JavaScript_v_Mozille/Nové_metody_objektu_Array

V JavaScriptu 1.6 přibyly u objektu Array nové užitečné metody, které o další kousek přibližují JavaScript funkcionálnímu programování. Příznivci jazyka Lisp některé přidané metody jistě dobře znají.

map
Aplikuje na každý prvek pole funkci předanou v parametru a výsledek vrátí v novém poli.
numbers = [1, 2, 3];
squares = numbers.map(Math.pow); // [1, 4, 9];
filter
Vrátí nové pole obsahující prvky původního pole, jež prošly testovací funkcí.
function isBigEnough(element, index, array) {
  return element >= 10;
}

filtered = [12, 5, 8, 130, 44].filter(isBigEnough); // [12, 130, 44]
some
Zjistí, zda aspoň jeden prvek pole vyhovuje testovací funkci.
function isBigEnough(element, index, array) {
  return (element >= 10);
}

passed = [2, 5, 8, 1, 4].some(isBigEnough);   // false
passed = [12, 5, 8, 1, 44].some(isBigEnough); // true
every
Zjistí, zda všechny prvky pole vyhovují testovací funkci.
function isBigEnough(element, index, array) {
  return (element >= 10);
}

passed = [12, 5, 8, 130, 44].every(isBigEnough);   // false
passed = [12, 54, 18, 130, 44].every(isBigEnough); // true
forEach
Aplikuje na každý prvek funkci předanou jako parametr.
function printElement(element, index, array) {
  print("[" + index + "] is " + element);
}

[2, 5, 9].forEach(printElement);
// Vytiskne:
//   [0] is 2
//   [1] is 5
//   [2] is 9
indexOf
Vrátí index prvního výskytu daného prvku v poli, nebo -1, pokud se v něm prvek nevyskytuje.
lastIndexOf
Vrátí index posledního výskytu daného prvku v poli, nebo -1, pokud se v něm prvek nevyskytuje.

Soubor:Ecma.gif Nové metody objektu Array jsou rozšířením normy ECMA 262 Edition 3. Do JavaScriptu byly zahrnuty ve verzi 1.6.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: David Majda

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Kubo2, fscholz, Pawell, Majda
 Poslední aktualizace od: Kubo2,