mozilla

Revision 327323 of MDN:Jak pomoci

 • Revision slug: Project:How_to_Help
 • Revision title: MDN:Jak pomoci
 • Revision id: 327323
 • Created:
 • Creator: makovickym
 • Is current revision? Ano
 • Comment

Revision Content

Začínáme
Chcete pomoci s vylepšením MDC? Podívejte se, jak na to.

Mozilla Developer Network (MDN) podporuje růst a vývoj Firefoxu a webu poskytováním komplexní, přesné a aktuální informace o Firefoxu, Mozille, a webových technologiích. Dokumentační středisko MDN (MDN Documentation Center – MDC) je část MDN zaměřená na dokumentaci.

Pokud hledáte technickou pomoc, zkuste projít nebo prohledat tento portál. Technické dotazy by měly být směřovány na některé fórum vývojářů z Mozilly.

Uživatelské dotazy můžete klást na fórech pro koncové uživatele.

Našel jsem chybné nebo zastaralé informace. Co  s tím mohu udělat?

V nejlepším případě by bylo skvělé, kdybyste je opravil(a). Koneckonců, MDC je wiki. Překlepy a jiné drobné věci je opravdu rychlejší opravit, než o nich někomu říkat.

To není ovšem vždy reálné. Je možné, že jste si na MDC přišli rychle pro nějakou informaci v průběhu jiné činnosti, jejíž průběh nechcete přerušit. Nebo jste si, možná, všimli nějaké chyby, ale sami nemáte dost správných informací. Existuje několik způsobů, jak můžete problém označit v naději, že bude opraven někým jiným. Mezi tyto způsoby patří Bugzilla a značky (tagování).

Bugzilla

Pokud nevíte co je Bugzilla, můžete tuto část jednoduše ignorovat. Patříte-li ovšem k těm, kdo žijí a dýchají s Bugzillou, můžete zaznamenat hlášení o chybě s využitím těchto údajů:

product
Mozilla Developer Network
component
Documentation requests
URL
odkaz na stránku, jež vykazuje nedostatek
Description (popis)
Pokud možno, co nejúplnější popis nalezeného problému a případně, kde najít správné informace. To mohou být například lidé („mluvit k tak a tak“) nebo odkazy na web.

Značkování (tagging)

Nejste-li odborník na Bugzillu, můžete v rámci MDC použít značky pro označení problému. Zde jsou některé používané tagy s vysvětlením:

 • NeedsMarkupWork: formátování není standardní nebo je nekonzistentní a ostatním obsahem.
 • NeedsExample: je třeba dodat nějaké ilustrativní příklady kódu k popsanému tématu.
 • NeedsContent: téma není kompletní a je třeba je rozšířit.
 • NeedsJSVersion: je třeba uvést první verzi JavaScriptu a EcmaScriptu, které se téma týká.
 • NeedsBrowserCompatibility: je potřeba uvést tabulku kompatibility s prohlížeči, nebo je třeba tabulku rozšířit.
 • MakeBrowserAgnostic: článek je zaměřen na Gecko, i když jde v současnosti o standardní vlastnost a je třeba jej zobecnit.

Přidávání tagů (značek)

 1. Přihlašte se do MDN.
 2. Klikněte na tlačítko Edit, pro přepnutí do editačního módu.
 3. Přejděte na konec stránky.
 4. Do pole tags zadejte značky, které chcete přidat. Tagy mohou obsahovat mezery.
 5. Potvrďte klávesou Enter.
 6. Když skončíte, klikněte na tlačítko Save Changes.

Odstraňování tagů

 1. Přihlašte se do MDN.
 2. Klikněte na tlačítko Edit pro přepnutí do editačního módu.
 3. Přejděte na konec stránky.
 4. Klikněte na X u tagu, který chcete zrušit.
 5. Když skončíte, klikněte na tlačítko Save Changes.

Jdu do toho!

Jestliže byste rádi vylepšili obsah MDC, existuje několik způsobů, jak přispět. Můžete napsat nový článek, upravovat a opravovat stávající materiál či překládat obsah do nových jazyků. Podrobnosti naleznete v článku Začínáme.

Dokumentace

Seznamy
Documentation wishlist
Editing/review to do list
Migration list
Bugzilla doc-needed list and Notes on doc-needed bugs
Příručky
Getting started
Writer's guide
Topic drivers
Page naming guide
Tracking documentation issues
Writing interface reference documentation
Compatibility tables
Disambiguation pages
Starting a new MDC localization
Creating newsgroup summaries
Creating FAQs
Copyrights and licensing
Reference
MDC style guide
MDC editor guide
Custom CSS classes
Custom templates
External redirects
Needs redirect

Zobrazit vše...

Komunita

For technical discussions about Mozilla technology, please use one of the Mozilla development forums.

