Revision 272111 of Názvy stránek

 • Revision slug: Project:Názvy_stránek
 • Revision title: Názvy stránek
 • Revision id: 272111
 • Created:
 • Creator: Mibla
 • Is current revision? Ne
 • Comment /* One-page articles */ potřebuje dopřeložit disambiguation page

Revision Content

{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}} {{template.ObsahKategorieProjektMDC()}}

This page will be undergoing revision over the next few days. The general information should be the same, so feel free to use it as-is for the time being. -- {{mediawiki.interwiki('en', 'User:Dria', 'dria')}} 20:09, 14 March 2006 (PST)

Page naming for the MDC Wiki is relatively straightforward, but it's important you get it correct in order to take full advantage of the custom breadcrumb extension that we have added.

Please also refer to the Writer's guidelines when choosing a page name.

Obecná pravidla

Velká písmena

Názvy stránek by měly raději používat velká písmena jako věty (velké písmeno pouze u prvního slova a u případných vlastních jmen) než jako u nadpisů (velká písmena na začátku všech slov kromě členů a předložek):

 • Správně: "A new method for creating JavaScript rollovers"
 • Chybně: "A New Method for Creating JavaScript Rollovers"
V současné době platí tato pravidla používání velkých písmen pouze pro nové stránky. V naší wiki je nyní velké množství stránek, které tato pravidla nesplňují, ale zatím je prosím neopravujete. Někdy v budoucnu vytřídíme logiku a upravíme názvy starších stránek. Díky. -- dria 09:20, 14. března 2006 (PST)

Jednostránkové články

Obsah s unikátním nadpisem

Když přidáváte článek nebo jiný obsah, který vyžaduje ve wiki pouze jednu stránku, použijte prostě název článku jako název stránky.

Například stránku pro jednostránkový článek s názvem "A new approach to JavaScript rollovers" by bylo prostě A new approach to JavaScript rollovers. Dokud je nadpis unikátní, je to nejjednodušší a upředňostnovaný způsob.

Obsah s neunikátním nadpisem

Kdykoli je to možné, měli byste se pokusit vytvářet stránky s unikátními nadpisy, aby se pojmenovávání stránek co možná nejvíce zjednodušilo. Jestliže to je nemožné, přidejte na začátek nadpisu téma následované dvojtečkou bez mezer.

Například: Pokud bych potřeboval přidat stránku nazvanou "Optimalizace", prosté pojmenování stránky "Optimalizace" by způsobilo možný konflikt, neboť Optimalizace se může týkat široké škály témat obsažených ve wiki. Pokud by můj článek o Optimalizaci byl specifický pro CSS, rozšířil bych svůj nadpis, aby byl unikátní (tj.: CSS optimalizace).

Pokud existují dvě nebo více stránek, které mají stejný "přirozený" nadpis, měla by být vytvořena disambiguation page.

Je dobrým zvykem v této wiki, aby měli stránky unikátní nadpisy, kdykoli to je možné.

Multiple-page content

If the content you are adding to the wiki requires multiple pages, use the following page naming method. This method takes advantage of the breadcrumb extension.

Note the addition of the initial "Learning JavaScript" page. In order for the breadcrumb extension to work, each part of the colon-delimited page names has to exist as a separate and navigable page.

If you want to use the breadcrumb extension for navigational hierarchy in your pages, you must use the colon-delimited page naming system described here.

