Revision 259052 of Obsah vývojářského centra Mozilly

 • Revision slug: Obsah_vývojářského_centra_Mozilly
 • Revision title: Obsah vývojářského centra Mozilly
 • Revision id: 259052
 • Created:
 • Creator: Pawell
 • Is current revision? Ne
 • Comment povoleni dalsich kategorii

Revision Content

Témata

Útroby Mozilly

 • SpiderMonkey: JavaScriptový interpret
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Interfaces', 'Rozhraní')}}, {{mediawiki.interwiki('en', 'Functions', 'Funkce')}}, {{mediawiki.interwiki('en', 'XPCOM_components_list', 'Komponenty')}}

Vývojářské centrum Mozilly

Technologie

 • AJAX - asynchronní JavaScript a XML
 • CSS - kaskádové styly
 • DOM - objektový model dokumentu
 • HTML - hypertextový značkovací jazyk
 • JavaScript
 • XML - rozšiřitelný značkovací jazyk
 • SVG - škálovatelná vektorová grafika
 • XUL - XML jazyk uživatelského rozhraní
 • XBL - rozšiřitelný vázací jazyk
 • RDF - rámec pro popis zdrojů
 • RSS - skutečně jednoduchá syndikace
 • XForms - XML formuláře
 • XSLT - rozšiřitelný stylový jazyk transformací
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'XML_Web_Services', 'XML webové služby')}} - SOAP, XML-RPC, atd.

Aplikační rámec a komponenty


Revision Source

<table class="mainpage-table"><tbody><tr><td width="40%">
<h4 name="T.C3.A9mata"> Témata </h4>
<ul><li> <a href="cs/Roz%c5%a1%c3%ad%c5%99en%c3%ad">Rozšíření</a>
</li><li> <a href="cs/Z%c3%a1suvn%c3%a9_moduly">Zásuvné moduly</a>
</li><li> <a href="cs/Motivy_vzhledu">Motivy vzhledu</a>
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Embedding_Mozilla', 'Embedding Mozilly')}}
</li></ul>
<ul><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Accessibility', 'Přístupnost')}}
</li><li> <a href="cs/Lokalizace">Lokalizace</a>
</li><li> <a href="cs/Webov%c3%a9_standardy">Webové standardy</a>
</li><li> <a href="cs/V%c3%bdvoj_pro_web">Vývoj pro web</a>
</li></ul>
<ul><li> <a href="cs/V%c3%bdvoj_Mozilly">Vývoj Mozilly</a>
</li><li> <a href="cs/Dohled_nad_kvalitou_(QA)">Dohled nad kvalitou (QA)</a>
</li><li> <a href="cs/Bezpe%c4%8dnost">Bezpečnost</a>
</li></ul>
<h4 name=".C3.9Atroby_Mozilly"> Útroby Mozilly </h4>
<ul><li> <a href="cs/SpiderMonkey">SpiderMonkey: JavaScriptový interpret</a>
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Interfaces', 'Rozhraní')}}, {{mediawiki.interwiki('en', 'Functions', 'Funkce')}}, {{mediawiki.interwiki('en', 'XPCOM_components_list', 'Komponenty')}}
</li></ul>
<h4 name="V.C3.BDvoj.C3.A1.C5.99sk.C3.A9_centrum_Mozilly"> Vývojářské centrum Mozilly </h4>
<ul><li> <a href="Project:cs/Jak_pomoci">Jak pomoci vylepšit dokumentaci</a>
</li></ul>
</td>
<td width="60%">
<h4 name="Technologie"> Technologie </h4>
<ul><li> <a href="cs/AJAX">AJAX</a> - asynchronní JavaScript a XML
</li><li> <a href="cs/CSS">CSS</a> - kaskádové styly
</li><li> <a href="cs/DOM">DOM</a> - objektový model dokumentu
</li><li> <a href="cs/HTML">HTML</a> - hypertextový značkovací jazyk
</li><li> <a href="cs/JavaScript">JavaScript</a>
</li><li> <a href="cs/XML">XML</a> - rozšiřitelný značkovací jazyk
</li><li> <a href="cs/SVG">SVG</a> - škálovatelná vektorová grafika
</li><li> <a href="cs/XUL">XUL</a> - XML jazyk uživatelského rozhraní
</li><li> <a href="cs/XBL">XBL</a> - rozšiřitelný vázací jazyk
</li><li> <a href="cs/RDF">RDF</a> - rámec pro popis zdrojů
</li><li> <a href="cs/RSS">RSS</a> - skutečně jednoduchá syndikace
</li><li> <a href="cs/XForms">XForms</a> - XML formuláře
</li><li> <a href="cs/XSLT">XSLT</a> - rozšiřitelný stylový jazyk transformací
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'XML_Web_Services', 'XML webové služby')}} - SOAP, XML-RPC, atd.
</li></ul>
<h4 name="Aplika.C4.8Dn.C3.AD_r.C3.A1mec_a_komponenty"> Aplikační rámec a komponenty </h4>
<ul><li> <a href="cs/Toolkit_API">Toolkit API</a> 
</li><li> <a href="cs/XULRunner">XULRunner</a>
</li><li> <a href="cs/XPCOM">XPCOM</a> - více-platformní objektový model komponent
</li><li> <a href="cs/XPInstall">XPInstall</a> - více-platformní instalace
</li></ul>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
Revert to this revision