{{ DiscussionList("dev-mdc", "mozilla.dev.mdc") }}

Nástroje

 

Revision Source

<div class="callout-box">
 <strong><a href="/docs/Project:Getting_started">Začínáme</a></strong><br />
 Chcete pomoci s vylepšením MDC? Podívejte se, jak na to.</div>
<div>
 <p><strong>Mozilla Developer Network</strong> (MDN) podporuje růst a vývoj Firefoxu a webu poskytováním komplexní, přesné a aktuální informace o Firefoxu, Mozille, a webových technologiích. Dokumentační středisko MDN (MDN&nbsp;Documentation Center – MDC) je část MDN zaměřená na dokumentaci.</p>
 <p>Pokud hledáte technickou pomoc, zkuste <a href="/docs" title="en">projít</a> nebo <a href="/search" title="Special:Nutch">prohledat</a> tento portál. Technické dotazy by měly být směřovány na některé <a href="http://www.mozilla.org/community/developer-forums.html">fórum vývojářů z Mozilly</a>.</p>
 <p>Uživatelské dotazy můžete klást na <a class="external" href="http://www.mozilla.org/support/">fórech pro koncové uživatele</a>.</p>
 <h2 id="Na.C5.A1el_jsem_nespr.C3.A1vn.C3.A9_nebo_zastaral.C3.A9_informace._Co_mohu_ud.C4.9Blat.3F">Našel jsem chybné nebo zastaralé informace. Co&nbsp; s tím mohu udělat?</h2>
 <p>V nejlepším případě by bylo skvělé, kdybyste je opravil(a). Koneckonců, MDC je wiki. Překlepy a jiné drobné věci je opravdu rychlejší opravit, než o nich někomu říkat.</p>
 <p>To není ovšem vždy reálné. Je možné, že jste si na MDC přišli rychle pro nějakou informaci v průběhu jiné činnosti, jejíž průběh nechcete přerušit. Nebo jste si, možná, všimli nějaké chyby, ale sami nemáte dost správných informací. Existuje několik způsobů, jak můžete problém označit v naději, že bude opraven někým jiným. Mezi tyto způsoby patří Bugzilla a značky (tagování).</p>
 <h3 id="Bugzilla">Bugzilla</h3>
 <p>Pokud nevíte co je Bugzilla, můžete tuto část jednoduše ignorovat. Patříte-li ovšem k těm, kdo žijí a dýchají s Bugzillou, můžete <a href="https://bugzilla.mozilla.org/enter_bug.cgi?product=Mozilla%20Developer%20Network">zaznamenat hlášení o chybě</a> s využitím těchto údajů:</p>
 <dl>
  <dt>
   product</dt>
  <dd>
   Mozilla Developer Network</dd>
  <dt>
   component</dt>
  <dd>
   Documentation requests</dd>
  <dt>
   URL</dt>
  <dd>
   odkaz na stránku, jež vykazuje nedostatek</dd>
  <dt>
   Description (popis)</dt>
  <dd>
   Pokud možno, co nejúplnější popis nalezeného problému a případně, kde najít správné informace. To mohou být například lidé („mluvit k tak a tak“) nebo odkazy na web.</dd>
 </dl>
 <h3 id="Zna.C4.8Dkov.C3.A1n.C3.AD_(tagging)">Značkování (tagging)</h3>
 <p>Nejste-li odborník na Bugzillu, můžete v rámci MDC použít značky pro označení problému. Zde jsou některé používané tagy s vysvětlením:</p>
 <ul>
  <li><strong>NeedsMarkupWork</strong>: formátování není standardní nebo je nekonzistentní a ostatním obsahem.</li>
  <li><strong>NeedsExample</strong>: je třeba dodat nějaké ilustrativní příklady kódu k popsanému tématu.</li>
  <li><strong>NeedsContent</strong>: téma není kompletní a je třeba je rozšířit.</li>
  <li><strong>NeedsJSVersion</strong>: je třeba uvést první verzi JavaScriptu a EcmaScriptu, které se téma týká.</li>
  <li><strong>NeedsBrowserCompatibility</strong>: je potřeba uvést tabulku kompatibility s prohlížeči, nebo je třeba tabulku rozšířit.</li>
  <li><strong>MakeBrowserAgnostic</strong>: článek je zaměřen na Gecko, i když jde v současnosti o standardní vlastnost a je třeba jej zobecnit.</li>
 </ul>
 <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="table-layout: fixed; width: 100%;">
  <tbody>
   <tr>
    <td valign="top">
     <h4 id="P.C5.99id.C3.A1v.C3.A1n.C3.AD_tag.C5.AF_(zna.C4.8Dek)">Přidávání tagů (značek)</h4>
     <ol>
      <li>Přihlašte se do MDN.</li>
      <li>Klikněte na tlačítko Edit, pro přepnutí do editačního módu.</li>
      <li>Přejděte na konec stránky.</li>
      <li>Do pole tags zadejte značky, které chcete přidat. Tagy mohou obsahovat mezery.</li>
      <li>Potvrďte klávesou Enter.</li>
      <li>Když skončíte, klikněte na tlačítko Save Changes.</li>
     </ol>
    </td>
    <td valign="top">
     <h4 id="Odstra.C5.88ov.C3.A1n.C3.AD_tag.C5.AF">Odstraňování tagů</h4>
     <ol>
      <li>Přihlašte se do MDN.</li>
      <li>Klikněte na tlačítko Edit pro přepnutí do editačního módu.</li>
      <li>Přejděte na konec stránky.</li>
      <li>Klikněte na X u tagu, který chcete zrušit.</li>
      <li>Když skončíte, klikněte na tlačítko Save Changes.</li>
     </ol>
    </td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
 <!--
 <h2 id="Talk_pages">Talk pages</h2>
 <p>Sometimes just adding a tag does not provide sufficient information about a problem for someone else to fix it. You can use the Talk page associated with a content page on MDC to explain more.</p>
 <p>To edit a Talk page:</p>
 <ol>
