Názvy stránek

This page will be undergoing revision over the next few days. The general information should be the same, so feel free to use it as-is for the time being. -- dria 20:09, 14 March 2006 (PST)

Page naming for the MDC Wiki is relatively straightforward, but it's important you get it correct in order to take full advantage of the custom breadcrumb extension that we have added.

Please also refer to the Writer's guidelines when choosing a page name.

Hlavní pravidla

Psáno velkými písmeny

Názvy stránek by měly raději používat velká písmena jako věty (velké písmeno pouze u prvního slova a u případných vlastních jmen) než jako u nadpisů (velká písmena na začátku všech slov kromě členů a předložek):

  • True: "A new method for creating JavaScript rollovers"
  • False: "A New Method for Creating JavaScript Rollovers"
V současné době platí tato pravidla používání velkých písmen pouze pro nové stránky. V naší wiki je nyní velké množství stránek, které tato pravidla nesplňují, ale zatím je prosím neopravujete. Někdy v budoucnu vytřídíme logiku a upravíme názvy starších stránek. Díky. -- dria 09:20, 14. března 2006 (PST)

Jednostránkové články

Obsah s unikátním nadpisem

Když přidáváte článek nebo jiný obsah, který vyžaduje ve wiki pouze jednu stránku, použijte prostě název článku jako název stránky.

Například stránku pro jednostránkový článek s názvem "A new approach to JavaScript rollovers" by bylo prostě A new approach to JavaScript rollovers. Dokud je nadpis unikátní, je to nejjednodušší a upředňostnovaný způsob.

Obsah s neunikátním nadpisem

Kdykoli je to možné, měli byste se pokusit vytvářet stránky s unikátními nadpisy, aby se pojmenovávání stránek co možná nejvíce zjednodušilo. Jestliže to je nemožné, přidejte na začátek nadpisu téma následované dvojtečkou bez mezer.

Například: Pokud bych potřeboval přidat stránku nazvanou "Optimalizace", prosté pojmenování stránky "Optimalizace" by způsobilo možný konflikt, neboť Optimalizace se může týkat široké škály témat obsažených ve wiki. Pokud by můj článek o Optimalizaci byl specifický pro CSS, rozšířil bych svůj nadpis, aby byl unikátní (tj.: CSS optimalizace).

Pokud existují dvě nebo více stránek, které mají stejný "přirozený" nadpis, měla by být vytvořena disambiguation page.

Je dobrým zvykem v této wiki, aby měli stránky unikátní nadpisy, kdykoli to je možné.

Vícestránkové články

Když článek který přidáváš do Wiki vyžaduje vícestránek, použij následující stranu jmenující metodou. Tato metoda bere výhodu z Breadcrumb rozšíření.

Dávejte pozor na dodatek výchozí "Učební Javascript" stranky. V dalším pořadí z breadcrumb rozšíření se pracuje, další část z colon-omezení názvu stránky bude existovat samostatná a správná stránka.

Když chceš používát breadcrumb rozšíření pro správnou hierarchii tvých stránek, musíš použít colon-omezení názvu stránky system to charakterizuje zde.

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: SphinxKnight, wbamberg, fscholz, Brambooor, Kamen, Mibla, Majda, Pawell
Poslední aktualizace od: SphinxKnight,