Compare Revisions

Rozšíření

Change Revisions

Revision 245553:

Revision 245553 by Majda on

Revision 245554:

Revision 245554 by Juhyx on

Title:
Rozšíření
Rozšíření
Slug:
Rozšíření
Rozšíření
Tags:
Rozšíření
Rozšíření
Content:

Revision 245553
Revision 245554
t12      <b>Rozšíření</b> jsou malé doplňky, které přidávají nové fut12      <b>Rozšíření</b> jsou malé doplňky, které přidávají nové fu
>nkce do aplikací Mozilly, jako jsou Firefox nebo Thunderbird. Můž>nkce do aplikací Mozilly, jako jsou Firefox nebo Thunderbird. Moh
>ou přidávat cokoliv od tlačítka na liště nástrojů až po úplně nov>ou přidávat cokoliv od tlačítka na liště nástrojů až po úplně nov
>é funce. Rozšíření tak umožňují přizpůsobit aplikaci potřebám kaž>é funkce. Rozšíření tak umožňují přizpůsobit aplikaci potřebám ka
>dého uživatele a přitom zachovat malou velikost downloadu aplikac>ždého uživatele a přitom zachovat soubor aplikace malý.
>e. 

Back to History