  <li>In the upper right corner of the page (beneath the MDN header), click This page &gt; Talk page. The corresponding Talk page opens.</li>
  <li>Click the Edit button. The page editor opens.</li>
  <li>Type your comment, explaining what needs to be fixed about the content page.</li>
  <li>Use four tildes in a row (<span class="nowiki">~~~~</span>) to insert a timestamp with your user ID. This tells other people who left the comment, and when.</li>
  <li>Click Save in the editor toolbar when you are done.</li>
 </ol>
-->
 <h2 id="Jdu_do_toho!">Jdu do toho!</h2>
 <p>Jestliže byste rádi vylepšili obsah MDC, existuje několik způsobů, jak přispět. Můžete napsat nový článek, upravovat a opravovat stávající materiál či překládat obsah do nových jazyků. Podrobnosti naleznete v článku <a href="/docs/Project:Getting_started" title="Project:en/Getting_started">Začínáme</a>.</p>
</div>
<table class="topicpage-table" style="clear: both;">
 <tbody>
  <tr>
   <td>
    <h2 id="Documentation">Dokumentace</h2>
    <dl>
     <dt>
      Seznamy</dt>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Documentation_Wishlist">Documentation wishlist</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:To-do_list">Editing/review to do list</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Existing_Content">Migration list</a></dd>
     <dd>
      <a href="http://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?keywords=dev-doc-needed">Bugzilla doc-needed list</a> and <a href="/en-US/docs/Project:Notes_on_doc-needed_bugs">Notes on doc-needed bugs</a></dd>
    </dl>
    <dl>
     <dt>
      Příručky</dt>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Getting_started">Getting started</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Writer's_guide">Writer's guide</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Topic_drivers">Topic drivers</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Page_Naming_Guide">Page naming guide</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Tracking_documentation_issues">Tracking documentation issues</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Writing_interface_reference_documentation">Writing interface reference documentation</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Compatibility_tables">Compatibility tables</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Disambiguation">Disambiguation pages</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Localization_Projects">Starting a new MDC localization</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Newsgroup_summaries">Creating newsgroup summaries</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Creating_FAQs">Creating FAQs</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Copyrights">Copyrights and licensing</a></dd>
    </dl>
    <dl>
     <dt>
      Reference</dt>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:MDC_style_guide">MDC style guide</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:MDC_editor_guide">MDC editor guide</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Custom_CSS_Classes">Custom CSS classes</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Custom_Templates">Custom templates</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:External_Redirects">External redirects</a></dd>
     <dd>
      <a href="/en-US/docs/Project:Needs_Redirect">Needs redirect</a></dd>
    </dl>
    <p><span class="alllinks"><a href="/Special:Tags" title="Site Tags">Zobrazit vše...</a></span></p>
   </td>
   <td>
    <h2 id="Community">Komunita</h2>
    <div class="note">
     For technical discussions about Mozilla technology, please use <a class="external" href="http://www.mozilla.org/community/developer-forums.html">one of the Mozilla development forums</a>.</div>
    <p>{{ DiscussionList("dev-mdc", "mozilla.dev.mdc") }}</p>
    <ul>
     <li><a class="link-irc" href="irc://irc.mozilla.org/devmo">#devmo on irc.mozilla.org</a></li>
     <li><a class="link-mailto" href="mailto:eshepherd@mozilla.com">Eric Shepherd, Developer Documentation Lead</a></li>
     <li><a href="/en-US/docs/Project:Promote_MDC">Promote MDC</a></li>
    </ul>
    <h2 id="Tools">Nástroje</h2>
    <ul>
     <li><a href="http://wikipedia.mozdev.org/">Wikipedia toolbar Firefox extension</a></li>
     <li><a href="http://spellbound.sourceforge.net/">Spellbound spell-checker Firefox extension</a></li>
    </ul>
    <h2 id="Related_Topics">Příbuzná témata</h2>
    <ul>
     <li><a href="/en-US/docs/Project:Frequently_Asked_Questions">MDC FAQ</a></li>
     <li><a href="/Special:Tags?tag=MDC_Project&amp;language=en" title="Special:Tags?tag=MDC Project&amp;language=en">MDC project pages</a></li>
    </ul>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
Revert to this revision