mozilla

Revision 124619 of Motivy vzhledu

  • Revision slug: Motivy_vzhledu
  • Revision title: Motivy vzhledu
  • Revision id: 124619
  • Created:
  • Creator: Joelp
  • Is current revision? Ne
  • Comment 9 words removed

Revision Content

 

{{ mediawiki.interwiki('en', 'Creating_a_Skin_for_Firefox', 'Jak vytvořit motiv vzhledu pro Firefox') }}
Úvod do vývoje motivu vzhledu pro Firefox.
Motivy vzhledu jsou vzhledy pro různé aplikace Mozilla. Umožňují změnit vzhled uživatelského rozhraní a upravit jej dle vašich přání. Motiv vzhledu může snadno změnit barvu uživatelského rozhraní či upravit podobu každé jeho části.

Dokumentace v češtině

TBD

Zobrazit vše...

{{ mediawiki.interwiki('en', 'Category:Themes', 'Dokumentace v angličtině') }}

{{ mediawiki.interwiki('en', 'Creating_a_Skin_for_Firefox', 'Jak vytvořit motiv vzhledu pro Firefox') }}
Jak pro Firefox vytvořit motiv vzhledu.
{{ mediawiki.interwiki('en', 'Theme_Packaging', 'Balení motivu vzhledu') }}
Jak zabalit motivy vzhledu Firefoxu či Thunderbirdu.
{{ mediawiki.interwiki('en', 'Theme_changes_in_Firefox_2', 'Změny motivu vzhledu ve Firefoxu 2') }}
Popis změn tvorby motivu vzhledu ve Firefoxu 2.
Theme Development|Vývoj motivu vzhledu
Zajímavý článek pro zájemce o tvorbu a vývoj motivů vzhledu pro aplikace založených na XULu.
První kroky v návrhu motivu vzhledu
Poněkud starší článek pojednávající o tvorbě motivů pro Firefox.

{{ mediawiki.interwiki('en', 'Category:Themes', 'Zobrazit vše...') }}

Komunita

{{ SeznamDiskuzí("dev-themes", "mozilla.dev.themes") }}

Nástroje

Zobrazit vše...

Související témata

CSS

Categories

Interwiki Language Links

 

{{ languages( { "en": "en/Themes", "pl": "pl/Motywy", "fr": "fr/Th\u00e8mes", "ja": "ja/Themes" } ) }}

Revision Source

<p> </p>
<div class="callout-box"><strong>{{ mediawiki.interwiki('en', 'Creating_a_Skin_for_Firefox', 'Jak vytvořit motiv vzhledu pro Firefox') }}</strong><br>
Úvod do vývoje motivu vzhledu pro Firefox.</div>
<div><strong>Motivy vzhledu</strong> jsou vzhledy pro různé aplikace Mozilla. Umožňují změnit vzhled uživatelského rozhraní a upravit jej dle vašich přání. Motiv vzhledu může snadno změnit barvu uživatelského rozhraní či upravit podobu každé jeho části.</div>
<table class="topicpage-table"> <tbody> <tr> <td> <h4 name="Dokumentace_v_.C4.8De.C5.A1tin.C4.9B"><a href="/Special:Tags?tag=Motivy_vzhledu&amp;language=cs" title="Special:Tags?tag=Motivy_vzhledu&amp;language=cs">Dokumentace v češtině</a></h4> <p>TBD</p> <p><span class="alllinks"><a href="/Special:Tags?tag=Motivy_vzhledu&amp;language=cs" title="Special:Tags?tag=Motivy_vzhledu&amp;language=cs">Zobrazit vše...</a></span></p> <h4 name="Dokumentace_v_angli.C4.8Dtin.C4.9B">{{ mediawiki.interwiki('en', 'Category:Themes', 'Dokumentace v angličtině') }}</h4> <dl><dt> {{ mediawiki.interwiki('en', 'Creating_a_Skin_for_Firefox', 'Jak vytvořit motiv vzhledu pro Firefox') }} </dt><dd> <small>Jak pro Firefox vytvořit motiv vzhledu.</small> </dd></dl> <dl><dt> {{ mediawiki.interwiki('en', 'Theme_Packaging', 'Balení motivu vzhledu') }} </dt><dd> <small>Jak zabalit motivy vzhledu Firefoxu či Thunderbirdu.</small> </dd></dl> <dl><dt> {{ mediawiki.interwiki('en', 'Theme_changes_in_Firefox_2', 'Změny motivu vzhledu ve Firefoxu 2') }} </dt><dd> <small>Popis změn tvorby motivu vzhledu ve Firefoxu 2.</small> </dd></dl> <dl><dt> <a class="external" href="http://kb.mozillazine.org/Dev_:_Themes">Theme Development|Vývoj motivu vzhledu</a> </dt><dd> <small>Zajímavý článek pro zájemce o tvorbu a vývoj motivů vzhledu pro aplikace založených na XULu.</small> </dd></dl> <dl><dt> <a class="external" href="http://cheeaun.phoenity.com/weblog/2004/12/first-steps-in-theme-design.html">První kroky v návrhu motivu vzhledu</a> </dt><dd> <small>Poněkud starší článek pojednávající o tvorbě motivů pro Firefox.</small> </dd></dl> <p><span class="alllinks">{{ mediawiki.interwiki('en', 'Category:Themes', 'Zobrazit vše...') }}</span></p> </td> <td> <h4 name="Komunita">Komunita</h4> <p>{{ SeznamDiskuzí("dev-themes", "mozilla.dev.themes") }}</p> <ul> <li><a class="external" href="http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=18">Diskuse o tvorbě motivů</a></li> </ul> <h4 name="N.C3.A1stroje">Nástroje</h4> <ul> <li><a href="/cs/DOM_Inspektor" title="cs/DOM_Inspektor">DOM Inspektor</a></li> <li><a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/firefox/63/">InspectorWidget</a></li> <li><a class="external" href="http://www.extensionsmirror.nl/index.php?showtopic=21">ChromeEdit extension</a></li> </ul> <p><span class="alllinks"><a href="/Special:Tags?tag=Motivy_vzhledu:N%C3%A1stroje&amp;language=cs" title="Special:Tags?tag=Motivy_vzhledu:Nástroje&amp;language=cs">Zobrazit vše...</a></span></p> <h4 name="Souvisej.C3.ADc.C3.AD_t.C3.A9mata">Související témata</h4> <dl><dd> <a href="/cs/CSS" title="cs/CSS">CSS</a> </dd></dl></td> </tr> </tbody>
</table>
<p><span class="comment">Categories</span></p>
<p><span class="comment">Interwiki Language Links</span></p>
<p> </p>
<p>{{ languages( { "en": "en/Themes", "pl": "pl/Motywy", "fr": "fr/Th\u00e8mes", "ja": "ja/Themes" } ) }}</p>
Revert to this revision