Úvod

Co je to E4X a proč vzniklo

ECMAScript For XML, běžně označovaný jako E4X, je rozšíření jazyka ECMAScript pro práci s XML. ECMAScript je jméno pro programovací jazyk běžně označovaný jako JavaScript, který byl standardizován organizací ECMA jako norma ECMA-262. Tento jazyk je rozšířený především díky jeho použití na webu a jeho implementace jsou ve všech běžných internetových prohlížečích. Názvy JavaScript a ECMAScript budu v tomto dokumentu volně zaměňovat.

V současné době se stále častěji setkáváme s webovými aplikacemi napsanými sadou technologií označovaných dohromady jako AJAX, neboli Asynchronous JavaScript and XML. Mezi nejznámější z nich patří například webové rozhraní k službě Gmail. Zkráceně řečeno jde o (X) HTML stránky, jejichž obsah je tvořen dynamicky pomocí JavaScriptu, který data získává v XML formátu. Ať už získání XML dat je uskutečněno pomocí "obyčejných" HTTP požadavků, nebo za využití XML protokolů jako je SOAP, v závěrečné fázi musí JavaScript tato XML data zpracovat.

Pro převedení XML dat do zobrazitelné podoby v HTML lze využít dvou přístupů. Buďto se použije transformační technologie XSLT, nebo se k XML datům přistoupí z JavaScriptu za využití DOM. Oba tyto způsoby, byť značně rozdílné, mají jednu společnou vlastnost – jejich použití je často poněkud těžkopádné.

Proto vzniklo E4X jako rozšíření jazyka ECMAScript pro nativní práci s XML. Do specifikace jazyka přidává nové globální objekty, literály a operátory, usnadňujícími práci s XML dokumenty, či jejich fragmenty. Mezi základní principy E4X patří jednoduchost, intuitivnost a minimální zásahy do syntaxe ECMAScriptu i XML. E4X je standardizováno organizací ECMA jako ECMA-357.

Podpora v prohlížečích

V současné době jsou k dispozici dvě implementace ECMAScriptu obsahující E4X, obě z dílny Mozilla.org. První z nic je SpiderMonkey, což je intepreter ECMAScriptu napsaný v jazyce C, jehož zajisté nejslavnější použití jsou webové prohlížeče rodiny Mozilla.org. E4X je zahrnuto ve vývojové verzi Firefoxu 1.5. Druhou z implementací je Rhino, interpreter ECMAScriptu napsaný v jazyce Java.

Aby bylo možné E4X použít na webové stránce, je nutné jej explictině povolit. To se provede nastavením atributu "type" elementu "script" na hodnotu "text/javascript; e4x=1". Tedy například:

<script type='text/javascript; e4x=1' src='e4x.js'/>

E4X je také zapnuto v JavaScriptu 1.6. Script lze označit za JavaScript verze 1.6 těmito způsoby:

<script language="JavaScript1.6">
<script type="application/javascript; version=1.6">

Poznámky k terminologii a formátování

V dokumentu užívám slovo "vlastnost" jako výraz pro anglické "property", tedy instanční proměnnou JavaScriptových objektů. Slovo "prvek" je používáno ve smyslu podřízeného uzlu v XML stromu, tak jak je to popsáno v úvodu k objektu XML.

Pokud jsou vlastnosti či metody uvedené včetně jména objektu, kterému náleží, jedná se o statické vlastnosti či metody, které jsou vlastnostmi konstruktoru objektu, nikoli objektů samotných. Pro je například rozdíl mezi XML.prettyPrinting a </xml>.prettyPrinting.

Zkratku XML označuji jako zkratku pouze pokud se nejedná o název objektu XML.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, Sebastianz, Pawell
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,