Přidání_vyhledávacího_modulu_z_webové_stránky

Firefox umožňuje pomocí JavaScriptového kódu instalovat vyhledávací moduly. Podporovány jsou vyhledávací moduly ve formátech OpenSearch a Sherlock.

Poznámky: Počínaje Firefoxem 2 je OpenSearch preferovaným formátem pro tvorbu vyhledávacích modulů.

Když se JavaScriptový kód pokusí o instalaci vyhledávacího modulu, Firefox zobrazí výstrahu uživateli, zda si skutečně přeje nainstalovat vyhledávací modul.

Instalace vyhledávacího modulu OpenSearch

Pro instalaci vyhledávacího modulu OpenSearch potřebujete zavolat DOM metodu window.external.AddSearchProvider(). Syntaxe této metody je:

window.external.AddSearchProvider(engineURL);

kde engineURL je absolutní URL adresa k XML souboru s vyhledávacím modulem.

Poznámka: OpenSearch je podporován pouze ve Firefoxu verze 2 či vyšší.

Instalace vyhledávacího modulu Sherlock

Pro instalaci vyhledávacího modulu Sherlock potřebujete zavolat metodu window.sidebar.addSearchEngine(), která má následující syntaxi:

window.sidebar.addSearchEngine(engineURL, iconURL, suggestedName, suggestedCategory);
  • Parametr engineURL je URL adresa vyhledávacího modulu Sherlock (soubor s příponou ".src"), který se bude instalovat.
  • Parametr iconURL je URL adresa ikony, která bude přiřazena k vyhledávacímu modulu.
  • Parametr suggestedName je použit pouze při instalaci modulu, kdy je uživateli zobrazena otázka, zda jej chce nainstalovat, se jménem uvedeným v tomto parametru.
  • Parametr suggestedCategory není používán. Měli byste jej nastavit na prázdnou hodnotu ("") nebo null.

Pro více informací o formátu Sherlock navštivte stránku http://developer.apple.com/macosx/sherlock/

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Štítky: 
Přispěvatelé této stránky: Sheppy, Queria, Honzano, JasnaPaka, Pawell
Poslední aktualizace od: Queria,