mozilla
Your Search Results

  JavaScript_v_Mozille/Nové_metody_objektu_Array

  V JavaScriptu 1.6 přibyly u objektu Array nové užitečné metody, které o další kousek přibližují JavaScript funkcionálnímu programování. Příznivci jazyka Lisp některé přidané metody jistě dobře znají.

  map
  Aplikuje na každý prvek pole funkci předanou v parametru a výsledek vrátí v novém poli.
  numbers = [1, 2, 3];
  squares = numbers.map(Math.pow); // [1, 4, 9];
  
  filter
  Vrátí nové pole obsahující prvky původního pole, jež prošly testovací funkcí.
  function isBigEnough(element, index, array) {
   return element >= 10;
  }
  
  filtered = [12, 5, 8, 130, 44].filter(isBigEnough); // [12, 130, 44]
  
  some
  Zjistí, zda aspoň jeden prvek pole vyhovuje testovací funkci.
  function isBigEnough(element, index, array) {
   return (element >= 10);
  }
  
  passed = [2, 5, 8, 1, 4].some(isBigEnough);  // false
  passed = [12, 5, 8, 1, 44].some(isBigEnough); // true
  
  every
  Zjistí, zda všechny prvky pole vyhovují testovací funkci.
  function isBigEnough(element, index, array) {
   return (element >= 10);
  }
  
  passed = [12, 5, 8, 130, 44].every(isBigEnough);  // false
  passed = [12, 54, 18, 130, 44].every(isBigEnough); // true
  
  forEach
  Aplikuje na každý prvek funkci předanou jako parametr.
  function printElement(element, index, array) {
   print("[" + index + "] is " + element);
  }
  
  [2, 5, 9].forEach(printElement);
  // Vytiskne:
  //  [0] is 2
  //  [1] is 5
  //  [2] is 9
  
  indexOf
  Vrátí index prvního výskytu daného prvku v poli, nebo -1, pokud se v něm prvek nevyskytuje.
  lastIndexOf
  Vrátí index posledního výskytu daného prvku v poli, nebo -1, pokud se v něm prvek nevyskytuje.

  Soubor:Ecma.gif Nové metody objektu Array jsou rozšířením normy ECMA 262 Edition 3. Do JavaScriptu byly zahrnuty ve verzi 1.6.

  Informace o původním dokumentu

  • Autor: David Majda

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: Kubo2, Pawell, fscholz, Majda
  Last updated by: Kubo2,