Vlastní šablony

There were scripting errors on this page. While those are being addressed by site editors, you can view partial content below.

{{ PotřebujeDoplnit() }} {{ ObsahKategorieProjektMDC() }}

Tato stránka obsahuje seznam nejpoužívanějších šablon v české verzi MDC. Kompletní seznam šablon lze nalézt na stránce Všechny stránky po výběru jmenného prostoru na Šablony.

Překlad a tvorba nových dokumentů

Tyto šablony se používají při práci na MDC nejčastěji a slouží k označení stavu dokumentu.

Šablona:PotřebujePřeložit

Šablona:PotřebujePřeložit slouží k označení dokumentu, který byl přidán do české verze MDC z anglického originálu a ještě nebyl zcela přeložen. Šablona se přidává pomocí syntaxe: {{PotřebujePřeložit}}. Tento zápis se zobrazí jako:

Tato stránka není ještě zcela přeložena. Pomozte nám ji prosím dopřeložit.

a takovéto dokumenty lze pak najít v kategorii Category:Potřebuje přeložit.

Šablona:PotřebujeZkontrolovatPřeklad

Šablona:PotřebujeZkontrolovatPřeklad slouží k označení dokumentu, který byl již přeložen, ale stále ještě může obsahovat překladatelské chyby. Šablona se přidává pomocí syntaxe: {{PotřebujeZkontrolovatPřeklad}}. Tento zápis se zobrazí jako:

Tato stránka byla nedávno přeložena z anglického originálu. Je možné, že se v ní stále ještě vyskytují některé nevhodné obraty. Pomozte nám prosím zkontrolovat správnost překladu.

a takovéto dokumenty lze pak najít v kategorii Category:Potřebuje zkontrolovat překlad.

Šablona:PotřebujePřemigrovat

Šablona:PotřebujePřemigrovat slouží k označení dokumentu, který je migrován z jiného zdroje a není proto úplný. Šablona se přidává pomocí syntaxe: {{PotřebujePřemigrovat|http://www.czilla.cz/}}. Tento zápis se zobrazí jako:

Tento článek není ještě zcela přemigrován. Jeho původní obsah naleznete [zde]

a takovéto dokumenty lze pak najít v kategorii Category:Potřebuje přemigrovat.

Šablona:PotřebujeDoplnit

Šablona:PotřebujeDoplnit slouží k označení dokumentu, který je neúplný a bylo by dobré ho rozšířit. Šablona se přidává pomocí syntaxe: {{PotřebujeDoplnit}}. Tento zápis se zobrazí jako:

Na této stránce není dostatek kvalitního obsahu. Pomozte nám ho prosím doplnit.

a takovéto dokumenty lze pak najít v kategorii Category:Potřebuje doplnit.

Šablona:PotřebujeZkontrolovat

Šablona:PotřebujeZkontrolovat slouží k označení dokumentu, který by bylo dobré zkontrolovat - ať už na jeho úplnost, tak na jazykovou správnost. Šablona se přidává pomocí syntaxe: {{PotřebujeZkontrolovat}}. Tento zápis se zobrazí jako:

Tato stránka byla nedávno nově napsána. Na rozdíl od většiny stránek se nejedná o překlad anglického originálu. Je možné, že se v ní vyskytují některé nevhodné obraty či nepravdivé údaje. Pomozte nám prosím zkontrolovat její správnost.

a takovéto dokumenty lze pak najít v kategorii Category:Potřebuje zkontrolovat.

Tvorba odkazů

Šablona:bug

Šablona:bug umožňuje snadné vytvoření odkazu na chybu v bugzilla.mozilla.org pomocí následující synataxe: {{bug|123456}}. Tento zápis se pak zobrazí jako: {{ Bug(123456) }}.

Šablona:pojmenovaný-bug

Šablona:pojmenovaný-bug umožňuje snadné vytvoření pojmenovaného odkazu na chybu v bugzilla.mozilla.org pomocí následující synataxe: {{pojmenovaný-bug|123456|Chyba není na vašem přímači}}. Tento zápis se pak zobrazí jako: {{ Pojmenovaný-bug(123456, "Chyba není na vašem přímači") }}.

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: Majda, Pawell
Last updated by: Pawell,