mozilla

Revision 272325 of Stručný_úvod_do_DOM

  • Revision slug: Stručný_úvod_do_DOM
  • Revision title: Stručný úvod do DOM
  • Revision id: 272325
  • Created:
  • Creator: Triceo
  • Is current revision? Ne
  • Comment /* Co je to DOM? */ Korektury a překlad poslední věty

Revision Content

{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}

Co je to DOM?

Objektový model dokumentu je API pro dokumenty v HTML a XML. Zajišťuje struktorované znázornění dokumentu, umožňuje upravovat obsah a vizuální podobu. V podstatě propojuje webové stránky se skriptovacími nebo programovacími jazyky.

Všechny vlastnosti, metody a události, které jsou k dispozici webovým vývojařům k uprávě a vytváření webových stránek, jsou zahrnuty do {{mediawiki.interwiki('en', 'Gecko_DOM_Reference', 'objektů')}} (tj. objekt dokumentu, který představuje sám o sobě dokument. Tabulka objektů, která představuje tabulku HTML prvků, atd...) Tyto objekty jsou přístupné pomocí skriptovacích jazyků ve většině současných webových prolížečů.

DOM je nejčastěji spojovám s JavaScriptem a to tak, že kód je napsán v JavaScriptu, ale využívá DOM k přístupu k webové stránce a jejich prvků. DOM však byl navržen tak, aby byl nezávislý na jakémkoliv programovacím jazyku. Vytváří strukturované znázoznění dokumentu dostupné pod jediným API. Ačkoliv se věnujeme na celém webu věnujeme JavaScriptu, DOM může být implementován v jakémkoliv jazyce.

Konzorcium World Wide Web definuje standard DOM, nazvaný W3C DOM. Nyní, když jej ty nejdůležitější prohlížeče implementují korektně, je možné psát mocné aplikace nezávislé na konkrétním prohlížeči.

Proč je důležitá podpora DOM v Mozille?

"Dynamic HTML" (DHTML) is a term used by some vendors to describe the combination of HTML, style sheets and scripts that allows documents to be animated. The W3C DOM Working Group is working hard to make sure interoperable and language-neutral solutions are agreed upon (see also the W3C FAQ). As Mozilla claims the title of "Web Application Platform", support for the DOM is one of the most requested features, and a necessary one if Mozilla wants to be a viable alternative to the other browsers.

Even more important is the fact that the user interface of Mozilla (also Firefox and Thunderbird) is built using XUL -- an XML User interface Language. So Mozilla uses the DOM to {{mediawiki.interwiki('en', 'Dynamically_modifying_XUL-based_user_interface', 'manipulate its own UI')}}.

{{ wiki.languages( { "en": "en/About_the_Document_Object_Model", "es": "es/Acerca_del_Modelo_de_Objetos_del_Documento", "fr": "fr/\u00c0_propos_du_Document_Object_Model", "pl": "pl/O_modelu_obiektowym_dokumentu" } ) }}

Revision Source

<p>{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}
</p>
<h3 name="Co_je_to_DOM.3F"> Co je to DOM? </h3>
<p><a href="cs/DOM">Objektový model dokumentu</a> je API pro dokumenty v <a href="cs/HTML">HTML</a> a <a href="cs/XML">XML</a>. Zajišťuje struktorované znázornění dokumentu, umožňuje upravovat obsah a vizuální podobu. V podstatě propojuje webové stránky se skriptovacími nebo programovacími jazyky.
</p><p>Všechny vlastnosti, metody a události, které jsou k dispozici webovým vývojařům k uprávě a vytváření webových stránek, jsou zahrnuty do {{mediawiki.interwiki('en', 'Gecko_DOM_Reference', 'objektů')}} (tj. objekt dokumentu, který představuje sám o sobě dokument. Tabulka objektů, která představuje tabulku HTML prvků, atd...) Tyto objekty jsou přístupné pomocí skriptovacích jazyků ve většině současných webových prolížečů.
</p><p>DOM je nejčastěji spojovám s <a href="cs/JavaScript">JavaScriptem</a> a to tak, že kód je napsán v JavaScriptu, ale využívá DOM k přístupu k webové stránce a jejich prvků. DOM však byl navržen tak, aby  byl nezávislý na jakémkoliv programovacím jazyku. Vytváří strukturované znázoznění dokumentu dostupné pod jediným API. Ačkoliv se věnujeme na celém webu věnujeme JavaScriptu, DOM může být implementován v <a class="external" href="http://www.w3.org/DOM/Bindings">jakémkoliv jazyce</a>.
</p><p><a class="external" href="http://www.w3.org/">Konzorcium World Wide Web</a> definuje <a class="external" href="http://www.w3.org/DOM/">standard DOM</a>, nazvaný W3C DOM. Nyní, když jej ty nejdůležitější prohlížeče implementují korektně, je možné psát mocné aplikace nezávislé na konkrétním prohlížeči.
</p>
<h3 name="Pro.C4.8D_je_d.C5.AFle.C5.BEit.C3.A1_podpora_DOM_v_Mozille.3F"> Proč je důležitá podpora DOM v Mozille? </h3>
<p>"Dynamic HTML" (<a href="cs/DHTML">DHTML</a>) is a term used by some vendors to describe the combination of HTML, style sheets and scripts that allows documents to be animated. The W3C DOM Working Group is working hard to make sure interoperable and language-neutral solutions are agreed upon (see also the <a class="external" href="http://www.w3.org/DOM/faq.html">W3C FAQ</a>). As Mozilla claims the title of "Web Application Platform", support for the DOM is one of the most requested features, and a necessary one if Mozilla wants to be a viable alternative to the other browsers.
</p><p>Even more important is the fact that the user interface of Mozilla (also Firefox and Thunderbird) is built using XUL -- an XML User interface Language. So Mozilla uses the DOM to {{mediawiki.interwiki('en', 'Dynamically_modifying_XUL-based_user_interface', 'manipulate its own UI')}}.
</p>{{ wiki.languages( { "en": "en/About_the_Document_Object_Model", "es": "es/Acerca_del_Modelo_de_Objetos_del_Documento", "fr": "fr/\u00c0_propos_du_Document_Object_Model", "pl": "pl/O_modelu_obiektowym_dokumentu" } ) }}
Revert to this revision