CSS/Jak_začít

 • Revision slug: CSS/Jak_začít
 • Revision title: Jak začít
 • Revision id: 271626
 • Created:
 • Creator: DJ.Maca
 • Is current revision? Ne
 • Comment Skoro cele doprelozene

Revision Content

{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}

Úvod

Tento tutoriál uvede do kaskádových stylů (CSS).

Provede vás základnými vlastnostmi CSS na praktických příkladech, které můžete zkusit sami na vašem počítači. Je rozdělen do dvou částí.

 • Část I. vysvětluje standardní vlastnosti CSS, které pracují ve webových prohlížečích od Mozilly, a také ve vetšine dalších moderních webových prohlížečích
 • Část II. obsahuje příklady speciálních vlastností, které pracují v Mozille, ale nefungují nutně v ostatních prohlížečích.

Tutoriál je založen na specifikaci CSS 2.1.

Kdo by měl použít tento tutoriál?

Tento tutoriál je většiny pro začátečníky v CSS, ale můžete ho také použít, pokud máte již nějaké zkušenosti s CSS.

Pokud jste začátečník v CSS, použijte Část tutoriálu I. k pochopení CSS a naučit se ho používat. Pak použijte Část tutoriálu II. k pochopení možností CSS v Mozille.

Pokud znáte trochu CSS, můžete přeskočit časti tutoriálu, které jsou vám již známé. Pouze použijte ty části, které vás zajímají.

Pokud jste zkušení v CSS, ale ne v Mozille, můžete preskočit na Část tutoriálu II.

Co potřebujete, než začnete?

K získání většiny z tohohle tutoriálu, potřebujete textový editor a webový prohlížeč od Mozilla (Firefox nebo Mozilla Suite). Musíte také znát základy, jak je používat.

Pokud nechcete upravovat soubory, pak můžete si jen pročíst tutoriál a dívat se na obrázky, ale to je neefektivní pro naučení

Pár části tutoriálu by mohlo doporučovat další software od Mozilly. Tyto části jsou dobrovolné. Pokud nechcete stahovat další software od Mozilly, pak je můžete přeskočit.

Poznámka:  CSS poskytuje způsoby, jak pracovat s barvami, takže časti tutoriálu závisí na barevnosti. Můžete použít jednoduše tyto části tutoriálu, zda-li máte barevný monitor and normální barevné vidění.

Jak používat tento tutoriál?

Použít tento tutoriál, pečlivě přečíst stránky a po pořadě. Pokud přeskočíte nějakou stránku, pak byste mohl objevit, že je to obtížné pochopit na pozdějších stránkách.

Na každé stránce použít sekci Informace k pochopení, jak funguje CSS. Použít sekci Akce k vyzkoušení CSS na vašem vlastním počítači.

Vyzkoušet vaše znalosti, pochopit problém na konci každé stránky. Řešení některých problémů jsou odhaleny na pozdějších strankách v tohohle tutoriálu.

Pochopit CSS do větší hloubky, přečíst informace, které najdete v ramečkách s nadpisem Více podrobností. Používat odkazy zde k nalezení odkazujících informací k CSS.

Část tutoriálu I.

Základní průvodce CSS krok za krokem.

 1. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:What_is_CSS', 'Co je to CSS')}}
 2. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Why_use_CSS', 'Proč používat CSS')}}
 3. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:How_CSS_works', 'Jak funguje CSS')}}
 4. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Cascading_and_inheritance', 'Kaskáda a dědičnost')}}
 5. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Selectors', 'Selektory')}}
 6. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Readable_CSS', 'Čitelnost CSS')}}
 7. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Text_styles', 'Textové styly')}}
 8. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Color', 'Barvy')}}
 9. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Content', 'Obsah')}}
 10. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Lists', 'Seznamy')}}
 11. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Boxes', 'Rámečky')}}
 12. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Layout', 'Layout')}}
 13. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Tables', 'Tabulky')}}
 14. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Media', 'Média')}}

Část tutoriálu II.

Příklady, které ukáží možnosti CSS v Mozille.

 1. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:JavaScript', 'JavaScript')}}
 2. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:XBL_bindings', 'XBL bindings')}}
 3. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:XUL_user_interfaces', 'XUL user interfaces')}}
 4. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:SVG_graphics', 'SVG graphics')}}
 5. {{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:XML_data', 'XML data')}}

{{mediawiki.internal(':en:Category:CSS:Getting Started|*', "cs")}}

{{ wiki.languages( { "en": "en/CSS/Getting_Started", "fr": "fr/CSS/Premiers_pas", "ja": "ja/CSS/Getting_Started", "pl": "pl/CSS/Na_pocz\u0105tek", "nl": "nl/CSS/Voor_Beginners" } ) }}

