Přehled pojmů

DLL 
Dynamic Link Library (dynamicky linkovaná knihovna pod MS Windows)
DOM 
Document Object Model
Gecko 
renderovací jádro web browseru (resp. mozilla embedded aplikací)
RDF 
Resource Description Framework (jazyk k popisu dat např. uložení bookmarků, emailů, ...)
XBL 
eXtensible Bindings Language (jazyk pro popis funkčnosti XUL komponent, můžeme např. změnit funkci šipek scrollbaru)
XPCOM 
Cross-Platform Component Object Model (mozillí obdoba MSCOM)
XPCOM komponenta 
samostatný kus kódu, obvykle přeložený do DLL
XPCOM modul 
několik komponent v jedné binární knihovně
XPConnect 
technologie umožňující jednoduchou interakci mezi JavaScriptem a XPCOM komponentou
XPIDL 
Cross-Platform Interface Definition Language
XPInstall 
JavaScriptové API pro tvorbu instalačních skriptů
XPT 
Cross-Platform Type library (binárka s reprezentací rozhraní)
XUL 
XML-based User-interface Language

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Ditrich

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: Sebastianz, Pawell, Majda
Poslední aktualizace od: Sebastianz,