Mozilla wants to hear from developers like you. http://www.surveygizmo.com/s3/2737536/440b74c45e94?a=mdn

Přehled pojmů

DLL 
Dynamic Link Library (dynamicky linkovaná knihovna pod MS Windows)
DOM 
Document Object Model
Gecko 
renderovací jádro web browseru (resp. mozilla embedded aplikací)
RDF 
Resource Description Framework (jazyk k popisu dat např. uložení bookmarků, emailů, ...)
XBL 
eXtensible Bindings Language (jazyk pro popis funkčnosti XUL komponent, můžeme např. změnit funkci šipek scrollbaru)
XPCOM 
Cross-Platform Component Object Model (mozillí obdoba MSCOM)
XPCOM komponenta 
samostatný kus kódu, obvykle přeložený do DLL
XPCOM modul 
několik komponent v jedné binární knihovně
XPConnect 
technologie umožňující jednoduchou interakci mezi JavaScriptem a XPCOM komponentou
XPIDL 
Cross-Platform Interface Definition Language
XPInstall 
JavaScriptové API pro tvorbu instalačních skriptů
XPT 
Cross-Platform Type library (binárka s reprezentací rozhraní)
XUL 
XML-based User-interface Language

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Ditrich

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Sebastianz, Pawell, Majda
 Last updated by: Sebastianz,