Revision Source

<p>
{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}
</p>
<h3 name=".C3.9Avod"> Úvod </h3>
<p>Tento tutoriál uvede do kaskádových stylů (CSS).
</p><p>Provede vás základnými vlastnostmi CSS na praktických příkladech, které můžete zkusit sami na vašem počítači. Je rozdělen do dvou částí.
</p>
<ul><li>Část I. vysvětluje standardní vlastnosti CSS, které pracují ve webových prohlížečích od Mozilly, a také ve vetšine dalších moderních webových prohlížečích
</li></ul>
<ul><li>Část II. obsahuje příklady speciálních vlastností, které pracují v Mozille, ale nefungují nutně v ostatních prohlížečích.
</li></ul>
<p>Tutoriál je založen na <a class="external" href="http://www.w3.org/TR/CSS21/">specifikaci CSS 2.1</a>.
</p>
<h4 name="Kdo_by_m.C4.9Bl_pou.C5.BE.C3.ADt_tento_tutori.C3.A1l.3F"> Kdo by měl použít tento tutoriál? </h4>
<p>Tento tutoriál je většiny pro začátečníky v CSS, ale můžete ho také použít, pokud máte již nějaké zkušenosti s CSS.
</p><p>Pokud jste začátečník v CSS, použijte Část tutoriálu I. k pochopení CSS a naučit se ho používat. Pak použijte Část tutoriálu II. k pochopení možností CSS v Mozille.
</p><p>Pokud znáte trochu CSS, můžete přeskočit časti tutoriálu, které jsou vám již známé. Pouze použijte ty části, které vás zajímají.
</p><p>Pokud jste zkušení v CSS, ale ne v Mozille, můžete preskočit na Část tutoriálu II.
</p>
<h4 name="Co_pot.C5.99ebujete.2C_ne.C5.BE_za.C4.8Dnete.3F"> Co potřebujete, než začnete? </h4>
<p>K získání většiny z tohohle tutoriálu, potřebujete textový editor a webový prohlížeč od Mozilla (Firefox nebo Mozilla Suite). Musíte také znát základy, jak je používat.
</p><p>Pokud nechcete upravovat soubory, pak můžete si jen pročíst tutoriál a dívat se na obrázky, ale to je neefektivní pro naučení
</p><p>Pár části tutoriálu by mohlo doporučovat další software od Mozilly. Tyto části jsou dobrovolné. Pokud nechcete stahovat další software od Mozilly, pak je můžete přeskočit.
</p><p><strong>Poznámka: </strong>
CSS poskytuje způsoby, jak pracovat s barvami, takže časti tutoriálu závisí na barevnosti. Můžete použít jednoduše tyto části tutoriálu, zda-li máte barevný monitor and normální barevné vidění.
</p>
<h4 name="Jak_pou.C5.BE.C3.ADvat_tento_tutori.C3.A1l.3F"> Jak používat tento tutoriál? </h4>
<p>Použít tento tutoriál, pečlivě přečíst stránky a po pořadě. Pokud přeskočíte nějakou stránku, pak byste mohl objevit, že je to obtížné  pochopit na pozdějších stránkách.
</p><p>Na každé stránce použít sekci <i>Informace</i> k pochopení, jak funguje CSS.
Použít sekci <i>Akce</i> k vyzkoušení CSS na vašem vlastním počítači.
</p><p>Vyzkoušet vaše znalosti, pochopit problém na konci každé stránky.
Řešení některých problémů jsou odhaleny na pozdějších strankách v tohohle tutoriálu.
</p><p>Pochopit CSS do větší hloubky, přečíst informace, které najdete v ramečkách s nadpisem <i>Více podrobností</i>.
Používat odkazy zde k nalezení odkazujících informací k CSS.
</p>
<h3 name=".C4.8C.C3.A1st_tutori.C3.A1lu_I."> Část tutoriálu I. </h3>
<p>Základní průvodce CSS krok za krokem.
</p>
<ol><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:What_is_CSS', 'Co je to CSS')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Why_use_CSS', 'Proč používat CSS')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:How_CSS_works', 'Jak funguje CSS')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Cascading_and_inheritance', 'Kaskáda a dědičnost')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Selectors', 'Selektory')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Readable_CSS', 'Čitelnost CSS')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Text_styles', 'Textové styly')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Color', 'Barvy')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Content', 'Obsah')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Lists', 'Seznamy')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Boxes', 'Rámečky')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Layout', 'Layout')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Tables', 'Tabulky')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:Media', 'Média')}}</b>
</li></ol>
<h3 name=".C4.8C.C3.A1st_tutori.C3.A1lu_II."> Část tutoriálu II. </h3>
<p>Příklady, které ukáží možnosti CSS v Mozille.
</p>
<ol><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:JavaScript', 'JavaScript')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:XBL_bindings', 'XBL bindings')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:XUL_user_interfaces', 'XUL user interfaces')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:SVG_graphics', 'SVG graphics')}}</b>
</li><li><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'CSS:Getting_Started:XML_data', 'XML data')}}</b>
</li></ol>
<p><span class="comment">{{mediawiki.internal(':en:Category:CSS:Getting Started|*', "cs")}}</span>
</p>{{ wiki.languages( { "en": "en/CSS/Getting_Started", "fr": "fr/CSS/Premiers_pas", "ja": "ja/CSS/Getting_Started", "pl": "pl/CSS/Na_pocz\u0105tek", "nl": "nl/CSS/Voor_Beginners" } ) }}
Revert to this revision