Revision 246608 of Doplňky

  • Revision slug: Doplňky
  • Revision title: Doplňky
  • Revision id: 246608
  • Created:
  • Creator: Mibla
  • Is current revision? Ne
  • Comment

Revision Content

{{ PotřebujeZkontrolovat() }}

Všechny Mozilla aplikace postavené na Toolkitu - tedy aplikace jako Firefox, Thunderbird, Sunbird, Songbird, SeaMonkey či Flock lze velmi snadno doplnit různými doplňky a přizpůsobit je tak svým individuálním potřebám a představám.

Rozšíření
Rozšíření jsou malé doplňky, které přidávají do aplikace nové funkce. Mohou přidávat cokoliv od tlačítka na liště nástrojů až po úplně nové funkce. Rozšíření tak umožňují přizpůsobit aplikaci potřebám každého uživatele a přitom zachovat soubor aplikace malý.
Motivy vzhledu
Motivy vzhledu jsou vzhledy pro různé aplikace Mozilla. Umožňují změnit vzhled uživatelského rozhraní a upravit jej dle vašich přání. Motiv vzhledu může snadno změnit barvu uživatelského rozhraní či upravit podobu každé jeho části.
Zásuvné moduly
Zásuvné moduly (angl. plugins) jsou malé doplňky, které přidávají zpravidla do prohlížeče nové, a většinou specifické, funkce. Typickým příkladem je přidání podpory určitého grafického formátu a nebo podpora multimédií - např Flash, PDF, WMV. Zásuvné moduly narozdíl od rozšíření nemodifikují samotný kód aplikace.
Vyhledávací moduly
Vyhledávací moduly usnadňují hledání na Internetu nabídkou populárních vyhledávačů přímo v prostředí prohlížeče.
[Slovníky pro kontrolu pravopisu]
Slovníky pro kontrolu pravopisu slouží ke kontrole překlepů v textových polích či dalších editačních oblastech. Slovníky jsou založeny na MySpellu a vyžadují, aby aplikace byla sestavena s podporou spellcheckeru.

Revision Source

<p>{{ PotřebujeZkontrolovat() }}
</p><p>Všechny Mozilla aplikace postavené na <a href="cs/Toolkit_API">Toolkitu</a> - tedy aplikace jako Firefox, Thunderbird, Sunbird, Songbird, SeaMonkey či Flock lze velmi snadno doplnit různými doplňky a přizpůsobit je tak svým individuálním potřebám a představám. </p>
<dl><dt> <a href="cs/Roz%c5%a1%c3%ad%c5%99en%c3%ad">Rozšíření</a>
</dt><dd> Rozšíření jsou malé doplňky, které přidávají do aplikace nové funkce. Mohou přidávat cokoliv od tlačítka na liště nástrojů až po úplně nové funkce. Rozšíření tak umožňují přizpůsobit aplikaci potřebám každého uživatele a přitom zachovat soubor aplikace malý.
</dd></dl>
<dl><dt> <a href="cs/Motivy_vzhledu">Motivy vzhledu</a>
</dt><dd> Motivy vzhledu jsou vzhledy pro různé aplikace Mozilla. Umožňují změnit vzhled uživatelského rozhraní a upravit jej dle vašich přání. Motiv vzhledu může snadno změnit barvu uživatelského rozhraní či upravit podobu každé jeho části.
</dd></dl>
<dl><dt> <a href="cs/Z%c3%a1suvn%c3%a9_moduly">Zásuvné moduly</a>
</dt><dd> Zásuvné moduly (angl. plugins) jsou malé doplňky, které přidávají zpravidla do prohlížeče nové, a většinou specifické, funkce. Typickým příkladem je přidání podpory určitého grafického formátu a nebo podpora multimédií - např Flash, PDF, WMV. Zásuvné moduly narozdíl od rozšíření nemodifikují samotný kód aplikace.
</dd></dl>
<dl><dt> <a href="cs/Vyhled%c3%a1vac%c3%ad_moduly">Vyhledávací moduly</a>
</dt><dd> Vyhledávací moduly usnadňují hledání na Internetu nabídkou populárních vyhledávačů přímo v prostředí prohlížeče.
</dd></dl>
<dl><dt> [<a class="external" href="http://www.czilla.cz/doplnky/kontrola-pravopisu/">Slovníky pro kontrolu pravopisu</a>]
</dt><dd> Slovníky pro kontrolu pravopisu slouží ke kontrole překlepů v textových polích či dalších editačních oblastech. Slovníky jsou založeny na MySpellu a vyžadují, aby aplikace byla sestavena s podporou spellcheckeru.
</dd></dl>
Revert to this revision