Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

Štítky článků jsou důležitým způsobem, jak umožnit návštěvníkům přístup k užitečnému obsahu. Každá stránka by měla mít obvykle několik štítků, které pomáhají udržet obsah organizovaný. Tato stránka popisuje nejlepší způsob, jak označit stránky tak, aby čtenáři našli informace a mohli jsme stránky uspořádat.

Pro nápovědu k uživatelskému rozhraní pro úpravu štítků naleznete v tagging section v příručce editoru.

Používejte značky správně, jak je vysvětleno níže, jinak, naše automatizované nástroje nebudou správně vytvářet seznamy obsahu, vstupních stránek a propojení článků.

Jak MDN užívá štítky

Štítky se na MDN používají různými způsoby:

Třídění dokumentů
Jaký to je druh dokumentu? Je to odkaz? Návod k použití - tutoriál? Vstupní stránka? Naši návštěvníci mohou tyto štítky použít k filtrování vyhledávání, takže jsou opravdu důležité!
Označení tématu
Co je to za článek? Je to o API? O DOM? O grafice? Opět, tyto štítky jsou důležité, protože mohou filtrovat vyhledávání.
Identifikace API
Referenční stránky o API potřebují určit specifickou součást zdokumentované API (tj. jaké rozhraní je součástí API a jakou vlastnost nebo metodu pokrývá stránka, pokud je to možné).
Stav technologie
Jaký je stav technologie? Je to nestandardní? Zastaralé nebo zamítané? Experimentální?
Úroveň dovedností
Pro návody k použití a průvodce, jak pokročilý je materiál pokrytý článkem?
Metadata dokumentu
Komunita přispěvatelů používá štítky, aby sledovala, které stránky potřebují jaký druh práce.

Průvodce druhy štítků

Zde je stručný návod pro druhy štítků a jejich možné hodnoty.

Kategorie dokumentů

Označováním článku s jednou z těchto kategorií pomůžete automatizovaným nástrojům přesněji vytvářet vstupní stránky, obsahy a podobně. Také náš nový vyhledávací systém bude používat tyto termíny, aby naši návštěvníci mohli podle potřeby nalézt referenční nebo průvodní informace.

Používáme následující názvy kategorií jako standardní štítky:

Článek poskytuje úvodní materiál o tématu. V ideálním případě by každá technologická oblast měla mít pouze jedno "Intro".
Článek obsahuje referenční materiál o API, elementu, atributu, vlastnosti a podobně.
Stránka je vstupní stránka.
Článek je příručka nebo průvodce.
Článek je ukázka kódu nebo obsahuje ukázky kódu (tj. skutečné úseky užitečného kódu, nikoliv jednorázové "příklady syntaxe").

Téma

Určením tématu článku pomáháte generovat lepší výsledky vyhledávání (a také vstupní stránky a navigaci).

Zatímco je tu možná určitá volnost, při identifikaci nové tematické oblasti se snažíme omezit na jména API nebo technologií. Některé užitečné příklady:

Obecně by identifikační štítek tématu měl být názvem rozhraní s množstvím souvisejících stránek (jako Node, který má mnoho stránek pro různé vlastnosti a metody) nebo název celkového typu technologie. Například můžeme označit stránku o WebGL štítky Graphics a WebGL, ale stránku o <canvas> štítky HTML, Element, Canvas, and Graphics.

Mozilla-specifický obsah

Tyto štítky se používají pouze v obsahu specifickém pro Mozillu:

API identification

Within the API reference, each article should identify which part of the API it covers:

The main article for an interface should have this tag. For example, RTCPeerConnection.
Each interface may have up to one page tagged "Constructor"; this is the interface's constructor. The page should have the same name as the interface, like RTCPeerConnection.RTCPeerConnection().
Every article describing a particular property within an interface needs this tag. See RTCPeerConnection.connectionState, for example.
Each article documenting an interface method needs this tag. See RTCPeerConnection.createOffer() for example.

In addition, the reference pages need to include interface, property, and method names among their tags. Some examples:

The interface RTCPeerConnection
Include the tag "RTCPeerConnection" along with the other relevant tags ("Interface", "WebRTC", "WebRTC API", "API", "Reference", and so forth).
The method RTCPeerConnection.createOffer()
Include the tags "RTCPeerConnection" and "createOffer" (note no parentheses in tag names!) along with the other relevant tags, including "WebRTC", "WebRTC API", "API", "Reference", and so forth. Consider including things like "Offer" and "SDP", which are also relevant here.
The property RTCPeerConnection.iceConnectionState
Include the tags "RTCPeerConnection" and "iceConnectionState" along with the other relevant tags, including "WebRTC", "WebRTC API", "API" and "Reference". Also consider including "ICE".

Technology status

To help the reader understand how viable a technology is, we use tags to label pages as to the status of the technology's specification. This isn't as detailed as actually explaining what the spec is and how far the technology has come in the specification process (that's what the Specifications table is for), but it helps the reader judge, at a glance, whether it's a good idea to use the technology described in the article.

