MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey-2018-1

ECMAScript pro XML

Krátkých úvodů k tomuto tématu je na internetu celá řada, zatímco jako kompletní popis lze považovat pouze specifikaci, která zabíhá do implementačních podrobností a obsahuje množství pro programátora nadbytečných informací.

 

Obsah

  1. Úvod
  2. Nativní objekty
  3. Metody
  4. Příkazy
  5. Operátory
  6. Odkazy

Tento dokument, koncipovaný jako referenční příručka k E4X, napsal Jan Matoušek jako zápočet z předmětu Technologie XML na MFF UK.

 

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: fscholz, Pawell
 Poslední aktualizace od: fscholz,