Zahrnutí dalších komponent

Další komponenty lze zahrnout jejich uvedením v souboru /config.ini. Pro každou komponentu je nutné v souboru config.ini vytvořit vlastní sekci nazvanou "Component Jméno komponenty" (tedy například "Component Enigmail") a zahrnout ji do všech typů instalací (sekce "Setup TypeN"), ve kterých se má nainstalovat či nabídnout k instalaci. Komponenty, které jsou na Internetu dostupné jako rozšíření, často obsahují instalační skripty, které jsou závislé na vstupu uživatele (anglicky user input). V instalačních skriptech v instalátoru není ovšem uživatelský vstup žádoucí ani možný, proto je nezbytné tyto instalační skripty přepsat bez použití uživatelského vstupu.

1. Java Runtime Environment

Do instalátoru byla zahrnuta komponenta "Java", jejíž obsahem je "tichá" verze instalátoru Sun JRE 1.4.1.

2. Mouse Gestures

Toto rozšíření umožňuje provedení příkazů v Mozille pomocí myši. Toto rozšíření jsem musel přeložit do češtiny.

V menu Navigator->Zobrazit->Téma vzhledu je za běžných podmínek zobrazen seznam témat vzhledu. Po nainstalování Mouse Gestures je toto menu prázdné. Tento problém jsem pozoroval nejen na této pozměněné verzi Mozilly, ale i na oficiálních verzích Mozilly a Mouse Gestures. Pro tento problém jsem založil bug 5933 - "Content of View->Apply theme is hidden", bohužel autorům rozšíření Mouse Gestures se tento problém nepodařilo reprodukovat.

3. Enigmail

Je rozšíření umožňující šifrování pošty na základě standardu OpenPGP. Komponenta "Enigmail" v instalátoru je sloučením komponet enigmail 0.83.4, enigmime 0.83.2 a programu GnuPG, který je nainstalován do adresáře %programFiles%/gnupg pomocí NSIS. Domovský adresář GnuPG je nastaven na %APPDATA%\GnuPg pomocí systémového registru HKLM\Software\GNU\GnuPG\HomeDir.

Protože je tento registr nastaven na cestu obsahující proměnnou prostředí, musí být jeho hodnota typu SZ_EXPAND_STRING. Metoda WinReg.setValue technologie XPInstall umožňující zapsání tohoto typu hodnoty není v současné verzi Mozilly implementována. Proto jsem vytvořil pomocí NSIS instalátor pro program GnuPG, který požadovaný registr správně nastaví.

Program GnuPG nekontroluje, zda je jeho domovský adresář vytvořen. To jsem vyřešil vytvořením javascriptové XPCOM komponenty, (contract id @plathel.iglu.cz/GnuPgPrefs;1 implementující rozhraní nsIProfileStartupListener), která vždy při spuštění Mozilly zkontroluje, zda je tento adresář korektně vytvořen.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, SphinxKnight, Pawell, Majda
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,