Revision 263000 of Úvod_do_XML

  • Revision slug: Úvod_do_XML
  • Revision title: Úvod_do_XML
  • Revision id: 263000
  • Created:
  • Creator: Majda
  • Is current revision? Ne
  • Comment oprava odkazu

Revision Content

Co je to XML?

XML, což je zkratka pro Extensible Markup Language (Rozšiřitelný Značkovací Jazyk), je všeobecný značkovací jazyk doporučený W3C. XML je podmnožinou SGML.

Na XML je založeno mnoho jazyků; např. XHTML, MathML, SVG, XUL, RSS, a RDF jsou všechny založeny na XML.

Proč HTML nefunguje

HTML je pevně stanovený jazyk, navržený pouze pro prezentační účely, zatímco XML je uživatelsky definované a je používáno k popisu obsahu dokumentu.

HTML je omezeno v těchto třech oblastech: inteligence, údržba a přizpůsobování. XML je silné v inteligenci, přizpůsobování, údržbě a jednoduchosti.

Přestože XML je jiné než HTML, obojí může být použito společně za pomoci technologie XSLT.

"Správné" XML

Aby byl XML dokument korektní, musí být správně správně formulován a podle všech syntaktických pravidel jazyka XML. Většina prohlížečů, včetně Mozilly, nabízí ladící nástroj, který může rozpoznat špatně utvořené XML dokumenty.

Zobrazení XML

Existují dva způsoby, jak může být XML použito při prezentaci, aplikováním různých prezentačních metod od transformování HTML počínaje až po vytvoření PDF nebo obrázku.

Jedním způsobem, jak dát XML vzhled, je použití CSS s deklarací xml-stylesheet.

<?xml-stylesheet type="text/css" href="stylesheet.css"?>

V kombinaci s mocným XSLT, které je schopné transformovat XML do jiných formátů, je XML neuvěřitelně všestranné.

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="transform.xsl"?>

Doporučení

Tento článek je pouze rychlé seznámení s XML. Pro více informací o XML byste se měli podívat na Internetu po článcích zabývajících se do problematikou XML do hloubky.

Naučení značkovacího jazyka HTML vám pomůže lépe pochopit XML. Měli byste také prozkoumat Mozilla Developer Center pro více informací.

Informace o dokumentu

  • Autor: Justin G. Shreve
  • Poslední aktualizace: 19. května
{{ languages( { "en": "en/XML_Introduction", "fr": "fr/Introduction_\u00e0_XML", "pl": "pl/Wprowadzenie_do_XMLa" } ) }}

Revision Source

<p>
</p>
<h3 id="Co_je_to_XML.3F" name="Co_je_to_XML.3F"> Co je to XML? </h3>
<p>XML, což je zkratka pro <b>Extensible Markup Language</b> (Rozšiřitelný Značkovací Jazyk), je všeobecný značkovací jazyk <a class="external" href="http://www.w3.org/">doporučený W3C</a>. XML je podmnožinou SGML.
</p><p>Na XML je založeno mnoho jazyků; např. <a href="cs/XHTML">XHTML</a>, <a href="cs/MathML">MathML</a>, <a href="cs/SVG">SVG</a>, <a href="cs/XUL">XUL</a>, <a href="cs/RSS">RSS</a>, a <a href="cs/RDF">RDF</a> jsou všechny založeny na XML.
</p>
<h3 id="Pro.C4.8D_HTML_nefunguje" name="Pro.C4.8D_HTML_nefunguje"> Proč HTML nefunguje </h3>
<p>HTML je pevně stanovený jazyk, navržený pouze pro prezentační účely, zatímco XML je uživatelsky definované a je používáno k popisu obsahu dokumentu.
</p><p>HTML je omezeno v těchto třech oblastech: inteligence, údržba a přizpůsobování. XML je silné v inteligenci, přizpůsobování, údržbě a jednoduchosti.
</p><p>Přestože XML je jiné než HTML, obojí může být použito společně za pomoci technologie <a href="cs/XSLT">XSLT</a>.
</p>
<h3 id=".22Spr.C3.A1vn.C3.A9.22_XML" name=".22Spr.C3.A1vn.C3.A9.22_XML"> "Správné" XML </h3>
<p>Aby byl XML dokument korektní, musí být správně správně formulován a podle všech syntaktických pravidel jazyka XML. Většina prohlížečů, včetně Mozilly, nabízí ladící nástroj, který může rozpoznat špatně utvořené XML dokumenty.
</p>
<h3 id="Zobrazen.C3.AD_XML" name="Zobrazen.C3.AD_XML"> Zobrazení XML </h3>
<p>Existují dva způsoby, jak může být XML použito při prezentaci, aplikováním různých prezentačních metod od transformování HTML počínaje až po vytvoření PDF nebo obrázku.
</p><p>Jedním způsobem, jak dát XML vzhled, je použití CSS s deklarací <code>xml-stylesheet</code>.
</p>
<pre>&lt;?xml-stylesheet type="text/css" href="stylesheet.css"?&gt;</pre>
<p>V kombinaci s mocným XSLT, které je schopné transformovat XML do jiných formátů, je XML neuvěřitelně všestranné.
</p>
<pre>&lt;?xml-stylesheet type="text/xsl" href="transform.xsl"?&gt;</pre>
<h3 id="Doporu.C4.8Den.C3.AD" name="Doporu.C4.8Den.C3.AD"> Doporučení </h3>
<p>Tento článek je pouze rychlé seznámení s XML. Pro více informací o XML byste se měli podívat na Internetu po článcích zabývajících se do problematikou XML do hloubky.
</p><p>Naučení značkovacího jazyka HTML vám pomůže lépe pochopit XML. Měli byste také prozkoumat Mozilla Developer Center pro více informací.
</p>
<div class="originaldocinfo">
<h3 id="Informace_o_dokumentu" name="Informace_o_dokumentu"> Informace o dokumentu </h3>
<ul><li> Autor: Justin G. Shreve
</li><li> Poslední aktualizace: 19. května </li></ul>
</div>
{{ languages( { "en": "en/XML_Introduction", "fr": "fr/Introduction_\u00e0_XML", "pl": "pl/Wprowadzenie_do_XMLa" } ) }}
Revert to this revision