Compare Revisions

Rozměry bez jednotek

Change Revisions

Revision 262824:

Revision 262824 by Triceo on

Revision 230289:

Revision 230289 by Triceo on

Title:
Rozměry bez jednotek
Rozměry bez jednotek
Slug:
Opravy_chyb_webmasterů/Rozměry_bez_jednotek
Opravy_chyb_webmasterů/Rozměry_bez_jednotek
Tags:
Vývoj_pro_web, Webové_standardy
Content:

Revision 262824
Revision 230289
t7    <p>t
8      {{ PředchozíNásledující("Opravy chyb webmasterů:Nezobrazení
> kurzoru ruka", "Opravy chyb webmasterů:Různý box model") }} 
9    </p>
10    <p>
11      Každé číslo je samo o sobě bezrozměrné (bez jednotky), ovše
>m má-li určovat vlastnosti (typicky míry jako šířka nebo výška),  
>je potřeba k němu přidat odpovídající jednotku, která tuto vlastn 
>ost určuje. Jedinou výjimkou je číslo 0, které je vždy bezrozměrn 
>é. 
12    </p>
13    <p>
14      Proto i v CSS musí být uvedeny jednotky u všech vlastností 
>definujících rozměry, např. <code>font-size</code>, <code>width</ 
>code> nebo <code>background-position</code>. CSS zároveň vyžaduje 
> ignorování čísel bez uvedených jednotek, což moderní prohlížeče  
>dodržují. Nikoliv však MSIE, které u čísel bez uvedené jednotky p 
>ředpokládá hodnotu v obrazových <i>pixelech (px)</i>. Autoři, kte 
>ří udělají tuto chybu, ji v MSIE nepoznají, zatímco v jiných proh 
>lížečích se stránka nezobrazí korektně - nejčastěji bude rozpadlá 
> a jednotlivé části nebudou zobrazeny tak, jak autor chtěl. 
15    </p>
16    <p>
17      Oprava je naštěstí velice jednoduchá. Právě proto, že MSIE 
>u čísel bez jednotek předpokládá <i>pixely (px)</i>, stačí je do  
>definic doplnit. 
18    </p>
19    <h4 id=".C5.A0patn.C4.9B" name=".C5.A0patn.C4.9B">
20      Špatně
21    </h4>
22    <p>
23      CSS:
24    </p>
25    <pre>
26div.obdelnik {
27    width: 500;
28    height: 200;
29}
30</pre>
31    <h4 id="Spr.C3.A1vn.C4.9B" name="Spr.C3.A1vn.C4.9B">
32      Správně
33    </h4>
34    <p>
35      CSS:
36    </p>
37    <pre>
38div.obdelnik {
39    width: 500px;
40    height: 200px;
41}
42</pre>
43    <p>
44      <b>Pozor!</b> Mezi číslem a jednotkou nesmí být mezera, jin
>ak je číslo opět interpretováno jako bezrozměrné. 
45    </p>
46    <h3 id="Souvisej.C3.ADc.C3.AD_odkazy" name="Souvisej.C3.ADc.C
>3.AD_odkazy"> 
47      Související odkazy
48    </h3>
49    <ul>
50      <li>
51        <a class="external" href="http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/s
>yndata.html">CSS2 syntax and basic data types</a> (w3.org) 
52      </li>
53      <li>
54        <a class="external" href="http://www.w3schools.com/css/cs
>s_units.asp">CSS units</a> (w3schools.com) 
55      </li>
56      <li>
57        <a class="external" href="http://bugzilla.czilla.cz/bugli
>st.cgi?product=Technicka+evangelizace&amp;keywords=te-units&amp;b 
>ug_status=UNCONFIRMED,NEW,ASSIGNED,REOPENED">Weby s chybějícími j 
>ednotkami</a> (Technická evangelizace) 
58      </li>
59    </ul>
60    <p>
61      <br>
62    </p>
63    <p>
64      {{ PředchozíNásledující("Opravy chyb webmasterů:Nezobrazení
> kurzoru ruka", "Opravy chyb webmasterů:Různý box model") }} 
65    </p>
66    <div class="originaldocinfo">
67      <h2 id="Informace_o_p.C5.AFvodn.C3.ADm_dokumentu" name="Inf
>ormace_o_p.C5.AFvodn.C3.ADm_dokumentu"> 
68        Informace o původním dokumentu
69      </h2>
70      <ul>
71        <li>Autor: Josef Kotva
72        </li>
73      </ul>
74    </div>

Back to History