XPInstall

Pokud chceme používat naši komponentu, musíme nakopírovat všechny .xpt a .dll do adresáře %COMPONENTS%, strom s GUI soubory do adresáře %CHROME% a nakonec ještě přidat registraci do souboru %CHROME%/installed-chrome.txt. Takový postup je samozřejmě v praxi nepoužitelný, a proto existuje JavaScriptové API pro tvorbu instalačních skriptů XPInstall. Poskytuje všechny výše uvedené funkce a mnoho dalších. Používá ho instalační skript install.js, který se nachází v kořenovém adresáři balíku.

Pokud totiž chceme distribuovat svou aplikaci přes internet, je výhodné ji mít celou v jednom komprimovaném souboru. Tím je zip-like soubor s příponou .xpi – vytvoříme ho jednoduše zazipovaním aplikace a přejmenováním přípony. Kromě aplikace do něj ještě zazipujeme výše zmíněný instalační skript install.js. Ten musí jako první volat metodu initInstall(), následuje posloupnost akcí (viz komentáře v install.js), které se provedou voláním funkce performInstall(). Užitečné je zapisování hlášek do logovacího souboru %MOZILLA%/install.log pomocí funkce logComment(). Instalační skript pak voláme z HTML dokumentu třeba takto:

<a href="javascript:InstallTrigger.install({'EmbApp':'emb.xpi'})">install</a>

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Ditrich

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, SphinxKnight, Pawell, Majda
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,