Rozměry bez jednotek

Každé číslo je samo o sobě bezrozměrné (bez jednotky), ovšem má-li určovat vlastnosti (typicky míry jako šířka nebo výška), je potřeba k němu přidat odpovídající jednotku, která tuto vlastnost určuje. Jedinou výjimkou je číslo 0, které je vždy bezrozměrné.

Proto i v CSS musí být uvedeny jednotky u všech vlastností definujících rozměry, např. font-size, width nebo background-position. CSS zároveň vyžaduje ignorování čísel bez uvedených jednotek, což moderní prohlížeče dodržují. Nikoliv však MSIE, které u čísel bez uvedené jednotky předpokládá hodnotu v obrazových pixelech (px). Autoři, kteří udělají tuto chybu, ji v MSIE nepoznají, zatímco v jiných prohlížečích se stránka nezobrazí korektně - nejčastěji bude rozpadlá a jednotlivé části nebudou zobrazeny tak, jak autor chtěl.

Oprava je naštěstí velice jednoduchá. Právě proto, že MSIE u čísel bez jednotek předpokládá pixely (px), stačí je do definic doplnit.

Špatně

CSS:

div.obdelnik {
    width: 500;
    height: 200;
}

Správně

CSS:

div.obdelnik {
    width: 500px;
    height: 200px;
}

Pozor! Mezi číslem a jednotkou nesmí být mezera, jinak je číslo opět interpretováno jako bezrozměrné.

Související odkazy


Informace o původním dokumentu

  • Autor: Josef Kotva

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Triceo, Majda
 Poslední aktualizace od: Triceo,