Revision 124099 of RSS

  • Revision slug: RSS
  • Revision title: RSS
  • Revision id: 124099
  • Created:
  • Creator: FunTomas
  • Is current revision? Ne
  • Comment

Revision Content

{{mediawiki.interwiki('en', 'RSS:Getting_Started', 'Getting Started')}}
Úvod do problematiky RSS.
Really Simple Syndication (RSS) je populární datový formát podobný HTML, postavený na XML a používaný pro publikování. RSS má ošklivou historii a spoustu rozdílných a nekompatibilních {{mediawiki.interwiki('en', 'RSS:Version', 'verzí')}}. (Některé jsou založené na RDF, avšak většina pouze na XML.) Přesto je RSS nesmírně populární formát používaný pro publikování zpráv, příspěvků v blozích, IP-rádiu a IPTV a mající neskutečnou dynamiku.

Dokumentace v češtině

TBD

Zobrazit vše...


{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:RSS', 'Dokumentace v angličtině')}}

{{mediawiki.interwiki('en', 'RSS:Article:Why_RSS_Slash_is_Popular_-_Counting_Your_Comments', 'Proč je RSS Slash Module populární - počítání komentářů')}}
Charles Iliya Krempeaux hovoří o modulu RSS Slash Module, proč je mezi některými populární a jak se používá k získání počtu komentářů.
{{mediawiki.interwiki('en', 'RSS:Article:Why_Well-Formed_Web_RSS_Module_is_Popular_-_Syndicating_Your_Comments', 'Proč je modul Well-Formed Web RSS Module populární - publikování vašich komentářů')}}
Charles Iliya Krempeaux hovoří o modulu RSS Well-Formed Web Module, proč je mezi některými populární a jak se používá k odkazování na vaše komentáře.
Mýtus o kompatibilitě RSS
Mark Pilgrim vám poví o ošklivé historii RSS a podrobnosti o nekompatibilitě mezi jednotlivými verzemi.
Atomický RSS
Tim Bray hovoří o použití Atomu 1.0 jako mikro-formátu a rozšiřujícího modulu pro RSS 2.0. Ponechává RSS 2.0 jako váš publikační formát, avšak zavádí a používá vybrané elementy formátu Atom 1.0.

{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:RSS', 'Zobrazit vše...')}}

Komunita

{{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "dev-tech-xml", "mozilla.dev.tech.xml" ])}}

Související témata

RDF, XML

Categories

Interwiki Language Links


{{ wiki.languages( { "en": "en/RSS", "fr": "fr/RSS", "ja": "ja/RSS", "pl": "pl/RSS" } ) }}

Revision Source

<p>
</p>
<div class="callout-box"><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'RSS:Getting_Started', 'Getting Started')}}</b><br>
Úvod do problematiky RSS.</div>
<div><b>Really Simple Syndication (RSS)</b> je populární datový formát podobný <a href="cs/HTML">HTML</a>, postavený na <a href="cs/XML">XML</a> a používaný pro publikování.  RSS má ošklivou historii a spoustu rozdílných a nekompatibilních {{mediawiki.interwiki('en', 'RSS:Version', 'verzí')}}.  (Některé jsou založené na <a href="cs/RDF">RDF</a>, avšak většina pouze na <a href="cs/XML">XML</a>.)  Přesto je RSS nesmírně populární formát používaný pro publikování zpráv, příspěvků v blozích, IP-rádiu a IPTV a mající neskutečnou dynamiku.</div>
<table class="topicpage-table">
<tbody><tr><td>
<h4 name="Dokumentace_v_.C4.8De.C5.A1tin.C4.9B"> <a href="Special:Tags?tag=RSS&amp;language=cs">Dokumentace v češtině</a> </h4>
<p>TBD
</p><p><span class="alllinks"><a href="Special:Tags?tag=RSS&amp;language=cs">Zobrazit vše...</a></span>
</p><p><br>
</p>
<h4 name="Dokumentace_v_angli.C4.8Dtin.C4.9B"> {{mediawiki.interwiki('en', 'Category:RSS', 'Dokumentace v angličtině')}} </h4>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'RSS:Article:Why_RSS_Slash_is_Popular_-_Counting_Your_Comments', 'Proč je RSS Slash Module populární - počítání komentářů')}}
</dt><dd> <small>Charles Iliya Krempeaux hovoří o modulu RSS Slash Module, proč je mezi některými populární a jak se používá k získání <i>počtu</i> komentářů.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> {{mediawiki.interwiki('en', 'RSS:Article:Why_Well-Formed_Web_RSS_Module_is_Popular_-_Syndicating_Your_Comments', 'Proč je modul Well-Formed Web RSS Module populární - publikování vašich komentářů')}}
</dt><dd> <small>Charles Iliya Krempeaux hovoří o modulu RSS Well-Formed Web Module, proč je mezi některými populární a jak se používá k odkazování na vaše komentáře.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> <a class="external" href="http://diveintomark.org/archives/2004/02/04/incompatible-rss">Mýtus o kompatibilitě RSS</a>
</dt><dd> <small>Mark Pilgrim vám poví o ošklivé historii RSS a podrobnosti o nekompatibilitě mezi jednotlivými verzemi.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> <a class="external" href="http://www.tbray.org/ongoing/When/200x/2005/07/27/Atomic-RSS">Atomický RSS</a>
</dt><dd> <small>Tim Bray hovoří o použití Atomu 1.0 jako mikro-formátu a rozšiřujícího modulu pro RSS 2.0. Ponechává RSS 2.0 jako váš publikační formát, avšak zavádí a používá vybrané elementy formátu Atom 1.0.</small>
</dd></dl>
<p><span class="alllinks">{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:RSS', 'Zobrazit vše...')}}</span>
</p>
</td>
<td>
<h4 name="Komunita"> Komunita </h4>
<p>{{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "dev-tech-xml", "mozilla.dev.tech.xml" ])}}
</p>
<h4 name="Souvisej.C3.ADc.C3.AD_t.C3.A9mata"> Související témata </h4>
<dl><dd> <a href="cs/RDF">RDF</a>, <a href="cs/XML">XML</a>
</dd></dl>
</td></tr></tbody></table>
<p><span class="comment">Categories</span>
</p><p><span class="comment">Interwiki Language Links</span>
</p><p><br>
</p>{{ wiki.languages( { "en": "en/RSS", "fr": "fr/RSS", "ja": "ja/RSS", "pl": "pl/RSS" } ) }}
Revert to this revision