oživit webové stránky. Pracovní skupina W3C DOM hledá dohodu nad řešeními, která spolu budou spolupracovat a budou jazykově nezávislá (více na <a class="external" href="http://www.w3.org/DOM/faq.html">W3C FAQ</a>). Zatímcé Mozilla uplatňujě název "Platforma webových aplikací". Podpora DOM je jen z nejpožadovanějších vlastností a je nezbytná, pokud Mozilla chce být schoupnou alternativou ostatních webových prohlížečích.
</p><p>Stejně je tak důležitější fakt, že uživatelské rozhraní Mozilly (také Firefox a Thunderbird) je postaveno na <a href="cs/XUL">XUL</a> - XML jazyk uživatelského rozhraní. Takže Mozilla používa DOM k manipulaci {{mediawiki.interwiki('en', 'Dynamically_modifying_XUL-based_user_interface', 's vlastním uživatelským rozhraním')}}.
</p>{{ wiki.languages( { "en": "en/About_the_Document_Object_Model", "es": "es/Acerca_del_Modelo_de_Objetos_del_Documento", "fr": "fr/\u00c0_propos_du_Document_Object_Model", "pl": "pl/O_modelu_obiektowym_dokumentu" } ) }}
Revert to this revision