mozilla

Compare Revisions

ECMAScript

Change Revisions

Revision 124046:

Revision 124046 by Pawell on

Revision 124047:

Revision 124047 by FunTomas on

Title:
ECMAScript
ECMAScript
Slug:
ECMAScript
ECMAScript
Tags:
JavaScript, Všechny_kategorie
JavaScript, Všechny_kategorie
Content:

Revision 124046
Revision 124047
n8      {{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}n8      <a href="cs/ECMAScript">ECMAScript</a> je skriptovacím jazy
 >kem, který tvoří základ jazyka <a href="cs/JavaScript">JavaScript
 ></a>. JavaScript je nadstavbou ECMAScriptu, tj. JavaScript je ECM
 >AScript plus nějaké další funkce. ECMAScript je standardizován me
 >zinárodní organizací Ecma ve specifikaci <b>ECMA-262 specificatio
 >n</b>.
n11      <a href="cs/ECMAScript">ECMAScript</a> is the scripting lann11      Nejnovější verzí je 3. vydání ECMAScriptu. JavaScript 1.5 (
>guage that forms the basis of <a href="cs/JavaScript">JavaScript<>a {{ mediawiki.interwiki('en', 'New_in_JavaScript_1.6', '1.6') }}
>/a>. JavaScript is a superset of ECMAScript, i.e. JavaScript is E>) je na této verzi založen.
>CMAScript plus some additional features. ECMAScript is standardiz 
>ed by the Ecma International organization in the <b>ECMA-262 spec 
>ification</b>. 
n14      The latest version is ECMAScript 3rd edition. JavaScript 1.n14      Nyní se připravuje 4. vydání ECMAScriptu. Na této bude zalo
>5 (and {{mediawiki.interwiki('en', 'New_in_JavaScript_1.6', '1.6'>žen verzi JavaScript 2.0.
>)}}) is based off this version. 
n16    <p>n16    <h3 name="Extern.C3.AD_odkazy">
17      Work on ECMAScript 4th edition is currently underway. JavaS17      Externí odkazy
>cript 2.0 will be based off this version. 
18    </p>
19    <h3 name="External_links">
20      External links
n24        <a class="external" href="http://www.ecma-international.on21        <a class="external" href="http://www.ecma-international.o
>rg/publications/standards/Ecma-262.htm">Standard ECMA-262 ECMAScr>rg/publications/standards/Ecma-262.htm">Standard ECMA-262 ECMAScr
>ipt Language Specification 3rd edition (December 1999)</a>>ipt Language Specification 3rd edition (Prosinec 1999)</a>
t28    </ul>{{ wiki.languages( { "en": "en/ECMAScript", "ja": "ja/ECt25    </ul>{{ languages( { "en": "en/ECMAScript", "ja": "ja/ECMAScr
>MAScript" } ) }}>ipt" } ) }}

Back to History