mozilla
Your Search Results

  Úprava_instalace_Mozilly_pro_potřeby_instituce/Zadání

  Na JU bude Mozilla instalována jednak do počítačových učeben, jednak bude poskytnuta k instalaci na počítače zaměstnanců a na počítače studentům na kolejích. Ve všech těchto případech se jedná o počítače s některým operačním systémem řady Microsoft Windows. Protože na JU nejsou pouze studenti hovořící česky, vše musí být kromě češtiny i v angličtině. Následující požadavky na instalátor jsou výsledkem diskuze a postupného zjišťování, co všechno lze do instalátoru zahrnout.

  A. Předvolby

  Většina nastavitelných položek Mozilly je dostupná v dialogu "Předvolby" (<tt>Navigator->Úpravy->Předvolby</tt>). Následuje seznam požadovaných změn oproti výchozímu nastavení v pořadí, ve kterém se jednotlivé položky vyskytují v dialogu "Předvolby".

  1. Vzhled

  Povolit automatickou změnu velikosti obrázku.

  2. Vzhled->Písma

  Nastavit minimální velikost písma na 12pt.

  3. Vzhled->Téma vzhledu

  Přidat další témata vzhledu:

  1. Orbit3+1 - nastavit jako výchozí téma vzhledu
  2. IESkin
  3. MozCurveBlue

  4. Prohlížeč

  1. Při prvním spuštění Mozilly nastavit jako výchozí prohlížeč.
  2. Zobrazit tlačítko "Přejít".
  3. Výchozí stránka viz bod F.c.

  5. Prohlížeč->Historie

  Nastavit platnost stránek v Historii na 90 dní.

  6. Prohlížeč->Pomocné aplikace

  Přidat typy souborů, které jsou běžně publikované na internetu, u všech typů nastavit, že po pokusu o zobrazení tohoto typu souboru se má Mozilla uživatele dotázat, jakou akci chce s tímto souborem provést.

  7. Prohlížeč->Prohlížení v panelech

  Při otevření nového panelu stahovat tento panel na pozadí (položka "Stahovat odkazy na pozadí").

  8. Pošta & Diskuzní skupiny

  1. Při prvním spuštění nastavit automaticky jako výchozí poštovní program.
  2. Zobrazit tlačítko Tisk.
  3. Skrýt tlačítko Další.

  9. Pošta & Diskuzní skupiny->Vytváření zpráv

  Přeposlat zprávy jako vložené.

  10. Soukromí & Zabezpečení->Obrázky

  1. Blokovat obrázky ze serverů uvedených v příloze 1.
  2. Nenačítat v poště obrázky ze vzdálených serverů.

  11. Soukromí &Zabezpečení->Pop-up okna

  Blokovat pop-up okna.

  12. Soukromí & Zabezpečení-> SSL

  Nezobrazovat SSL upozornění.

  13. Soukromí & Zabezpečení->Certifikáty

  Přidat SSL certifikáty webového rozhraní menzy a mail serveru <tt>marvin.jcu.cz</tt>.

  14. Rozšířené nastavení->Vyrovnávací paměť

  Nastavit umístění diskové vyrovnávací paměti do složky <tt>%temp%\mozilla\cache</tt>, kde <tt>%temp%</tt> je proměnná prostředí.

  15. Rozšířené nastavení->Servery proxy

  Při instalacích na počítačích studentů na kolejích přednastavit proxy server na adrese <tt>cache.jcu.cz:3128</tt>, proxy nepoužívat pro ".jcu.cz".

  16. Rozšířené nastavení->Aktualizace vybavení

  Nezjišťovat aktualizace.

  17. Kalendář->Časová zóna

  Nastavit časovou zónu kalendáře na Evropa/Praha.

  B. Usnadnění importu pošty z jiných programů

  1. Upravit dialog "Importovat" (dále Import Dialog) tak, aby byl umožněn import nastavení, pošty a databáze kontaktů jedním průchodem Import Dialogem.
  2. Rozšířit uživatelské rozhraní Import Dialogu o možnost vyhledání poštovních programů, ze kterých je Mozilla schopna importovat bez dotazu na umístění materiálu k importu.
  3. Pokud není při spuštění Messengeru dostupný žádný platný účet, umožnit uživateli vedle vytvoření nového účtu pomocí "Průvodce vytvořením nového účtu" též importování účtu z jiného poštovního programu.

