mozilla

Compare Revisions

Doplňky

Change Revisions

Revision 246609:

Revision 246609 by JasnaPaka on

Revision 222002:

Revision 222002 by JasnaPaka on

Title:
Doplňky
Doplňky
Slug:
Doplňky
Doplňky
Tags:
Potřebuje_zkontrolovat
Content:

Revision 246609
Revision 222002
t7    <p>t
8      {{ PotřebujeZkontrolovat() }}
9    </p>
10    <p>
11      Všechny Mozilla aplikace postavené na <a href="/cs/Toolkit_
>API" title="cs/Toolkit_API">Toolkitu</a> - tedy aplikace jako Fir 
>efox, Thunderbird, Sunbird, Songbird, SeaMonkey či Flock lze velm 
>i snadno doplnit různými doplňky a přizpůsobit je tak svým indivi 
>duálním potřebám a představám. 
12    </p>
13    <dl>
14      <dt>
15        <a href="/cs/Roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD" title="cs/Roz
>šíření">Rozšíření</a> 
16      </dt>
17      <dd>
18        Rozšíření jsou malé doplňky, které přidávají do aplikace 
>nové funkce. Mohou přidávat cokoliv od tlačítka na liště nástrojů 
> až po úplně nové funkce. Rozšíření tak umožňují přizpůsobit apli 
>kaci potřebám každého uživatele a přitom zachovat soubor aplikace 
> malý. 
19      </dd>
20    </dl>
21    <dl>
22      <dt>
23        <a href="/cs/Motivy_vzhledu" title="cs/Motivy_vzhledu">Mo
>tivy vzhledu</a> 
24      </dt>
25      <dd>
26        Motivy vzhledu jsou vzhledy pro různé aplikace Mozilla. U
>možňují změnit vzhled uživatelského rozhraní a upravit jej dle va 
>šich přání. Motiv vzhledu může snadno změnit barvu uživatelského  
>rozhraní či upravit podobu každé jeho části. 
27      </dd>
28    </dl>
29    <dl>
30      <dt>
31        <a href="/cs/Z%C3%A1suvn%C3%A9_moduly" title="cs/Zásuvné_
>moduly">Zásuvné moduly</a> 
32      </dt>
33      <dd>
34        Zásuvné moduly (angl. plugins) jsou malé doplňky, které p
>řidávají zpravidla do prohlížeče nové, a většinou specifické, fun 
>kce. Typickým příkladem je přidání podpory určitého grafického fo 
>rmátu a nebo podpora multimédií - např Flash, PDF, WMV. Zásuvné m 
>oduly narozdíl od rozšíření nemodifikují samotný kód aplikace. 
35      </dd>
36    </dl>
37    <dl>
38      <dt>
39        <a href="/cs/Vyhled%C3%A1vac%C3%AD_moduly" title="cs/Vyhl
>edávací_moduly">Vyhledávací moduly</a> 
40      </dt>
41      <dd>
42        Vyhledávací moduly usnadňují hledání na Internetu nabídko
>u populárních vyhledávačů přímo v prostředí prohlížeče. 
43      </dd>
44    </dl>
45    <dl>
46      <dt>
47        <a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/cs
>/firefox/addon/3394">Slovníky pro kontrolu pravopisu</a> 
48      </dt>
49      <dd>
50        Slovníky pro kontrolu pravopisu slouží ke kontrole překle
>pů v textových polích či dalších editačních oblastech. Slovníky j 
>sou založeny na MySpellu a vyžadují, aby aplikace byla sestavena  
>s podporou spellcheckeru. 
51      </dd>
52    </dl>

Back to History