Příkazy

E4X přidává do ECMASriptu nový příkaz "default xml namespace" a modifikuje chování příkazu "for".

default xml namespace = Expression
Nastaví výchozí jmenný prostor aktuálního kontextu. Výchozí jmenný prostor globálního kontextu je nastaven na "žádný jmenný prostor". Hodnota Expression je vyhodnocena jako při new Namespace("", Expression);
for ([var] variable in expression)
Pokud je expression vyhodnoceno jako typ XML, je převedeno na typ XMLList. Pokud je expression vyhodnoceno jako typ XMLList, cyklus iteruje přes indexy jednotlivých prvků seznamu. V ostatních případech se chování cyklu nemění.
for each ([var] variable in expression)
Rozdílem oproti klasickému "for" cyklu je, že řídící proměnná cyklu nenabývá indexů jednotlivých prvků, ale přímo jejich hodnot.


Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Pawell
 Last updated by: Pawell,