{{ wiki.languages( { "fr": "Help:fr/Nommage_des_pages" } ) }}

Revision Source

<p>
{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}
{{template.ObsahKategorieProjektMDC()}}
</p>
<div class="note">This page will be undergoing revision over the next few days. The general information should be the same, so feel free to use it as-is for the time being. -- {{mediawiki.interwiki('en', 'User:Dria', 'dria')}} 20:09, 14 March 2006 (PST)</div>
<p>Page naming for the MDC Wiki is relatively straightforward, but it's important you get it correct in order to take full advantage of the custom <a href="Help:cs/Wiki_Markup_Reference#Breadcrumb_Navigation_Extension">breadcrumb extension</a> that we have added.
</p><p>Please also refer to the <a href="Project:cs/Writer's_guidelines">Writer's guidelines</a> when choosing a page name. 
</p>
<h3 name="Obecn.C3.A1_pravidla"> Obecná pravidla </h3>
<h4 name="Velk.C3.A1_p.C3.ADsmena"> Velká písmena </h4>
<p>Názvy stránek by měly raději používat velká písmena jako věty (velké písmeno pouze u prvního slova a u případných vlastních jmen) než jako u nadpisů (velká písmena na začátku všech slov kromě členů a předložek):
</p>
<ul><li> <font color="green"><b>Správně</b></font>: "A new method for creating JavaScript rollovers"
</li><li> <font color="red"><b>Chybně</b></font>: "A New Method for Creating JavaScript Rollovers"
</li></ul>
<div class="note">V současné době platí tato pravidla používání velkých písmen pouze pro nové stránky. V naší wiki je nyní velké množství stránek, které tato pravidla nesplňují, ale zatím je prosím neopravujete. Někdy v budoucnu vytřídíme logiku a upravíme názvy starších stránek. Díky. -- <a href="User:Dria">dria</a> 09:20, 14. března 2006 (PST)</div>
<h3 name="Jednostr.C3.A1nkov.C3.A9_.C4.8Dl.C3.A1nky"> Jednostránkové články </h3>
<h4 name="Obsah_s_unik.C3.A1tn.C3.ADm_nadpisem"> Obsah s unikátním nadpisem </h4>
<p>Když přidáváte článek nebo jiný obsah, který vyžaduje ve wiki pouze jednu stránku, použijte prostě název článku jako název stránky.
</p><p>Například stránku pro jednostránkový článek s názvem "A new approach to JavaScript rollovers" by bylo prostě <a href="cs/A_new_approach_to_JavaScript_rollovers">A new approach to JavaScript rollovers</a>. Dokud je nadpis unikátní, je to nejjednodušší a upředňostnovaný způsob.
</p>
<h4 name="Obsah_s_neunik.C3.A1tn.C3.ADm_nadpisem"> Obsah s neunikátním nadpisem </h4>
<p>Kdykoli je to možné, měli byste se pokusit vytvářet stránky s unikátními nadpisy, aby se pojmenovávání stránek co možná nejvíce zjednodušilo. Jestliže to je nemožné, přidejte na začátek nadpisu téma následované dvojtečkou bez mezer.
</p><p>Například: Pokud bych potřeboval přidat stránku nazvanou "Optimalizace", prosté pojmenování stránky "Optimalizace" by způsobilo možný konflikt, neboť Optimalizace se může týkat široké škály témat obsažených ve wiki. Pokud by můj článek o Optimalizaci byl specifický pro CSS, rozšířil bych svůj nadpis, aby byl unikátní (tj.: <a href="cs/CSS_optimalizace">CSS optimalizace</a>). 
</p><p>Pokud existují dvě nebo více stránek, které mají stejný "přirozený" nadpis, měla by být vytvořena <a href="Project:cs/Disambiguation">disambiguation page</a>.
</p><p><b>Je dobrým zvykem v této wiki, aby měli stránky unikátní nadpisy, kdykoli to je možné.</b>
</p>
<h3 name="Multiple-page_content"> Multiple-page content </h3>
<p>If the content you are adding to the wiki requires multiple pages, use the following page naming method. This method takes advantage of the <a href="Help:cs/Wiki_Markup_Reference#Breadcrumb_Navigation_Extension">breadcrumb extension</a>.
</p>
<ul><li> <a href="cs/Learning_JavaScript">Learning JavaScript</a> - Main table-of-contents page
</li><li> <a href="cs/Learning_JavaScript/Introduction">Learning JavaScript:Introduction</a>
</li><li> <a href="cs/Learning_JavaScript/A_layperson's_view">Learning JavaScript:A layperson's view</a>
</li><li> <a href="cs/Learning_JavaScript/More_advanced_scripting">Learning JavaScript:More advanced scripting</a>
</li><li> <a href="cs/Learning_JavaScript/Next_steps">Learning JavaScript:Next steps</a>
</li></ul>
<p>Note the addition of the initial "Learning JavaScript" page. In order for the <a href="Help:cs/Wiki_Markup_Reference#Breadcrumb_Navigation_Extension">breadcrumb extension</a> to work, each part of the colon-delimited page names has to exist as a separate and navigable page.
</p><p><b>If you want to use the <a href="Help:cs/Wiki_Markup_Reference#Breadcrumb_Navigation_Extension">breadcrumb extension</a> for navigational hierarchy in your pages, you must use the colon-delimited page naming system described here.</b>
</p>{{ wiki.languages( { "fr": "Help:fr/Nommage_des_pages" } ) }}
Revert to this revision