mozilla

Revision 317715 of Persona

 • Revision slug: Persona
 • Revision title: Persona
 • Revision id: 317715
 • Created:
 • Creator: josefec
 • Is current revision? Ne
 • Comment

Revision Content

Kontaktujte nás nebo požádejte o pomoc!

Sledujte náš blog, přidejte se do našeho mailing listu nebo nás najdětě pod #identity na IRC.

Mozilla Persona je zcela decentralizovaný a bezpečný autentikační systém pro web, který je založený naotevřeném protokolu BrowserID. Pro zajištění fungování Persony všude a pro každého v tuto chvíli Mozilla provozuje malou sadu volitelných, centralizovaných služeb, které se k Personě pojí.

Proč byste vy a vaše stránka měli používat Personu?

 1. Persona úplně odstraňuje potřebu hesel specifických pro danou stránku, což osvobozuje uživatele a webové stránky od nutnosti vytvářet, spravovat a bezpečně ukládat hesla.
 2. Persona se snadno používá. Stačí pouze dvě kliknutí a uživatel se může přihlásit k nové stránce, jako je Voost nebo The Times Crossword, a vyhnout se zdržení spojeným s vytvářením účtu.
 3. Persona se snadno implementuj. Vývojáři zvládnou přidat Personu na jejich stránky během jednoho odpoledne.
 4. Nejlepší na tom je, že u Persony není žádný lock-in efekt. Vývojáři získají verifikovanou e-mailovou adresu pro všechny své uživatele a uživatelé mohou použít libovolnou e-mailovou adresu pro použití v Personě.
 5. Persona je postavena na protokolu BrowserID. Jakmile tvůrci populárních internetových prohlížečů implementují BrowserID, nebude již při přihlašování nutné spoléhat se na Mozillu.

Čtěte dále a začněte používat Personu!

Poznámka: Persona je ve fázi aktivního vývoje. Sledujte náš blog pro získání informací o nových funkcích nebo se přidejte do našeho mailing listu a poskytněte nám zpětnou vazbu!

Using Persona on your site

Getting started

Why Persona?
Learn about reasons to support Persona on your site, and how it compares to other identity and authentication systems.
Quick setup
A quick walkthrough showing how to add Persona to your website.

Persona API reference

The navigator.id API reference
Reference for the navigator.id object, which web developers can use to integrate Persona into sites.
Verification API reference
Reference for the remote verification API hosted at https://verifier.login.persona.org/verify.

Guides

Security considerations
Practices and techniques to make sure your Persona deployment is secure.
Browser compatibility
Learn exactly which browsers support Persona.
Internationalization
Learn how Persona handles different languages.

Resources

Libraries and plugins
Find a drop-in library for your favorite programming language, web framework, blog, or content management system.
The Persona cookbook
Example source code for Persona sites. Includes snippets in C# (MVC3), PHP, Node.JS, and more.
Branding resources
Sign in buttons and other graphics to help present Persona to your users.

 

Information for Identity Providers

If you're an email provider or another identity-providing service, check out the links below to learn about becoming a Persona Identity Provider.

IdP Overview
A high level view of Persona Identity Providers.
Implementing an IdP
A detailed guide to the technical details of becoming an IdP.
Development tips
A set of tips and tricks useful while developing a new Identity Provider.
.well-known/browserid
An overview of the structure and purpose of the .well-known/browserid file, which IdPs use to advertise their support for the protocol.

The Persona Project

Glossary
BrowserID and Persona terminology defined.
FAQ
Answers to common questions.
Protocol overview
A mid-level technical overview of the underlying BrowserID protocol.
Crypto
A look at the cryptographic concepts behind Persona and BrowserID.
The Spec
Deep technical details live here.
The Persona Website
To get Persona going, we're hosting three services at https://login.persona.org: a fallback Identity Provider, a portable implementation of the {{ domxref("navigator.id") }} APIs, and an identity assertion verification service.
The Persona Source Code
The code behind the Persona website lives in a repository on GitHub. Patches welcome!

