mozilla

Compare Revisions

Rozsypaný vzhled stránky

Change Revisions

Revision 262990:

Revision 262990 by Majda on

Revision 230429:

Revision 230429 by Majda on

Title:
Rozsypaný vzhled stránky
Rozsypaný vzhled stránky
Slug:
Opravy_chyb_webmasterů/Rozsypaný_vzhled_stránky
Opravy_chyb_webmasterů/Rozsypaný_vzhled_stránky
Tags:
Vývoj_pro_web, Webové_standardy
Content:

Revision 262990
Revision 230429
t7    <p>t
8      {{ PředchozíNásledující("Opravy chyb webmasterů:Chybně zobr
>azená čeština", "Opravy chyb webmasterů:Závěr") }} 
9    </p>
10    <p>
11      Některé stránky se převážně v moderních prohlížečích mohou 
>zobrazit chaoticky uspořádané. Příčin tohoto problému může být ti 
>síc a jedna. Pokud to není způsobeno žádnou z chyb popsaných na p 
>ředešlých stránkách, může být také problém v HTML kódu. Jde hlavn 
>ě o neuzavřené či špatně spárované tagy, nepodporované atributy,  
>špatnou konstrukci kódu (např. blokový tag <code>&lt;div&gt;</cod 
>e> uvnitř řádkového tagu <code>&lt;span&gt;</code>) atd. Proto je 
> dobré používat tzv. validátory. Validátor je služba (on-line) ne 
>bo program (off-line), který umí zkontrolovat správnost daného kó 
>du, nejčastěji HTML nebo CSS. Lze říci, že validita stránek je pr 
>vním předpokladem jejich správné funkce a zároveň jedním z nejjed 
>nodušších vodítek k případným chybám. 
12    </p>
13    <h3 id="Souvisej.C3.ADc.C3.AD_odkazy" name="Souvisej.C3.ADc.C
>3.AD_odkazy"> 
14      Související odkazy
15    </h3>
16    <ul>
17      <li>
18        <a class="external" href="http://validator.w3.org/">The W
>3C Markup Validation Service</a> (w3.org) 
19      </li>
20      <li>
21        <a class="external" href="http://jigsaw.w3.org/css-valida
>tor/">The W3C CSS Validation Service</a> (w3.org) 
22      </li>
23    </ul>
24    <p>
25      {{ PředchozíNásledující("Opravy chyb webmasterů:Chybně zobr
>azená čeština", "Opravy chyb webmasterů:Závěr") }} 
26    </p>
27    <div class="originaldocinfo">
28      <h2 id="Informace_o_p.C5.AFvodn.C3.ADm_dokumentu" name="Inf
>ormace_o_p.C5.AFvodn.C3.ADm_dokumentu"> 
29        Informace o původním dokumentu
30      </h2>
31      <ul>
32        <li>Autor: Josef Kotva
33        </li>
34      </ul>
35    </div>

Back to History