mozilla

Compare Revisions

Project:Jak_začít

Change Revisions

Revision 269905:

Revision 269905 by Husbja on

Revision 269906:

Revision 269906 by Lascort on

Title:
Jak začít
Jak začít
Slug:
Project:Jak_začít
Project:Jak_začít
Tags:
Všechny_kategorie, Projekt_MDC, Potřebuje_přeložit
Všechny_kategorie, Projekt_MDC, Potřebuje_přeložit
Content:

Revision 269905
Revision 269906
n76    <h4 name="Writers">n76    <h4 name="P.C5.99isp.C4.9Bvatel.C3.A9_.28Writers.29">
77      Writers77      Přispěvatelé (Writers)
n80      The MDC is always interested in new content, so you're encon80      MDC zajímá zejména nový obsah, takže můžete napsat nový člá
>uraged to write new articles on whatever <a href="Special:Tags?ta>nek na cokoliv <a href="Special:Tags?tag=V%C5%A1echny_kategorie&a
>g=V%C5%A1echny_kategorie&amp;language=cs">topics</a> we currently>mp;language=cs">topics</a> co máme obsaženo v naší wiki. Nový pří
> cover in the wiki. New content can be as simple as a one page "t>spěvek může být jednoduchý jako jednostránkový "tip" nebo komplex
>ip" or as complex as a full-blown book-length programming guide o>ní plnohodnotný programátorský manuál nebo referenční příručka o 
>r reference. The amount of new content you contribute is entirely>rozsahu celé knihy. Počet nových příspěvků kterými přispějete je 
> up to you.>zcela na Vás.
t83      Refer to our <a href="Project:cs/Pr%c5%afvodce_p%c5%99ekladt83      Nahlédněte do našeho <a href="Project:cs/Pr%c5%afvodce_p%c5
>atele">Průvodce překladatele</a> if you have questions about styl>%99ekladatele">Průvodce překladatele</a> pokud máte otázky ohledn
>e or usage policies within the wiki.>ě stylu nebo užívání politik uvnitř wiki.

Back to History