mozilla

Compare Revisions

Nefunkční zpracování událostí

Change Revisions

Revision 262837:

Revision 262837 by Triceo on

Revision 230299:

Revision 230299 by Triceo on

Title:
Nefunkční zpracování událostí
Nefunkční zpracování událostí
Slug:
Opravy_chyb_webmasterů/Nefunkční_zpracování_událostí
Opravy_chyb_webmasterů/Nefunkční_zpracování_událostí
Tags:
Vývoj_pro_web, Webové_standardy
Content:

Revision 262837
Revision 230299
t7    <p>t
8      {{ PředchozíNásledující("Opravy chyb webmasterů:Nefunkční p
>rvky stránky", "Opravy chyb webmasterů:Problémy při práci s promě 
>nnými") }} 
9    </p>
10    <p>
11      Každý prvek webové stránky, tedy např. <code>&lt;body&gt;</
>code>, <code>&lt;div&gt;</code> nebo <code>&lt;img&gt;</code>, mů 
>že prohlížeči poslat informace o událostech, které nad ním nastáv 
>ají. Např. <code>onclick</code> značí kliknutí myši, <code>onmous 
>eover</code> vznikne přijetím kurzoru myši nad daný prvek apod. K 
> těmto událostem je možné přistupovat pomocí JavaScriptu. 
12    </p>
13    <p>
14      Všechny verze prohlížečů umožňují s těmito událostmi pracov
>at pomocí standardizovaných mechanismů. Pouze MSIE obsahuje z his 
>torických důvodů svůj vlastní, proprietární objektový model <code 
>>window.event</code>. Tento objekt je ale k dispozici pouze v MSI 
>E, v ostatních prohlížečích použití <code>window.event</code> nef 
>unguje. Proto by měl být pro zpracování událostí používán pouze s 
>tandardizovaný model. Pro korektní používání událostí uvnitř doku 
>mentu je tedy zapotřebí zvládnout tento mechanismus. Jeho popis j 
>e však poměrně složitý a nelze jej vysvětlit na několika řádcích. 
> Nejlepším řešením je proto nastudovat si články, které k tomuto  
>tématu vyšly na serveru <a class="external" href="http://interval 
>.cz/">Interval.cz</a>. 
15    </p>
16    <h3 id="Souvisej.C3.ADc.C3.AD_odkazy" name="Souvisej.C3.ADc.C
>3.AD_odkazy"> 
17      Související odkazy
18    </h3>
19    <ul>
20      <li>
21        <a class="external" href="http://interval.cz/clanek.asp?a
>rticle=1933">Pokročilé zpracování událostí napříč platformami</a> 
> (interval.cz) 
22      </li>
23      <li>
24        <a class="external" href="http://interval.cz/clanek.asp?a
>rticle=2064">Pokročilé zpracování událostí napříč platformami pod 
>ruhé</a> (interval.cz) 
25      </li>
26      <li>
27        <a class="external" href="http://www.w3.org/TR/2000/REC-D
>OM-Level-2-Events-20001113/">DOM Level 2 Events Specification</a> 
> (w3.org) 
28      </li>
29      <li>
30        <a class="external" href="http://bugzilla.czilla.cz/bugli
>st.cgi?product=Technicka+evangelizace&amp;keywords=te-win.event&a 
>mp;bug_status=UNCONFIRMED,NEW,ASSIGNED,REOPENED">Weby s chybou wi 
>ndow.event</a> (Technická evangelizace) 
31      </li>
32    </ul>
33    <p>
34      {{ PředchozíNásledující("Opravy chyb webmasterů:Nefunkční p
>rvky stránky", "Opravy chyb webmasterů:Problémy při práci s promě 
>nnými") }} 
35    </p>
36    <div class="originaldocinfo">
37      <h2 id="Informace_o_p.C5.AFvodn.C3.ADm_dokumentu" name="Inf
>ormace_o_p.C5.AFvodn.C3.ADm_dokumentu"> 
38        Informace o původním dokumentu
39      </h2>
40      <ul>
41        <li>Autor: Josef Kotva
42        </li>
43      </ul>
44    </div>

Back to History