 

Revision Source

<div class="callout-box">
 <p><strong>Kontaktujte nás nebo požádejte o pomoc!</strong></p>
 <p>Sledujte <a href="http://identity.mozilla.com/" title="http://identity.mozilla.com/">náš blog</a>, přidejte se do <a href="https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-identity" title="https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-identity">našeho mailing listu</a> nebo nás najdětě pod <a class="link-irc" href="irc://irc.mozilla.org/identity" title="irc://irc.mozilla.org/identity">#identity</a> na <a class="link-https" href="https://wiki.mozilla.org/IRC" title="https://wiki.mozilla.org/IRC"> IRC</a>.</p>
</div>
<p><a class="link-https" href="https://www.mozilla.org/en-US/persona/" title="https://www.mozilla.org/en-US/persona/">Mozilla Persona</a> je zcela decentralizovaný a bezpečný autentikační systém pro web, který je založený naotevřeném protokolu BrowserID. Pro zajištění fungování Persony všude a pro každého v tuto chvíli Mozilla provozuje malou sadu <a href="/cs/docs/Persona/Bootstrapping_Persona" title="/cs/docs/Persona/Bootstrapping_Persona">volitelných, centralizovaných služeb</a>, které se k Personě pojí.</p>
<p>Proč byste vy a vaše stránka měli používat Personu?</p>
<ol>
 <li><strong>Persona úplně odstraňuje potřebu hesel specifických pro danou stránku</strong>, což osvobozuje uživatele a webové stránky od nutnosti vytvářet, spravovat a bezpečně ukládat hesla.</li>
 <li><strong>Persona se snadno používá.</strong> Stačí pouze dvě kliknutí a uživatel se může přihlásit k nové stránce, jako je <a href="http://voo.st" title="http://voo.st">Voost</a> nebo <a href="http://crossword.thetimes.co.uk/" title="http://crossword.thetimes.co.uk/">The Times Crossword</a>, a vyhnout se zdržení spojeným s vytvářením účtu.</li>
 <li><strong>Persona se snadno implementuj</strong><strong>. </strong>Vývojáři zvládnou přidat Personu na jejich stránky během jednoho odpoledne.</li>
 <li>Nejlepší na tom je, že u Persony není <strong>žádný lock-in efekt</strong>. Vývojáři získají verifikovanou e-mailovou adresu pro všechny své uživatele a uživatelé mohou použít libovolnou e-mailovou adresu pro použití v Personě.</li>
 <li><strong>Persona je postavena na protokolu BrowserID. </strong>Jakmile tvůrci populárních internetových prohlížečů implementují BrowserID, <b>nebude již při přihlašování nutné spoléhat se na Mozillu.</b></li>
</ol>
<p>Čtěte dále a začněte používat Personu!</p>
<div class="note">
 <strong>Poznámka:</strong> Persona je ve fázi aktivního vývoje. Sledujte <a href="http://identity.mozilla.com/" title="http://identity.mozilla.com/">náš blog</a> pro získání informací o nových funkcích nebo se přidejte do <a href="https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-identity" title="https://lists.mozilla.org/listinfo/dev-identity">našeho mailing listu</a> a poskytněte nám zpětnou vazbu!</div>
<h2 id="Using_Persona_on_your_site">Using Persona on your site</h2>
<table class="topicpage-table">
 <tbody>
  <tr>
   <td>
    <h3 id="Getting_started">Getting started</h3>
    <dl>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Persona/Why_Persona" title="en/BrowserID/Why_BrowserID">Why Persona?</a></dt>
     <dd>
      Learn about reasons to support Persona on your site, and how it compares to other identity and authentication systems.</dd>
     <dt>
      <a href="/en/Persona/Quick_Setup" title="BrowserID/Quick setup">Quick setup</a></dt>
     <dd>
      A quick walkthrough showing how to add Persona to your website.</dd>
    </dl>
   </td>
   <td>
    <h3 id="Persona_API_reference">Persona API reference</h3>
    <dl>
     <dt>
      <a href="/en/DOM/navigator.id" title="navigator.id">The navigator.id API reference</a></dt>
     <dd>
      Reference for the <code>navigator.id</code> object, which web developers can use to integrate Persona into sites.</dd>
     <dt>
      <a href="/en/Persona/Remote_Verification_API" title="en/BrowserID/Remote_Verification_API">Verification API reference</a></dt>
     <dd>
      Reference for the remote verification API hosted at <code>https://verifier.login.persona.org/verify</code>.</dd>
    </dl>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td>
    <h3 id="Guides">Guides</h3>
    <dl>
     <dt>
      <a href="/en/Persona/Security_Considerations" title="BrowserID/Security considerations">Security considerations</a></dt>
     <dd>
      Practices and techniques to make sure your Persona deployment is secure.</dd>
