On 2015-05-26 at 09:00 PST, MDN search will be unavailable for 5-10 minutes for system maintenance.

mozilla
Your Search Results

  ECMAScript pro XML

  Krátkých úvodů k tomuto tématu je na internetu celá řada, zatímco jako kompletní popis lze považovat pouze specifikaci, která zabíhá do implementačních podrobností a obsahuje množství pro programátora nadbytečných informací.

   

  Obsah

  1. Úvod
  2. Nativní objekty
  3. Metody
  4. Příkazy
  5. Operátory
  6. Odkazy

  Tento dokument, koncipovaný jako referenční příručka k E4X, napsal Jan Matoušek jako zápočet z předmětu Technologie XML na MFF UK.

   

  Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: fscholz, Pawell
  Last updated by: fscholz,