MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

XPInstall

Pokud chceme používat naši komponentu, musíme nakopírovat všechny <tt>.xpt</tt> a <tt>.dll</tt> do adresáře <tt>%COMPONENTS%</tt>, strom s GUI soubory do adresáře <tt>%CHROME%</tt> a nakonec ještě přidat registraci do souboru <tt>%CHROME%/installed-chrome.txt</tt>. Takový postup je samozřejmě v praxi nepoužitelný, a proto existuje JavaScriptové API pro tvorbu instalačních skriptů XPInstall. Poskytuje všechny výše uvedené funkce a mnoho dalších. Používá ho instalační skript <tt>install.js</tt>, který se nachází v kořenovém adresáři balíku.

Pokud totiž chceme distribuovat svou aplikaci přes internet, je výhodné ji mít celou v jednom komprimovaném souboru. Tím je zip-like soubor s příponou <tt>.xpi</tt> – vytvoříme ho jednoduše zazipovaním aplikace a přejmenováním přípony. Kromě aplikace do něj ještě zazipujeme výše zmíněný instalační skript <tt>install.js</tt>. Ten musí jako první volat metodu <tt>initInstall()</tt>, následuje posloupnost akcí (viz komentáře v <tt>install.js</tt>), které se provedou voláním funkce <tt>performInstall()</tt>. Užitečné je zapisování hlášek do logovacího souboru <tt>%MOZILLA%/install.log</tt> pomocí funkce <tt>logComment()</tt>. Instalační skript pak voláme z HTML dokumentu třeba takto:

<tt><a href="javascript:InstallTrigger.install({'EmbApp':'emb.xpi'})">install</a></tt>

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Ditrich

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Poslední aktualizace od: Pawell,