mozilla

Compare Revisions

Překladový slovník

Change Revisions

Revision 269815:

Revision 269815 by JasnaPaka on

Revision 269816:

Revision 269816 by JasnaPaka on

Title:
Překladový slovník
Překladový slovník
Slug:
Překladový_slovník
Překladový_slovník
Tags:
Všechny_kategorie, Lokalizace, Internacionalizace
Všechny_kategorie, Lokalizace, Internacionalizace
Content:

Revision 269815
Revision 269816
tt323            Awesome Bar
324          </td>
325          <td>
326            Chytrý adresní řádek
327          </td>
328        </tr>
329        <tr>
330          <td>

Back to History