Konstanty

Je až s podivem, že JavaScript se doposud bez konstant obešel. Typicky se jejich absence obchází tím, že se konstanty deklarují jako proměnné pomocí klíčového slova var, což je ale nebezpečné (hodnotu konstanty lze měnit). V Mozille je vše čistší – stačí napsat

 const NAZEV_KONSTANTY = hodnota;

a hodnotu deklarované konstanty už měnit nelze. Jako hodnotu konstanty lze zadat libovolný výraz.

Soubor:Ecma.gif Konstanty jsou rozšířením normy ECMA 262 Edition 3. Do JavaScriptu byly zahrnuty ve verzi 1.5.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: David Majda

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Pawell, Majda
 Last updated by: Pawell,