mozilla

Compare Revisions

Úvod_do_XML

Change Revisions

Revision 263000:

Revision 263000 by Majda on

Revision 230437:

Revision 230437 by Majda on

Title:
Úvod_do_XML
Úvod do XML
Slug:
Úvod_do_XML
Úvod_do_XML
Tags:
XML, Všechny_kategorie
Content:

Revision 263000
Revision 230437
t7    <h3 id="Co_je_to_XML.3F" name="Co_je_to_XML.3F">t
8      Co je to XML?
9    </h3>
10    <p>
11      XML, což je zkratka pro <b>Extensible Markup Language</b> (
>Rozšiřitelný Značkovací Jazyk), je všeobecný značkovací jazyk <a  
>class="external" href="http://www.w3.org/">doporučený W3C</a>. XM 
>L je podmnožinou SGML. 
12    </p>
13    <p>
14      Na XML je založeno mnoho jazyků; např. <a href="cs/XHTML">X
>HTML</a>, <a href="cs/MathML">MathML</a>, <a href="cs/SVG">SVG</a 
>>, <a href="cs/XUL">XUL</a>, <a href="cs/RSS">RSS</a>, a <a href= 
>"cs/RDF">RDF</a> jsou všechny založeny na XML. 
15    </p>
16    <h3 id="Pro.C4.8D_HTML_nefunguje" name="Pro.C4.8D_HTML_nefung
>uje"> 
17      Proč HTML nefunguje
18    </h3>
19    <p>
20      HTML je pevně stanovený jazyk, navržený pouze pro prezentač
>ní účely, zatímco XML je uživatelsky definované a je používáno k  
>popisu obsahu dokumentu. 
21    </p>
22    <p>
23      HTML je omezeno v těchto třech oblastech: inteligence, údrž
>ba a přizpůsobování. XML je silné v inteligenci, přizpůsobování,  
>údržbě a jednoduchosti. 
24    </p>
25    <p>
26      Přestože XML je jiné než HTML, obojí může být použito spole
>čně za pomoci technologie <a href="cs/XSLT">XSLT</a>. 
27    </p>
28    <h3 id=".22Spr.C3.A1vn.C3.A9.22_XML" name=".22Spr.C3.A1vn.C3.
>A9.22_XML"> 
29      "Správné" XML
30    </h3>
31    <p>
32      Aby byl XML dokument korektní, musí být správně správně for
>mulován a podle všech syntaktických pravidel jazyka XML. Většina  
>prohlížečů, včetně Mozilly, nabízí ladící nástroj, který může roz 
>poznat špatně utvořené XML dokumenty. 
33    </p>
34    <h3 id="Zobrazen.C3.AD_XML" name="Zobrazen.C3.AD_XML">
35      Zobrazení XML
36    </h3>
37    <p>
38      Existují dva způsoby, jak může být XML použito při prezenta
>ci, aplikováním různých prezentačních metod od transformování HTM 
>L počínaje až po vytvoření PDF nebo obrázku. 
39    </p>
40    <p>
41      Jedním způsobem, jak dát XML vzhled, je použití CSS s dekla
>rací <code>xml-stylesheet</code>. 
42    </p>
43    <pre>
44&lt;?xml-stylesheet type="text/css" href="stylesheet.css"?&gt;
45</pre>
46    <p>
47      V kombinaci s mocným XSLT, které je schopné transformovat X
>ML do jiných formátů, je XML neuvěřitelně všestranné. 
48    </p>
49    <pre>
50&lt;?xml-stylesheet type="text/xsl" href="transform.xsl"?&gt;
51</pre>
52    <h3 id="Doporu.C4.8Den.C3.AD" name="Doporu.C4.8Den.C3.AD">
53      Doporučení
54    </h3>
55    <p>
56      Tento článek je pouze rychlé seznámení s XML. Pro více info
>rmací o XML byste se měli podívat na Internetu po článcích zabýva 
>jících se do problematikou XML do hloubky. 
57    </p>
58    <p>
59      Naučení značkovacího jazyka HTML vám pomůže lépe pochopit X
>ML. Měli byste také prozkoumat Mozilla Developer Center pro více  
>informací. 
60    </p>
61    <div class="originaldocinfo">
62      <h3 id="Informace_o_dokumentu" name="Informace_o_dokumentu"
>> 
63        Informace o dokumentu
64      </h3>
65      <ul>
66        <li>Autor: Justin G. Shreve
67        </li>
68        <li>Poslední aktualizace: 19. května
69        </li>
70      </ul>
71    </div>{{ languages( { "en": "en/XML_Introduction", "fr": "fr/
>Introduction_\u00e0_XML", "pl": "pl/Wprowadzenie_do_XMLa" } ) }} 

Back to History