mozilla

Revision 124047 of ECMAScript

  • Revision slug: ECMAScript
  • Revision title: ECMAScript
  • Revision id: 124047
  • Created:
  • Creator: FunTomas
  • Is current revision? Ne
  • Comment Přeloženo, odstraněna šablona "Potřebuje přeložit"

Revision Content

ECMAScript je skriptovacím jazykem, který tvoří základ jazyka JavaScript. JavaScript je nadstavbou ECMAScriptu, tj. JavaScript je ECMAScript plus nějaké další funkce. ECMAScript je standardizován mezinárodní organizací Ecma ve specifikaci ECMA-262 specification.

Nejnovější verzí je 3. vydání ECMAScriptu. JavaScript 1.5 (a {{ mediawiki.interwiki('en', 'New_in_JavaScript_1.6', '1.6') }}) je na této verzi založen.

Nyní se připravuje 4. vydání ECMAScriptu. Na této bude založen verzi JavaScript 2.0.

Externí odkazy

{{ languages( { "en": "en/ECMAScript", "ja": "ja/ECMAScript" } ) }}

Revision Source

<p>
</p><p><a href="cs/ECMAScript">ECMAScript</a> je skriptovacím jazykem, který tvoří základ jazyka <a href="cs/JavaScript">JavaScript</a>. JavaScript je nadstavbou ECMAScriptu, tj. JavaScript je ECMAScript plus nějaké další funkce. ECMAScript je standardizován mezinárodní organizací Ecma ve specifikaci <b>ECMA-262 specification</b>.
</p><p>Nejnovější verzí je 3. vydání ECMAScriptu. JavaScript 1.5 (a {{ mediawiki.interwiki('en', 'New_in_JavaScript_1.6', '1.6') }}) je na této verzi založen.
</p><p>Nyní se připravuje 4. vydání ECMAScriptu. Na této bude založen verzi JavaScript 2.0.
</p>
<h3 name="Extern.C3.AD_odkazy"> Externí odkazy </h3>
<ul><li><a class="external" href="http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm">Standard ECMA-262 ECMAScript Language Specification 3rd edition (Prosinec 1999)</a>
</li><li>[<a class="external" href="http://en.wikipedia.org/wiki/ECMAScript">Wikipedia's entry on ECMAScript</a>]
</li></ul>
{{ languages( { "en": "en/ECMAScript", "ja": "ja/ECMAScript" } ) }}
Revert to this revision