Revision 124570 of AJAX

  • Revision slug: AJAX
  • Revision title: AJAX
  • Revision id: 124570
  • Created:
  • Creator: DJ.Maca
  • Is current revision? Ne
  • Comment Korektura

Revision Content

{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}

{{mediawiki.interwiki('en', 'AJAX:Jak_začít', 'Jak začít')}}
Úvod do AJAXu.

Asynchronní JavaScript a XML (angl. Asynchronous JavaScript and XML, zkr. AJAX) není technologie sama o sobě, ale je to termín, který popisuje "nový" přístup k použítí mnoha existujících technologií spolu, včetně: HTML či XHTML, CSS, JavaScript, DOM, XML, XSLT, a XMLHttpRequest. Když tyto technologie jsou zkombinovány v AJAX modelu, webové aplikace je možno vyvíjet rychle, inkrementální aktualizace uživatelského rozhraní bez obnovování celé prohlížené stránky. Tohle udělá aplikaci rychlejší a citlivější na uživatelovu činnost.

Dokumentace v češtině

Jak začít
Tento článek vás provede základy AJAXu a dá vám dva jednoduché praktické přiklady k vašemu začátku.

Zobrazit vše...


{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:AJAX', 'Dokumentace v angličtině')}}

Ajax: A New Approach to Web Applications
Jesse James Garrett, of adaptive path, wrote this article in February 2005, introducing AJAX and its related concepts.
A Simpler Ajax Path
"As it turns out, it's pretty easy to take advantage of the XMLHttpRequest object to make a web app act more like a desktop app while still using traditional tools like web forms for collecting user input."
Fixing the Back Button and Enabling Bookmarking for AJAX Apps
Mike Stenhouse has penned this article, detailing some methods you can use to fix back button and bookmarking issues when developing AJAX applications.
Chyby AJAXu
Alex Bosworth napsal tento článek vyznačující některé chyby programátoru AJAX aplikací, které můžou udělat.

{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:AJAX', 'Zobrazit vše...')}}

Komunita

{{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "dev-ajax", "mozilla.dev.ajax" ])}}

Nástroje

Zobrazit vše...

Related Topics

HTML, XHTML, CSS, DOM, JavaScript, XML, XMLHttpRequest, XSLT, DHTML

Categories

Interwiki Language Links


{{ wiki.languages( { "en": "en/AJAX", "ca": "ca/AJAX", "es": "es/AJAX", "fr": "fr/AJAX", "ja": "ja/AJAX", "ko": "ko/AJAX", "nl": "nl/AJAX", "pl": "pl/AJAX", "pt": "pt/AJAX" } ) }}

