mozilla

Revision 259046 of Obsah vývojářského centra Mozilly

 • Revision slug: Obsah_vývojářského_centra_Mozilly
 • Revision title: Obsah vývojářského centra Mozilly
 • Revision id: 259046
 • Created:
 • Creator: Pawell
 • Is current revision? Ne
 • Comment Start localization of HTML related pages

Revision Content

Témata

 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Extensions', 'Rozšíření')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Plugins', 'Zásuvné moduly')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Themes', 'Motivy vzhledu')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Embedding_Mozilla', 'Embedding Mozilly')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Accessibility', 'Přístupnost')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Localization', 'Lokalizace')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Web_Standards', 'Webové standardy')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Web_Development', 'Webový vývoj')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Developing_Mozilla', 'Vývoj Mozilly')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'QA', 'Dohled nad kvalitou (QA)')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Security', 'Bezpečnost')}}

Útroby Mozilly

 • {{mediawiki.interwiki('en', 'SpiderMonkey', 'JavaScriptová engina')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Interfaces', 'Rozhraní')}}, {{mediawiki.interwiki('en', 'Functions', 'Funkce')}}, {{mediawiki.interwiki('en', 'XPCOM_components_list', 'Komponenty')}}

Vývojářské centrum Mozilly

 • {{mediawiki.interwiki('en', 'MDC:How_to_Help', 'Jak pomoci vylepšit dokumentaci')}}

Technologie

 • {{mediawiki.interwiki('en', 'AJAX', 'AJAX')}} - asynchronní JavaScript a XML
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS', 'CSS')}} - kaskádové styly
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'DOM', 'DOM')}} - objektový model dokumentu
 • HTML - hypertextový značkovací jazyk
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'JavaScript', 'JavaScript')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'XML', 'XML')}} - rozšiřitelný značkovací jazyk
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'SVG', 'SVG')}} - škálovatelná vektorová grafika
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'XUL', 'XUL')}} - XML jazyk uživatelského rozhraní
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'XBL', 'XBL')}} - rozšiřitelný vázací jazyk
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'RDF', 'RDF')}} - rámec pro popis zdrojů
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'RSS', 'RSS')}} - skutečně jednoduchá syndikace
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'XForms', 'XForms')}} - XML formuláře
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'XSLT', 'XSLT')}} - rozšiřitelný stylový jazyk transformací
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'XML_Web_Services', 'XML webové služby')}} - SOAP, XML-RPC, atd.

Aplikační rámec a komponenty

 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Toolkit_API', 'Toolkit API')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner', 'XULRunner')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'XPCOM', 'XPCOM')}} - více-platformní objektový model komponent
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'XPInstall', 'XPInstall')}} - více-platformní instalace


Revision Source

<table class="mainpage-table"><tbody><tr><td width="40%">
<h4 name="T.C3.A9mata"> Témata </h4>
<ul><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Extensions', 'Rozšíření')}}
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Plugins', 'Zásuvné moduly')}}
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Themes', 'Motivy vzhledu')}}
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Embedding_Mozilla', 'Embedding Mozilly')}}
</li></ul>
<ul><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Accessibility', 'Přístupnost')}}
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Localization', 'Lokalizace')}}
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Web_Standards', 'Webové standardy')}}
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Web_Development', 'Webový vývoj')}}
</li></ul>
<ul><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Developing_Mozilla', 'Vývoj Mozilly')}}
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'QA', 'Dohled nad kvalitou (QA)')}}
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Security', 'Bezpečnost')}}
</li></ul>
<h4 name=".C3.9Atroby_Mozilly"> Útroby Mozilly </h4>
<ul><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'SpiderMonkey', 'JavaScriptová engina')}}
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Interfaces', 'Rozhraní')}}, {{mediawiki.interwiki('en', 'Functions', 'Funkce')}}, {{mediawiki.interwiki('en', 'XPCOM_components_list', 'Komponenty')}}
</li></ul>
<h4 name="V.C3.BDvoj.C3.A1.C5.99sk.C3.A9_centrum_Mozilly"> Vývojářské centrum Mozilly </h4>
<ul><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'MDC:How_to_Help', 'Jak pomoci vylepšit dokumentaci')}}
</li></ul>
</td>
<td width="60%">
<h4 name="Technologie"> Technologie </h4>
<ul><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'AJAX', 'AJAX')}} - asynchronní JavaScript a XML
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS', 'CSS')}} - kaskádové styly
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'DOM', 'DOM')}} - objektový model dokumentu
</li><li> <a href="cs/HTML">HTML</a> - hypertextový značkovací jazyk
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'JavaScript', 'JavaScript')}}
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'XML', 'XML')}} - rozšiřitelný značkovací jazyk
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'SVG', 'SVG')}} - škálovatelná vektorová grafika
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'XUL', 'XUL')}} - XML jazyk uživatelského rozhraní
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'XBL', 'XBL')}} - rozšiřitelný vázací jazyk
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'RDF', 'RDF')}} - rámec pro popis zdrojů
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'RSS', 'RSS')}} - skutečně jednoduchá syndikace
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'XForms', 'XForms')}} - XML formuláře
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'XSLT', 'XSLT')}} - rozšiřitelný stylový jazyk transformací
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'XML_Web_Services', 'XML webové služby')}} - SOAP, XML-RPC, atd.
</li></ul>
<h4 name="Aplika.C4.8Dn.C3.AD_r.C3.A1mec_a_komponenty"> Aplikační rámec a komponenty </h4>
<ul><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Toolkit_API', 'Toolkit API')}} 
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'XULRunner', 'XULRunner')}}
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'XPCOM', 'XPCOM')}} - více-platformní objektový model komponent
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'XPInstall', 'XPInstall')}} - více-platformní instalace
</li></ul>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
Revert to this revision