mozilla

Revision 124648 of Gecko

 • Revision slug: Gecko
 • Revision title: Gecko
 • Revision id: 124648
 • Created:
 • Creator: Jur4
 • Is current revision? Ne
 • Comment

Revision Content

{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}

Gecko je jméno vykreslovacího enginu vyvinutého Mozilla Foundation. Dříve se Gecko nazývalo NGLayout.

Funkce Gecka jsou použity ke čtení webového obsahu, jako je HTML, CSS, XUL, JavaScript a k následnému vykteslení na obrazovku nebo k tisku. V aplikacích založených na XUL je Gecko použito k vykreslování uživatelského rozhraní.

Gecko is used in many applications, including a few browsers, such as Firefox, Mozilla Suite, Camino, etc. (for complete list, please refer to Wikipedia's article on Gecko.) Products using the same version of Gecko have identical support for standards.

Verze Gecka

Verze Gecka Aplikace založené na něm
Gecko 1.9 (pod vývojem) Firefox 3.0
Gecko 1.8.1 (pod vývojem) {{mediawiki.interwiki('en', 'Firefox_2', 'Firefox 2')}}, SeaMonkey 1.1
Gecko 1.8 {{mediawiki.interwiki('en', 'Firefox_1.5', 'Firefox 1.5')}}, Thunderbird 1.5, SeaMonkey 1.0
Gecko 1.7 Firefox 1.0, Thunderbird 1.0, Nvu 1.0, Mozilla Suite 1.7
starší verze Gecka odpovídají verzím Mozilla Suite

Další dokumentace

 • Gecko's project page.
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Gecko_Compatibility_Handbook', 'Gecko Compatibility Handbook')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Gecko_User_Agent_Strings', 'Gecko User Agent Strings')}}
 • {{mediawiki.interwiki('en', 'Embedding_Mozilla', 'Embedding Gecko')}}
{{ wiki.languages( { "en": "en/Gecko", "fr": "fr/Gecko", "pt": "pt/Gecko", "es": "es/Gecko", "ja": "ja/Gecko", "de": "de/Gecko", "pl": "pl/Gecko" } ) }}

Revision Source

<p>
{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}
</p><p><img align="right" src="File:cs/Media_Gallery/Netscape-gecko-logo.jpg">
<b>Gecko</b> je jméno vykreslovacího enginu vyvinutého Mozilla Foundation. Dříve se Gecko nazývalo NGLayout.
</p><p>Funkce Gecka jsou použity ke čtení webového obsahu, jako je <a href="cs/HTML">HTML</a>, <a href="cs/CSS">CSS</a>, <a href="cs/XUL">XUL</a>, <a href="cs/JavaScript">JavaScript</a> a k následnému vykteslení na obrazovku nebo k tisku. V aplikacích založených na XUL je Gecko použito k vykreslování uživatelského rozhraní.
</p><p>Gecko is used in many applications, including a few browsers, such as Firefox, Mozilla Suite, Camino, etc. (for complete list, please refer to <a class="external" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gecko_%28layout_engine%29#Web_browsers">Wikipedia's article on Gecko</a>.) Products using the same version of Gecko have identical support for standards. 
</p>
<h3 name="Verze_Gecka"> Verze Gecka </h3>
<table class="fullwidth-table">
<tbody><tr>
<th>Verze Gecka</th>
<th>Aplikace založené na něm</th>
</tr>
<tr>
<td>Gecko 1.9 (pod vývojem)</td>
<td>Firefox 3.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Gecko 1.8.1 (pod vývojem)</td>
<td>{{mediawiki.interwiki('en', 'Firefox_2', 'Firefox 2')}}, SeaMonkey 1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>Gecko 1.8</td>
<td>{{mediawiki.interwiki('en', 'Firefox_1.5', 'Firefox 1.5')}}, Thunderbird 1.5, SeaMonkey 1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>Gecko 1.7</td>
<td>Firefox 1.0, Thunderbird 1.0, Nvu 1.0, Mozilla Suite 1.7</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><b>starší verze Gecka odpovídají verzím Mozilla Suite</b></td>
</tr>
</tbody></table>
<h3 name="Dal.C5.A1.C3.AD_dokumentace"> Další dokumentace </h3>
<ul><li> <a class="external" href="http://www.mozilla.org/newlayout/">Gecko's project page</a>.
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Gecko_Compatibility_Handbook', 'Gecko Compatibility Handbook')}}
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Gecko_User_Agent_Strings', 'Gecko User Agent Strings')}}
</li><li> {{mediawiki.interwiki('en', 'Embedding_Mozilla', 'Embedding Gecko')}}
</li></ul>
{{ wiki.languages( { "en": "en/Gecko", "fr": "fr/Gecko", "pt": "pt/Gecko", "es": "es/Gecko", "ja": "ja/Gecko", "de": "de/Gecko", "pl": "pl/Gecko" } ) }}
Revert to this revision