Revision Source

<p>
{{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}
</p>
<div class="callout-box"><b>{{mediawiki.interwiki('en', 'AJAX:Jak_začít', 'Jak začít')}}</b><br>Úvod do AJAXu.</div>
<div>
<p><b>Asynchronní JavaScript a XML</b> (angl. Asynchronous JavaScript and XML, zkr. <b>AJAX</b>) není technologie sama o sobě, ale je to termín, který popisuje "nový" přístup k použítí mnoha existujících technologií spolu, včetně: <a href="cs/HTML">HTML</a> či <a href="cs/XHTML">XHTML</a>, <a href="cs/CSS">CSS</a>, <a href="cs/JavaScript">JavaScript</a>, <a href="cs/DOM">DOM</a>, <a href="cs/XML">XML</a>, <a href="cs/XSLT">XSLT</a>, a <a href="cs/XMLHttpRequest">XMLHttpRequest</a>. Když tyto technologie jsou zkombinovány v AJAX modelu, webové aplikace je možno vyvíjet rychle, inkrementální aktualizace uživatelského rozhraní bez obnovování celé prohlížené stránky. Tohle udělá aplikaci rychlejší a citlivější na uživatelovu činnost.
</p>
</div>
<table class="topicpage-table">
<tbody><tr><td>
<h4 name="Dokumentace_v_.C4.8De.C5.A1tin.C4.9B"> <a href="Special:Tags?tag=AJAX&amp;language=cs">Dokumentace v češtině</a> </h4>
<dl><dt> <a href="cs/AJAX/Jak_za%c4%8d%c3%adt">Jak začít</a>
</dt><dd> <small>Tento článek vás provede základy AJAXu a dá vám dva jednoduché praktické přiklady k vašemu začátku.</small>
</dd></dl>
<p><span class="alllinks"><a href="Special:Tags?tag=AJAX&amp;language=cs">Zobrazit vše...</a></span>
</p><p><br>
</p>
<h4 name="Dokumentace_v_angli.C4.8Dtin.C4.9B"> {{mediawiki.interwiki('en', 'Category:AJAX', 'Dokumentace v angličtině')}} </h4>
<dl><dt> <a class="external" href="http://www.adaptivepath.com/publications/essays/archives/000385.php">Ajax: A New Approach to Web Applications</a>
</dt><dd> <small>Jesse James Garrett, of <a class="external" href="http://www.adaptivepath.com">adaptive path</a>, wrote this article in February 2005, introducing AJAX and its related concepts.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> <a class="external" href="http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2005/05/19/xmlhttprequest.html">A Simpler Ajax Path</a>
</dt><dd> <small>"As it turns out, it's pretty easy to take advantage of the XMLHttpRequest object to make a web app act more like a desktop app while still using traditional tools like web forms for collecting user input."</small>
</dd></dl>
<dl><dt> <a class="external" href="http://www.contentwithstyle.co.uk/Articles/38/fixing-the-back-button-and-enabling-bookmarking-for-ajax-apps">Fixing the Back Button and Enabling Bookmarking for AJAX Apps</a>
</dt><dd> <small>Mike Stenhouse has penned this article, detailing some methods you can use to fix back button and bookmarking issues when developing AJAX applications.</small>
</dd></dl>
<dl><dt> <a class="external" href="http://alexbosworth.backpackit.com/pub/67688">Chyby AJAXu</a>
</dt><dd> <small>Alex Bosworth napsal tento článek vyznačující některé chyby programátoru AJAX aplikací, které můžou udělat.</small>  
</dd></dl>
<p><span class="alllinks">{{mediawiki.interwiki('en', 'Category:AJAX', 'Zobrazit vše...')}}</span>
</p>
</td>
<td>
<h4 name="Komunita"> Komunita </h4>
<p>{{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "dev-ajax", "mozilla.dev.ajax" ])}}
</p>
<h4 name="N.C3.A1stroje"> Nástroje </h4>
<ul><li> <a class="external" href="http://www.ajaxprojects.com">Toolkity a frameworky</a> 
</li><li> <a class="external" href="http://blog.monstuff.com/archives/000252.html">Debugovací nástroj pro AJAX</a>
</li><li> <a class="external" href="http://www.osflash.org/doku.php?id=flashjs">Flash/AJAX Integration Kit</a>
</li></ul>
<p><span class="alllinks"><a href="Special:Tags?tag=AJAX:Nástroje&amp;language=cs">Zobrazit vše...</a></span>
</p>
<h4 name="Related_Topics"> Related Topics </h4>
<dl><dd> <a href="cs/HTML">HTML</a>, <a href="cs/XHTML">XHTML</a>, <a href="cs/CSS">CSS</a>, <a href="cs/DOM">DOM</a>, <a href="cs/JavaScript">JavaScript</a>, <a href="cs/XML">XML</a>, <a href="cs/XMLHttpRequest">XMLHttpRequest</a>, <a href="cs/XSLT">XSLT</a>, <a href="cs/DHTML">DHTML</a>
</dd></dl>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><span class="comment">Categories</span>
</p><p><span class="comment">Interwiki Language Links</span>
</p><p><br>
</p>{{ wiki.languages( { "en": "en/AJAX", "ca": "ca/AJAX", "es": "es/AJAX", "fr": "fr/AJAX", "ja": "ja/AJAX", "ko": "ko/AJAX", "nl": "nl/AJAX", "pl": "pl/AJAX", "pt": "pt/AJAX" } ) }}
Revert to this revision