mozilla
Your Search Results

  Firefox_2_pro_vývojáře

  Note: Tato stránka není ještě zcela přeložena. Pomozte nám ji prosím dopřeložit.

  Nové vlastnosti Firefoxu 2 pro vývojáře

  Firefox 2 přichází s množstvím nových možností a vlastností. Tento článek poskytuje odkazy na články, zabývající se těmito novinkami.

  Pro vývojáře webových stránek a aplikací

  Microsummaries
  Microsummaries are regularly-updated succinct compilations of the most important information on web pages. Site and third-party developers can both provide them, and users can choose to display microsummaries instead of static titles when they bookmark pages with microsummaries.
  Creating a Microsummary
  A tutorial on creating a microsummary generator.
  Microsummary XML grammar reference
  A reference guide to the XML grammar used for creating microsummary generators.
  Vytvoření vyhledávacího modulu OpenSearch
  Firefox 2 podporuje formát vyhledávacích modulů OpenSearch.
  Vytvoření vyhledávacího modulu MozSearch
  Firefox 2 podporuje MozSearch. Jedná se o formát vyhledávacích modulů založený na OpenSearch, ale určený pouze pro interní použití.
  Podpora našeptávače ve vyhledávacích modulech
  Jak přidat do vašeho vyhledávacího modulu podporu našeptávače, který se objeví když píšete v poli hledání.
  Novinky JavaScriptu 1.7
  Firefox 2 supports JavaScript 1.7, which includes new features including let, destructuring assignment, generators and iterators, and array comprehensions.
  Uložení relace a trvalé úložiště na straně klienta dle WHATWG
  Uložení relace a trvalé úložiště na straně klienta umožňuje webovým aplikacím ukládat strukturovaná data na straně klienta.
  SVG ve Firefoxu
  Firefox 2 vylepšuje podporu Scalable Vector Graphics (SVG) implementací prvku <textPath> a přidáním podpory pro atributy dříve nepodporované.
  Ovládání kontroly pravopisu v HTML formulářích
  Firefox 2 podporuje pro kontrolu pravopisu v textových polích. Tento článek vám vysvětlí, jak ovládat kontrolu pravopisu pro jednotlivé prvky webových stránek.

  Pro vývojáře XUL aplikací a rozšíření

  Aktualizace rozšíření pro Firefox 2
  Popis, jak aktualizovat existující rozšíření tak, aby fungovaly ve Firefoxu 2.
  API pro ukládání relací
  Možnost uchovávání dat mezi relacemi ve Firefoxu.
  Feed content access API
  API umožňující vývojářům přístup ke zdrojům ve formátech RSS a Atom.
  Podpora SAXu
  API událostně řízeného XML parseru.
  Přidání vyhledávacího modulu z webové stránky
  JavaScriptovým kódem můžete říci Firefoxu, aby nainstaloval vyhledávací modul, který může být napsán s užitím OpenSearch či formátu Sherlock.
  Použití kontroly pravopisu v XUL
  Jak kontrolovat pravopis nebo získávat seznam nabízených oprav z kódu.
  Přidání poskytovatele zdroje podvodných stránek
  Systém ochrany proti podvodným stránkám Firefoxu je možné rozšířit o další poskytovatele dat o podvodných stránkách.
  Jak přidat čtečku RSS do Firefoxu
  Můžete přidat novou RSS čtečku do Firefoxu a je jedno, zda se bude jednat o aplikaci či webovou čtečku.
  Storage
  Firefox 2 přináší mozStorage. Jedná se o databázovou architekturu založenou na SQLite.
  Změny v motivu vzhledu Firefoxu 2
  Přehled změn nutných pro aktualizaci existujících motivů vzhledu pro Firefox 2.

  Pro koncové uživatele

  Firefox 2 poskytuje stejně čisté a jasné uživatelské rozhraní jako předchozí verze s drobnými vylepšeními pro jednodušší používání. K tomu navíc vylepšuje bezpečnost a přináší užitečné nástroje, se kterými bude váš zážitek z Internetu ještě rychlejší a lepší než dříve.

  Uživatelské rozhraní

  • Kontrola pravopisu v textových polích vám umožňuje psát s jistotou.
  • Microsummaries provide a way to create bookmarks that display information pulled from the site they refer to, updated automatically. Great for stock tickers, auction monitoring, and so forth.
  • Uživatelské rozhraní Správce rozšíření bylo vylepšeno.
  • Správce vyhledávacích modulů vám umožňuje přeskupovat a mazat uložené vyhledávací moduly.
  • Vylepšené prohlížení v panelech včetně tlačítek pro zavření panelu na každém z nich, změny mechanismu, kterým Firefox určí, jaký panel zobrazit po uzavření stávajícího, a zjednodušených nastavení panelů.
  • Automatická detekce vyhledávacích modulů umožňuje vyhledávačům, které nabízejí vyhledávací moduly pro Firefox, nabídnout vám jejich instalaci.
  • Našeptávač umožňuje vyhledávačům navrhnout vám několik nejpravděpodobnějších výrazů v závislosti na tom, co právě píšete do pole hledání.

  Bezpečnost a soukromí

  • Ochrana proti podvodným stránkám vás upozorní, pokud stránka, kterou si právě prohlížíte, může být nebezpečná.

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: fscholz, teoli, JasnaPaka, Triceo, Jsf
  Last updated by: teoli,