mozilla

Revision 326763 of Document Object Model (DOM)

 • Revision slug: DOM
 • Revision title: Document Object Model (DOM)
 • Revision id: 326763
 • Created:
 • Creator: makovickym
 • Is current revision? Ne
 • Comment

Revision Content

Using the W3C DOM Level 1 Core
Úvod do W3C DOM (anglicky).

Document Object Model (DOM) je API pro manipulaci s dokumenty HTML a XML. Poskytuje strukturovanou reprezentaci dokumentu, jejíž obsah a způsob zobrazení v prohlížeči lze jednoduše měnit pomocí skriptovacího jazyka, jako je JavaScript.

Documentace DOM

Gecko DOM Reference
Referenční manuál pro Gecko Document Object Model.
O DOM
Krátký úvod k DOM.
DOM a JavaScript
Co je DOM? A co JavaScript? Jak je použít na webové stránce? Tento dokument odpovídá na tyto a mnohé další otázky.
Použití dynamických stylů
Jak získat informace o použitých stylech a jak s nimi pracovat prostřednictvím DOM.
Reference událostí DOM
Seznam všech událostí DOM s vysvětlením.
API historie: Manipulujeme s historií prohlížeče
Představení HTML5 DOM objektu {{ domxref("window.history") }}, který umožňuje zasahovat do historie prohlížeče.
Souborové API: použití souborů webovými aplikacemi
Popisuje možnost uvedenou v HTML5, jak vybrat lokální soubor a načíst z něj data.
Použití API pro nastavní viditelnosti prvku
Vysvětluje jak rozpoznat a použít informace o webové stránce, která je na popředí nebo pozadí.
Fullscreen API: použití celoobrazovkového režimu
Popisuje přepnutí stránky do zobrazení na celý display skrytím prvků uživatelského rozhraní (UI) prohlížeče.
Určení rozměrů elementu
Jak správně určit rozměry elementů ve vztahu k vašim potřebám.
Dynamické změny uživatelského rozhraní založeném na XUL
Základy manipulace s XUL UI metodami DOM.

Vidět vše...

Získání pomoci na fóru

Potřebujete pomoct s problémem souvisejícím s DOM a nemůžete v dokumetaci najít řešení?

 • Poraďte se na příslušném fóru Mozilly: {{ DiscussionList("dev-tech-dom", "mozilla.dev.tech.dom") }}

Nástroje pro usnadnění práce s DOM

Prohlédnout vše...

 