     <dt>
      <a href="/en/Persona/Browser_compatibility" title="/Browser_compatibility">Browser compatibility</a></dt>
     <dd>
      Learn exactly which browsers support Persona.</dd>
     <dt>
      <a href="/en/Persona/Internationalization" title="/Internationalization">Internationalization</a></dt>
     <dd>
      Learn how Persona handles different languages.</dd>
    </dl>
   </td>
   <td>
    <h3 id="Resources">Resources</h3>
    <dl>
     <dt>
      <a class="link-https" href="https://github.com/mozilla/browserid/wiki/Persona-Libraries" title="https://github.com/mozilla/browserid/wiki/BrowserID-Libraries">Libraries and plugins</a></dt>
     <dd>
      Find a drop-in library for your favorite programming language, web framework, blog, or content management system.</dd>
     <dt>
      <a class="link-https" href="https://github.com/mozilla/browserid-cookbook" title="https://github.com/mozilla/browserid-cookbook">The Persona cookbook</a></dt>
     <dd>
      Example source code for Persona sites. Includes snippets in C# (MVC3), PHP, Node.JS, and more.</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/persona/branding" title="/en-US/docs/persona/branding">Branding resources</a></dt>
     <dd>
      Sign in buttons and other graphics to help present Persona to your users.</dd>
    </dl>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table class="topicpage-table">
 <tbody>
  <tr>
   <td>
    <h2 id="Information_for_Identity_Providers">Information for Identity Providers</h2>
    <p>If you're an email provider or another identity-providing service, check out the links below to learn about becoming a Persona Identity Provider.</p>
    <dl>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Persona/Identity_Provider_Overview" title="IdP">IdP Overview</a></dt>
     <dd>
      A high level view of Persona Identity Providers.</dd>
     <dt>
      <a href="/en/Persona/Implementing_a_Persona_IdP" title="Guide to Implementing a Persona IdP">Implementing an IdP</a></dt>
     <dd>
      A detailed guide to the technical details of becoming an IdP.</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/Persona/IdP_Development_tips" title="Developer tips">Development tips</a></dt>
     <dd>
      A set of tips and tricks useful while developing a new Identity Provider.</dd>
     <dt>
      <a href="/en-US/docs/Persona/.well-known-browserid" title="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Persona/.well-known-browserid">.well-known/browserid</a></dt>
     <dd>
      An overview of the structure and purpose of the <code>.well-known/browserid</code> file, which IdPs use to advertise their support for the protocol.</dd>
    </dl>
   </td>
   <td>
    <h2 id="The_Persona_Project">The Persona Project</h2>
    <dl>
     <dt>
      <a href="/en/Persona/Glossary" title="navigator.id">Glossary</a></dt>
     <dd>
      BrowserID and Persona terminology defined.</dd>
     <dt>
      <a href="/en/Persona/FAQ" title="en/BrowserID/FAQ">FAQ</a></dt>
     <dd>
      Answers to common questions.</dd>
     <dt>
      <a href="/en/Persona/Protocol_Overview" title="BrowserID/Protocol overview">Protocol overview</a></dt>
     <dd>
      A mid-level technical overview of the underlying BrowserID protocol.</dd>
     <dt>
      <a href="/en/persona/Crypto" title="MDN">Crypto</a></dt>
     <dd>
      A look at the cryptographic concepts behind Persona and BrowserID.</dd>
     <dt>
      <a class="link-https" href="https://github.com/mozilla/id-specs/blob/master/browserid/index.md" title="https://github.com/mozilla/id-specs/blob/master/browserid/index.md">The Spec</a></dt>
     <dd>
      Deep technical details live here.</dd>
     <dt>
      <a href="/Persona/Bootstrapping_Persona" title="en/BrowserID/Bootstrapping_BrowserID">The Persona Website</a></dt>
     <dd>
      To get Persona going, we're hosting three services at <a class="link-https" href="https://login.persona.org" rel="freelink">https://login.persona.org</a>: a fallback Identity Provider, a portable implementation of the {{ domxref("navigator.id") }} APIs, and an identity assertion verification service.</dd>
     <dt>
      <a href="https://github.com/mozilla/browserid">The Persona Source Code</a></dt>
     <dd>
      The code behind the Persona website lives in a repository on GitHub. Patches welcome!</dd>
    </dl>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
Revert to this revision