MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Skryté části stránky

Náhodně skryté části či rozpadlý vzhled stránky jsou jednou z nejzajímavějších chyb, na kterou lze narazit. Pro neznalé je velice obtížné najít příčinu, neboť v tomto případě nepomáhají ani validátory nebo pokusy o označení zmizelých bloků textu (např. pomocí rámečku). Neúspěšný většinou bývá i pokus o nalezení chyby otevřením zdrojového kódu v editoru schopném barevného rozlišení syntaxe. Často používaný editor Poznámkový blok pak nepomůže zcela určitě.

Při detailním zkoumání zdrojového kódu ale pozornému webmasterovi neujde fakt, že zmizelý text většinou následuje po nějaké HTML poznámce a znovu je zobrazen až po další poznámce. Znamená to, že se autor syntaxí svých poznámek dostal do konfliktu se standardem. Ten je v tomto případě v MSIE opět velice benevolentně implementován.

Standard říká, že:

  1. HTML poznámka začíná sekvencí <!--. Mezi těmito čtyřmi znaky nesmí být mezera.
  2. Poznámka končí sekvencí -->. Tyto tři znaky smí být přerušeny mezerou či mezerami (-- >).

Řada webmasterů používá poznámky ke zpřehlednění svého zdrojového kódu. Často označují za poznámku příliš dlouhé sekvence, které mohou shodou okolností obsahovat 2 a více pomlček za sebou. Většina moderních prohlížečů v takovém případě uzavře poznámku na prvním následujícím znaku > a za ní uvedený kód zobrazí, čímž může dojít k zneviditelnění části stránek. Řešením je nepoužívat zbytečně další znaky uvnitř poznámky a držet se správného zápisu poznámky.

Špatně

<!-----Start--------->

Správně

<!-- Start -->

Související odkazy


Informace o původním dokumentu

  • Autor: Josef Kotva

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Majda
 Poslední aktualizace od: Majda,