JavaScript_v_Mozille/Úvod

Historie

Jazyk JavaScript vymyslel v roce 1995 Brendan Eich ve firmě Netscape. Byl určen především pro použití v prohlížeči Netscape Navigator 2.0, ale využíván byl i v serverových produktech firmy. S dalšími verzemi prohlížeče se jazyk vyvíjel a časem bylo jeho jádro standardizováno organizací ECMA v normě ECMA 262 Edition 3 (PDF). Dnes JavaScript existuje v mnoha implementacích.

Vlastnosti

JavaScript je skriptovací objektový a interpretovaný jazyk s mnoha užitečnými pokročilými funkcemi, které jiné srovnatelné skriptovací jazyky (např. VBScript) nenabízejí – literály pro regulární výrazy, lambda funkce, dědičnost pomocí prototypů a další. Díky jeho jednoduchosti se ho lze snadno naučit a zároveň je díky zmiňovaným funkcím velmi efektivním pracovním nástrojem pro pokročilé programátory.

JavaScript nemá v základních rysech vůbec nic společného s Javou, matoucí název byl zvolen pouze z marketingových důvodů (původně se jazyk jmenoval Mocha a později LiveScript). Nicméně objektový model JavaScriptu je Javou na mnoha místech inspirovaný a jazyk má také velmi podobnou syntaxi.

Pokud se o JavaScriptu jako jazyku chcete dovědět víc, podívejte se do materiálů v části Odkazy.

Interprety

Interpret JavaScriptu v Mozille (SpiderMonkey) napsal z větší částí autor JavaScriptu Brendan Eich. Je napsán v jazyce C (především kvůli rychlosti – je vysoce optimalizován) a lze ho zkompilovat nezávisle na ostatním kódu Mozilly. Výsledkem kompilace je DLL knihovna s interpretem a jednoduchým API. Díky tomu můžete JavaScript snadno použít i ve vašich aplikacích jako vestavěný skriptovací jazyk. Několik firem už tak dlouho ve svých aplikacích činí (například Adobe ve svém Acrobatu nebo Macromedia v produktu Director).

Kromě interpretu v C existuje i interpret http://www.mozilla.org/rhino/ Rhino], který je napsán v Javě. Ten Mozilla samotná nevyužívá, ale opět ho můžete využít ve vašich aplikacích napsaných v tomto jazyce. Interpret Rhino bude zahrnut i do příští verze Javy (J2SE 6.0), vyvíjené pod kódovým jménem Mustang.

JavaScript v Mozille

Mozilla neobsahuje interpret JavaScriptu pouze proto, aby mohla interpretovat skripty ve webových stránkách. Také velká část grafického rozhraní Mozilly je obsluhována JavaScriptem.

Grafické rozhraní Mozilly je popsáno jazykem XUL, ten však nese pouze informaci o rozložení a vlastnostech jednotlivých ovládacích prvků. Jejich chování (např. co se stane, když klikneme na tlačítko, zavřeme dialog apod.) je popsáno právě JavaScriptem. JavaScript hraje v tomto případě roli jakéhosi prostředníka – reaguje na události od uživatele a buď je zvládne obsloužit sám, nebo prostřednictvím XPConnect zavolá některou z komponent Mozilly (naprogramovanou obvykle v C++).

Skripty, které jsou součástí webových stránek, jsou interpretovány týmž interpretem jako skripty obsluhující uživatelské rozhraní Mozilly, ale z bezpečnostních důvodů běží v tzv. sandboxu, který zabrání v přístupu k vlastním komponentám Mozilly. Přidělení vyšších oprávnění je možné, ale musí ho potvrdit uživatel.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: David Majda

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, SphinxKnight, Pawell, JasnaPaka, Majda
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,