Here are possible values for these tags:

Apply this tag to reference pages which describe a property or attribute which is read-only.
Indicates that the technology or API described on the page is not part of a standard, whether it's stable or not in any browsers which implement it (if it's not stable, it should also be ). If you don't use this tag, your readers will assume the technology is standard. The compatibility table on the page should clarify which browser(s) support this technology or API.
The technology or API covered on the page is marked as deprecated in the specification, and is likely to eventually be removed, but is generally still available in current versions of browsers.
The technology or API has been deemed obsolete and has been removed (or is actively being removed) from all or most current browsers.
The technology is not standardized, and is an experimental technology or API that may or may not ever become part of a standard. It is also subject to change in the browser engine (typically only one) that implements it. If the technology isn't part of any specification (even in draft form), it should also have the tag.
The API requires privileged access to the device on which the code is running.
The API only works in certified code.

These tags are no excuse to leave out the compatibility table in your article! That should always be present.

Skill level

Use the skill-level tag type only for guides and tutorials (that is, pages tagged Guide) to help users choose tutorials based on how familiar they are with a technology. There are three values for this:

Articles designed to introduce the reader to a technology they've never used or have only a passing familiarity with.
Articles for users who have gotten started with the technology but aren't experts.
Articles about stretching the capabilities of a technology and of the reader.

Document metadata

The writing community uses tags to label articles as requiring specific types of work. Here's a list of the ones we use most:

The article is not complete, and is at least in theory still actively being updated (although it's also possible it's been forgotten about). Try to check with the most recent contributors before making changes, in order to avoid potential content collisions.
The article is a stub, or is otherwise lacking information. This tag means that someone should review the content and add more details and/or finish writing the article.
The article needs one or more examples created to help illustrate the article's point. These examples should use the live sample system.
The article has one or more examples that need to be updated to use the live sample system.
The content is out of date and needs to be updated.
The content is not really worth localizing and will not appear on localization status pages.
The content is important and should be marked as a priority for MDN translators. Shows up in an extra priority table on localization status pages.

Putting it all together

So to each page you assign tags from several tag types, for example

A tutorial about WebGL for beginners
WebGL, Graphics, Guide, Beginner
Reference page for <canvas>
Canvas, HTML, Element, Graphics, Reference
A landing page for Firefox OS developer tools
Tools, Firefox OS, Landing

Tagging and search filters

Search filters won't work properly unless we tag MDN pages properly. Here's a table of search filters and which tags they look for.

Note: If multiple tags are listed under "Tag name," that means any one or more of these tags must be present for the article to match.

Filter group Search filter name Tag name
Topic Open Web Apps
  HTML
  CSS
  JavaScript
  APIs and DOM
  Canvas
  SVG
  MathML
  WebGL
  XUL
  Marketplace
  Firefox
  Firefox for Android
  Firefox for Desktop
  Firefox OS
  Mobile
  Web Development
  Add-ons & Extensions || || ||
  Games
Skill level I'm an Expert
  Intermediate
  I'm Learning
Document type Docs This restricts the search to docs content, leaving out Hacks and other MDN content.
  Demos This includes Demo Studio content in the search results.
  Tools
  Code Samples
  How-To & Tutorial
  Developer Profiles This includes developer profiles from the MDN site in the search results.
  External Resources The dev team is still figuring this out...

Tagging problems you can fix

There are several kinds of tag problems you can help fix:

No tags
Generally articles should have at least a "category" tag and a "topic" tag. Usually other tags are appropriate as well, but if you can help us ensure that the minimum tags are present, you'll be a documentation hero!
Tags that don't follow our tagging standards
Please fix any documents whose tags don't follow the standards on this page.
Note that you may occasionally see some localized tags (such as Référence) showing up on some English pages. This was due to a bug in Kuma, which caused the tags to reappear even if they were deleted. That bug has since been fixed, so any remaining localized tags can be cleaned up if they're spotted.
Incorrect tags
If you're looking at an article about HTML and it's tagged "JavaScript", that's probably wrong! Likewise, if an article discusses Mozilla internals but has a "Web" tag, that's probably wrong too. Remove these tags and add the right tags if they aren't already there. Please also correct misspelled tags (e.g., "Javascript" will still match, since tags are case-insensitive, but let's not be sloppy!).
Missing tags
If an article has some but not all of the tags it needs, feel free to add more. For example, if a page in JavaScript reference is (correctly) tagged "JavaScript" but nothing else, you're invited to tag the page "Reference" as well!
Tag spam
This insidious beast is the most revolting tag problem of all: some Web vermin has deposited its droppings in the page tags (like "Free warez!" or "Hey I was browsing your site and wanted to ask you if you could help me solve this problem I'm having with Flash crashing all the time"). We've got to delete these right away! They're ugly, they're hard to manage if they're allowed to linger too long, and they're terrible for SEO.

If you see one (or more) of these problems, please log into MDN and click EDIT at the top right of the MDN window. Once the editor loads up, scroll down to the bottom of the page, where you'll see the tag box. For more details on the tagging interface, see "The tags box" in the MDN editor guide.

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, vuhlir
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,