Revision Source

<div class="callout-box">
 <strong><a href="/en-US/docs/Using_the_W3C_DOM_Level_1_Core" title="en-US/docs/Using_the_W3C_DOM_Level_1_Core">Using the W3C DOM Level 1 Core</a></strong><br />
 Úvod do W3C DOM (anglicky).</div>
<div>
 <p><strong>Document Object Model</strong> (<strong>DOM</strong>) je API pro manipulaci s dokumenty <a href="/en-US/docs/HTML" title="en-US/docs/HTML">HTML</a> a <a href="/en-US/docs/XML" title="en-US/docs/XML">XML</a>. Poskytuje strukturovanou reprezentaci dokumentu, jejíž obsah a způsob zobrazení v prohlížeči lze jednoduše měnit pomocí skriptovacího jazyka, jako je <a href="/en-US/docs/JavaScript" title="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/JavaScript">JavaScript</a>.</p>
</div>
<div class="cleared topicpage-table row">
 <div class="section">
  <h2 class="Documentation" id="Documentation" name="Documentation">Documentace DOM</h2>
  <dl>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Gecko_DOM_Reference" title="en-US/docs/Gecko_DOM_Reference">Gecko DOM Reference</a></dt>
   <dd>
    Referenční manuál pro Gecko Document Object Model.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/DOM/About_the_Document_Object_Model" title="en-US/docs/About_the_Document_Object_Model">O DOM</a></dt>
   <dd>
    Krátký úvod k DOM.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/JavaScript_technologies_overview" title="en-US/docs/The_DOM_and_JavaScript">DOM a JavaScript</a></dt>
   <dd>
    Co je DOM? A co JavaScript? Jak je použít na webové stránce? Tento dokument odpovídá na tyto a mnohé další otázky.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/DOM/Using_dynamic_styling_information" title="en-US/docs/DOM/Using_dynamic_styling_information">Použití dynamických stylů</a></dt>
   <dd>
    Jak získat informace o použitých stylech a jak s nimi pracovat prostřednictvím DOM.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/DOM/DOM_event_reference" title="DOM event reference">Reference událostí DOM</a></dt>
   <dd>
    Seznam všech událostí DOM s vysvětlením.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/DOM/Manipulating_the_browser_history" title="en-US/docs/DOM/Manipulating_the_browser_history">API historie: Manipulujeme s historií prohlížeče</a></dt>
   <dd>
    Představení HTML5 DOM objektu {{ domxref("window.history") }}, který umožňuje zasahovat do historie prohlížeče.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Using_files_from_web_applications" title="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Using_files_from_web_applications">Souborové API: použití souborů webovými aplikacemi</a></dt>
   <dd>
    Popisuje možnost uvedenou v HTML5, jak vybrat lokální soubor a načíst z něj data.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/DOM/Using_the_Page_Visibility_API" title="en-US/docs/DOM/Using_the_Page_Visibility_API">Použití API pro nastavní viditelnosti prvku</a></dt>
   <dd>
    Vysvětluje jak rozpoznat a použít informace o webové stránce, která je na popředí nebo pozadí.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/DOM/Using_full-screen_mode" title="Using full-screen mode">Fullscreen API: použití celoobrazovkového režimu</a></dt>
   <dd>
    Popisuje přepnutí stránky do zobrazení na celý display skrytím prvků uživatelského rozhraní (UI) prohlížeče.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Determining_the_dimensions_of_elements" title="en-US/docs/Determining_the_dimensions_of_elements">Určení rozměrů elementu</a></dt>
   <dd>
    Jak správně určit rozměry elementů ve vztahu k vašim potřebám.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Dynamically_modifying_XUL-based_user_interface" title="en-US/docs/Dynamically_modifying_XUL-based_user_interface">Dynamické změny uživatelského rozhraní založeném na XUL</a></dt>
   <dd>
    Základy manipulace s XUL UI metodami DOM.</dd>
  </dl>
  <p><span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/DOM" title="/en-US/docs/tag/DOM">Vidět vše...</a></span></p>
 </div>
 <div class="section">
  <h2 class="Community" id="Community" name="Community">Získání pomoci na fóru</h2>
  <p>Potřebujete pomoct s problémem souvisejícím s DOM a nemůžete v dokumetaci najít řešení?</p>
  <ul>
   <li>Poraďte se na příslušném fóru Mozilly: {{ DiscussionList("dev-tech-dom", "mozilla.dev.tech.dom") }}</li>
  </ul>
  <h2 class="Tools" id="Tools" name="Tools">Nástroje pro usnadnění práce s DOM</h2>
  <ul>
   <li><a class="external" href="http://www.getfirebug.com/">Firebug </a></li>
   <li><a href="/en-US/docs/DOM_Inspector" title="en-US/docs/DOM_Inspector">DOM Inspector</a></li>
   <li><a class="external" href="http://slayeroffice.com/tools/modi/v2.0/modi_help.html">Mouse-over DOM Inspector</a></li>
   <li><a class="external" href="http://www.karmatics.com/aardvark/">Aardvark Firefox extension</a></li>
  </ul>
  <p><span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/DOM:Tools" title="/en-US/docs/tag/DOM:Tools">Prohlédnout vše...</a></span></p>
  <h2 class="Related_Topics" id="Related_Topics" name="Related_Topics">Příbuzná témata</h2>
  <ul>
   <li><a href="/en-US/docs/AJAX" title="en-US/docs/AJAX">AJAX</a>, <a href="/en-US/docs/CSS" title="en-US/docs/CSS">CSS</a>, <a href="/en-US/docs/DHTML" title="en-US/docs/DHTML">DHTML</a>, <a href="/en-US/docs/JavaScript" title="en-US/docs/JavaScript">JavaScript</a></li>
  </ul>
 </div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
Revert to this revision