MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Příkazy

E4X přidává do ECMASriptu nový příkaz "default xml namespace" a modifikuje chování příkazu "for".

default xml namespace = Expression
Nastaví výchozí jmenný prostor aktuálního kontextu. Výchozí jmenný prostor globálního kontextu je nastaven na "žádný jmenný prostor". Hodnota Expression je vyhodnocena jako při new Namespace("", Expression);
for ([var] variable in expression)
Pokud je expression vyhodnoceno jako typ XML, je převedeno na typ XMLList. Pokud je expression vyhodnoceno jako typ XMLList, cyklus iteruje přes indexy jednotlivých prvků seznamu. V ostatních případech se chování cyklu nemění.
for each ([var] variable in expression)
Rozdílem oproti klasickému "for" cyklu je, že řídící proměnná cyklu nenabývá indexů jednotlivých prvků, ale přímo jejich hodnot.


Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Pawell
 Poslední aktualizace od: Pawell,