mozilla
Your Search Results

  Různý box model

  Rozdílná implementace tzv. box modelu v moderních prohlížečích a v MSIE je jednou z nejčastějších příčin chybného zobrazení stránek. Většinou se projeví jinými rozměry bloků, může však také vést k rozsypání stránky. Box model určuje, jakým způsobem mají být počítány rozměry bloku. Vysvětlíme si to na následujícím příkladu:

  <center>

  Interpretace box modelu v prohlížečích. Obrázek převzat z MSDN.

  </center>

  Zatímco podle standardu je šířka bloku určena pouze šířkou jeho obsahu, některé verze MSIE do šířky bloku navíc chybně přičítají šířku rámečku a odsazení. Obdobné platí i pro výšku bloku.

  Mějme tedy následující definici:

  CSS:

  #box {
    margin: 20px;
    padding: 10px;
    border: 5px;
    width: 300px;
  }
  

  Skutečné rozměry definovaného bloku budou vypadat takto:

  Prohlížeč Šířka obsahu Šířka bloku
  Moderní prohlížeče 300px 370px
  (300+2*10+2*5+2*20)
  MSIE 270px
  (300-2*5-2*10)
  340px
  (300+2*20)

  Pozn.: Analogický postup platí pro výpočet výšky.

  Řešení se nabízejí v zásadě dvě. Můžeme bloku nadefinovat dvě šířky (např. pomocí podtržítkového hacku nebo selektorů) nebo využít tzv. matrjošku, jejímž autorem je Petr Staníček aka pixy).

  Podtržítkový hack

  CSS:

  #box {
    margin: 20px;
    padding: 10px;
    border: 5px;
    width: 300px;
    _width: 340px;
    /* Do definice doplníme rozměr celého
    bloku, jak jej počítá MSIE */
  }
  

  Selektory

  CSS:

  #box {
    margin: 20px;
    padding: 10px;
    border: 5px;
    width: 340px;
    /* Tuto šířku zpracují všechny prohlížeče */
  }
  
  div[id=box] {
    width: 300px !important;
    /* Šířka pro moderní prohlížeče,
    MSIE bude tento zápis ignorovat */
  }
  

  Pozor! Selektor má nižší prioritu než přímá definice pro identifikátor, proto by tento zápis selektoru neměl účinek. Hodnoty uvedené v identifikátoru mají větší váhu než hodnoty v selektoru, které by tak nebyly použity. K dané hodnotě v selektoru je tedy nutné doplnit pravidlo !important, čímž zajistíme absolutní platnost hodnot v selektoru.

  Ale pozor - vícenásobným použitím jednoho id nemůžete získat xml validní dokument!

  Matrjoška

  Matrjoška obchází chybnou interpretaci box modelu v MSIE tím, že vnějšímu bloku nastaví rozměr a vnitřnímu výplň a rámeček. MSIE tak nemůže chybně sečíst rozměr a výplň.

  HTML:

  <div class="box-obal"><div class="box">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  </div></div>
  

  CSS:

  div.box-obal {
    width: 300px;
    margin: 20px;
    padding: 0;
    border: 0;
  }
  
  div.box {
    padding: 10px;
    border: 5px;
  }
  

  Související odkazy


  Informace o původním dokumentu

  • Autor: Josef Kotva

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: Sheppy, Triceo, Foxik, Majda
  Last updated by: Foxik,