  C. Snazší vytvoření emailového účtu

  Usnadnit vytvoření emailového účtu na serverech shrnutých v tabulce 1.

  Tabulka 1: Poštovní servery na JU

  fakulta/ústavadresa serverupodporované poštovní protokoly
  Rektorát, VÚRH, KAMmarvin.jcu.czIMAP(S), POP 3(S), SMTP
  Biologická fakultarum.bf.jcu.czIMAP(S), POP 3(S), SMTP
  Biologická fakulta, server tixtix.bf.jcu.czPOP 3, SMTP
  Teologická fakultamail.tf.jcu.czPOP 3, SMTP
  Zemědělská fakultamail.zf.jcu.czIMAP(S), POP 3(S), SMTP(S)
  Zdravotně sociální fakultamail.zsf.jcu.czIMAP, POP 3, SMTP

  Pro každý poštovní server by měl mít uživatel na výběr mezi poštovními protokoly podporovanými vybraným serverem, (S) u protokolu znamená, že je podporovaná i zabezpečená verze protokolu.

  D. Vytvoření poštovního filtru

  Všechny poštovní účty mají mít vytvořen poštovní filtr (<tt>Messenger->Nástroje->Poštovní filtry</tt>), který přesune do koše zprávy, jejichž předmět obsahuje "[Nod32: Cleaned]" - což jsou zprávy, které obsahovaly virus, jenž byl odstraněn antivirem Nod32 instalovaným na poštovních serverech JU.

  E. Zahrnutí dalších produktů do instalace

  V instalaci by měly být zahrnuty i následující produkty:

  1. Java Plugin
  2. Mouse Gestures
  3. Enigmail

  F. Integrace s existujícími internetovými službami na JU

  1. Menu hlavních oken rozšířit o centrálně spravovatelné menu obsahující odkazy na internetové a intranetové služby a stránky fakult a ústavů JU.
  2. Osobní lištu záložek rozšířit o odkazy na stránky fakult a ústavů JU.
  3. Umožnit uživateli při prvním spuštění Mozilly výběr domovské stránky z internetových stránek jednotlivých fakult a ústavů JU.

  Kompletní seznam odkazů k zahrnutí do instalace je v příloze 2.

  G. Menu "Nápověda"

  1. V české verzi nastavit "Obsah nápovědy" na http://www.czilla.cz/produkty/suite.
  2. Rozšířit menu o odkazy na dokumentaci na serveru http://www.czilla.cz, v anglické verzi použít ekvivalentní dokumenty na serveru http://www.mozilla.org.
  3. Přidat odkaz na počeštěný návod na konfiguraci Enigmailu, v anglické verzi odkaz na oficiální nápovědu k Enigmailu.
  4. Vytvořit poznámky k verzi shrnující úpravy instalátoru oproti původní verzi.

  H. Drobnosti

  1. Vyměnit startovací logo za nové - logo JU (viz přílohu 3).
  2. V Messengeru v zobrazení složek zobrazit sloupce "Nepřečtené" a "Celkem".
  3. Přidat panely uvedené v příloze 4 do postranní lišty.
  4. Hlavní okna aplikací při prvním spuštění zobrazovat maximalizovaná.
  5. Vytvořit zástupce na ploše všech uživatelů pro spuštění Messengeru a "Kalendáře".

  I. Verze instalátorů

  Vytvořit tyto verze instalátorů:

  1. Instalátor neobsahující nastavení diskové vyrovnávací paměti a proxy serveru určený především pro zaměstnance.
  2. Instalátor nastavující složku vyrovnávací paměti podle bodu A.14 určený pro učebny s cestovními profily.
  3. Instalátor obsahující nastavení proxy serveru podle bodu A.15 pro studenty na kolejích.

  Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: Pawell, Majda
  Last updated by: Pawell,