mozilla

Revision 124574 of AJAX

  • Revision slug: AJAX
  • Revision title: AJAX
  • Revision id: 124574
  • Created:
  • Creator: DJ.Maca
  • Is current revision? Ne
  • Comment

Revision Content

{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}

Jak začít
Úvod do AJAXu.

Asynchronní JavaScript a XML (angl. Asynchronous JavaScript and XML, zkr. AJAX) není technologie sama o sobě, ale je to termín, který popisuje "nový" přístup k použítí mnoha existujících technologií dohromady, včetně: HTML či XHTML, CSS, JavaScript, DOM, XML, XSLT a XMLHttpRequest. Kombinací těchto technologií v AJAX modelu je možné rychle inkrementálně aktualizovat uživatelské rozhraní webové aplikace bez obnovování celé prohlížené stránky. Aplikace je tak rychlejší a lépe reaguje na aktivitu uživatelů.

Dokumentace v češtině

Jak začít
Tento článek vás provede základy AJAXu a dá vám dva jednoduché praktické přiklady k vašemu začátku.

Zobrazit vše...


{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:AJAX', 'Dokumentace v angličtině')}}

Ajax: A New Approach to Web Applications
Jesse James Garrett, of adaptive path, wrote this article in February 2005, introducing AJAX and its related concepts.
A Simpler Ajax Path
"As it turns out, it's pretty easy to take advantage of the XMLHttpRequest object to make a web app act more like a desktop app while still using traditional tools like web forms for collecting user input."
Fixing the Back Button and Enabling Bookmarking for AJAX Apps
Mike Stenhouse has penned this article, detailing some methods you can use to fix back button and bookmarking issues when developing AJAX applications.
Chyby AJAXu
Alex Bosworth napsal tento článek vyznačující některé chyby programátoru AJAX aplikací, které můžou udělat.

{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:AJAX', 'Zobrazit vše...')}}

Komunita

{{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "dev-ajax", "mozilla.dev.ajax" ])}}

Nástroje

Zobrazit vše...

Související témata

HTML, XHTML, CSS, DOM, JavaScript, XML, XMLHttpRequest, XSLT, DHTML

Categories

Interwiki Language Links


{{ wiki.languages( { "en": "en/AJAX", "ca": "ca/AJAX", "es": "es/AJAX", "fr": "fr/AJAX", "ja": "ja/AJAX", "ko": "ko/AJAX", "nl": "nl/AJAX", "pl": "pl/AJAX", "pt": "pt/AJAX" } ) }}

