MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

XUL

XUL je derivátem XML, tudíž má stejnou strukturu (lze na něj použít XML parsery) a stejné vlastnosti (např. case-sensitivity). Používá se k vytváření grafických elementů GUI, např.: textbox, checkbox, toolbar, menu, button, tabbed dialog, tree, keyboard shortcut atd.

XUL elementy

Přehled a podrobný popis XUL elementů je v tutoriálech na XulPlanet.com.

Overlay

Pokud chceme dát ostatním možnost začlenit naši aplikaci do jiné aplikace, musíme definovat speciální XUL soubor – overlay. Cizí overlaye naopak používáme ve své aplikaci. Jedná se tedy o sdílení komponent mezi sebou (jinak bychom museli kus kódu cizí komponenty "natvrdo" začlenit do našeho kódu). Výhody jsou zřejmé: modularita, jednodušší údržba, atd.

Soubor používající (statický) overlay ho však musí importovat (mít "napevno" zapsán odkaz ve svém kódu), proto se spíše používají dynamické overlaye, které jsou založeny na opačném principu – dynamický overlay definuje, do jaké komponenty bude vložen. Tato informace se nachází v souboru <tt>contents.rdf</tt>.

Informace o overlayích jsou uloženy v generovaném adresáři <tt>%CHROME%/overlayinfo</tt>.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Ditrich

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Pawell, Majda
 Poslední aktualizace od: Pawell,