Revision Source

<p>
{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}
</p>
<div class="callout-box"><b><a href="cs/AJAX/Jak_za%c4%8d%c3%adt">Jak začít</a></b><br>Úvod do AJAXu.</div>
<div>
<p><b>Asynchronní JavaScript a XML</b> (angl. Asynchronous JavaScript and XML, zkr. <b>AJAX</b>) není technologie sama o sobě, ale je to termín, který popisuje "nový" přístup k použítí mnoha existujících technologií dohromady, včetně: <a href="cs/HTML">HTML</a> či <a href="cs/XHTML">XHTML</a>, <a href="cs/CSS">CSS</a>, <a href="cs/JavaScript">JavaScript</a>, <a href="cs/DOM">DOM</a>, <a href="cs/XML">XML</a>, <a href="cs/XSLT">XSLT</a> a <a href="cs/XMLHttpRequest">XMLHttpRequest</a>. Kombinací těchto technologií v AJAX modelu je možné rychle inkrementálně aktualizovat uživatelské rozhraní webové aplikace bez obnovování celé prohlížené stránky. Aplikace je tak rychlejší a lépe reaguje na aktivitu uživatelů.
</p>
</div>
<table class="topicpage-table">
<tbody><tr><td>
<h4 name="Dokumentace_v_.C4.8De.C5.A1tin.C4.9B"> <a href="Special:Tags?tag=AJAX&amp;language=cs">Dokumentace v češtině</a> </h4>
<dl><dt> <a href="cs/AJAX/Jak_za%c4%8d%c3%adt">Jak začít</a>
</dt><dd> <small>Tento článek vás provede základy AJAXu a dá vám dva jednoduché praktické přiklady k vašemu začátku.</small>
</dd></dl>
<p><span class="alllinks"><a href="Special:Tags?tag=AJAX&amp;language=cs">Zobrazit vše...</a></span>
</p><p><br>
</p>
<h4 name="Dokumentace_v_angli.C4.8Dtin.C4.9B"> {{mediawiki.interwiki('en', 'Category:AJAX', 'Dokumentace v angličtině')}} </h4>
<dl><dt> <a class="external" href="http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php">Ajax: A New Approach to Web Applications</a>
</dt><dd> <small>Jesse James Garrett, of <a class="external" href="http://www.adaptivepath.com">adaptive path</a>, wrote this article in February 2005, introducing AJAX and its related concepts.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> <a class="external" href="http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2005/05/19/xmlhttprequest.html">A Simpler Ajax Path</a>
</dt><dd> <small>"As it turns out, it's pretty easy to take advantage of the XMLHttpRequest object to make a web app act more like a desktop app while still using traditional tools like web forms for collecting user input."</small>
</dd></dl>
<dl><dt> <a class="external" href="http://www.contentwithstyle.co.uk/Articles/38/fixing-the-back-button-and-enabling-bookmarking-for-ajax-apps">Fixing the Back Button and Enabling Bookmarking for AJAX Apps</a>
</dt><dd> <small>Mike Stenhouse has penned this article, detailing some methods you can use to fix back button and bookmarking issues when developing AJAX applications.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> <a class="external" href="http://alexbosworth.backpackit.com/pub/67688">Chyby AJAXu</a>
</dt><dd> <small>Alex Bosworth napsal tento článek vyznačující některé chyby programátoru AJAX aplikací, které můžou udělat.</small>  
</dd></dl>
<p><span class="alllinks">{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:AJAX', 'Zobrazit vše...')}}</span>
</p>
</td>
<td>
<h4 name="Komunita"> Komunita </h4>
<p>{{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "dev-ajax", "mozilla.dev.ajax" ])}}
</p>
<h4 name="N.C3.A1stroje"> Nástroje </h4>
<ul><li> <a class="external" href="http://www.ajaxprojects.com">Toolkity a frameworky</a> 
</li><li> <a class="external" href="http://blog.monstuff.com/archives/000252.html">Debugger pro AJAX</a>
</li><li> <a class="external" href="http://www.osflash.org/doku.php?id=flashjs">Flash/AJAX Integration Kit</a>
</li></ul>
<p><span class="alllinks"><a href="Special:Tags?tag=AJAX:Nástroje&amp;language=cs">Zobrazit vše...</a></span>
</p>
<h4 name="Souvisej.C3.ADc.C3.AD_t.C3.A9mata">  Související témata </h4>
<dl><dd> <a href="cs/HTML">HTML</a>, <a href="cs/XHTML">XHTML</a>, <a href="cs/CSS">CSS</a>, <a href="cs/DOM">DOM</a>, <a href="cs/JavaScript">JavaScript</a>, <a href="cs/XML">XML</a>, <a href="cs/XMLHttpRequest">XMLHttpRequest</a>, <a href="cs/XSLT">XSLT</a>, <a href="cs/DHTML">DHTML</a>
</dd></dl>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><span class="comment">Categories</span>
</p><p><span class="comment">Interwiki Language Links</span>
</p><p><br>
</p>{{ wiki.languages( { "en": "en/AJAX", "ca": "ca/AJAX", "es": "es/AJAX", "fr": "fr/AJAX", "ja": "ja/AJAX", "ko": "ko/AJAX", "nl": "nl/AJAX", "pl": "pl/AJAX", "pt": "pt/AJAX" } ) }}
Revert to this revision