Úprava_instalace_Mozilly_pro_potřeby_instituce/Zadání

Na JU bude Mozilla instalována jednak do počítačových učeben, jednak bude poskytnuta k instalaci na počítače zaměstnanců a na počítače studentům na kolejích. Ve všech těchto případech se jedná o počítače s některým operačním systémem řady Microsoft Windows. Protože na JU nejsou pouze studenti hovořící česky, vše musí být kromě češtiny i v angličtině. Následující požadavky na instalátor jsou výsledkem diskuze a postupného zjišťování, co všechno lze do instalátoru zahrnout.

A. Předvolby

Většina nastavitelných položek Mozilly je dostupná v dialogu "Předvolby" (Navigator->Úpravy->Předvolby). Následuje seznam požadovaných změn oproti výchozímu nastavení v pořadí, ve kterém se jednotlivé položky vyskytují v dialogu "Předvolby".

1. Vzhled

Povolit automatickou změnu velikosti obrázku.

2. Vzhled->Písma

Nastavit minimální velikost písma na 12pt.

3. Vzhled->Téma vzhledu

Přidat další témata vzhledu:

 1. Orbit3+1 - nastavit jako výchozí téma vzhledu
 2. IESkin
 3. MozCurveBlue

4. Prohlížeč

 1. Při prvním spuštění Mozilly nastavit jako výchozí prohlížeč.
 2. Zobrazit tlačítko "Přejít".
 3. Výchozí stránka viz bod F.c.

5. Prohlížeč->Historie

Nastavit platnost stránek v Historii na 90 dní.

6. Prohlížeč->Pomocné aplikace

Přidat typy souborů, které jsou běžně publikované na internetu, u všech typů nastavit, že po pokusu o zobrazení tohoto typu souboru se má Mozilla uživatele dotázat, jakou akci chce s tímto souborem provést.

7. Prohlížeč->Prohlížení v panelech

Při otevření nového panelu stahovat tento panel na pozadí (položka "Stahovat odkazy na pozadí").

8. Pošta & Diskuzní skupiny

 1. Při prvním spuštění nastavit automaticky jako výchozí poštovní program.
 2. Zobrazit tlačítko Tisk.
 3. Skrýt tlačítko Další.

9. Pošta & Diskuzní skupiny->Vytváření zpráv

Přeposlat zprávy jako vložené.

10. Soukromí & Zabezpečení->Obrázky

 1. Blokovat obrázky ze serverů uvedených v příloze 1.
 2. Nenačítat v poště obrázky ze vzdálených serverů.

11. Soukromí &Zabezpečení->Pop-up okna

Blokovat pop-up okna.

12. Soukromí & Zabezpečení-> SSL

Nezobrazovat SSL upozornění.

13. Soukromí & Zabezpečení->Certifikáty

Přidat SSL certifikáty webového rozhraní menzy a mail serveru marvin.jcu.cz.

14. Rozšířené nastavení->Vyrovnávací paměť

Nastavit umístění diskové vyrovnávací paměti do složky %temp%\mozilla\cache, kde %temp% je proměnná prostředí.

15. Rozšířené nastavení->Servery proxy

Při instalacích na počítačích studentů na kolejích přednastavit proxy server na adrese cache.jcu.cz:3128, proxy nepoužívat pro ".jcu.cz".

16. Rozšířené nastavení->Aktualizace vybavení

Nezjišťovat aktualizace.

17. Kalendář->Časová zóna

Nastavit časovou zónu kalendáře na Evropa/Praha.

B. Usnadnění importu pošty z jiných programů

 1. Upravit dialog "Importovat" (dále Import Dialog) tak, aby byl umožněn import nastavení, pošty a databáze kontaktů jedním průchodem Import Dialogem.
 2. Rozšířit uživatelské rozhraní Import Dialogu o možnost vyhledání poštovních programů, ze kterých je Mozilla schopna importovat bez dotazu na umístění materiálu k importu.
 3. Pokud není při spuštění Messengeru dostupný žádný platný účet, umožnit uživateli vedle vytvoření nového účtu pomocí "Průvodce vytvořením nového účtu" též importování účtu z jiného poštovního programu.

C. Snazší vytvoření emailového účtu

Usnadnit vytvoření emailového účtu na serverech shrnutých v tabulce 1.

Tabulka 1: Poštovní servery na JU

fakulta/ústav adresa serveru podporované poštovní protokoly
Rektorát, VÚRH, KAM marvin.jcu.cz IMAP(S), POP 3(S), SMTP
Biologická fakulta rum.bf.jcu.cz IMAP(S), POP 3(S), SMTP
Biologická fakulta, server tix tix.bf.jcu.cz POP 3, SMTP
Teologická fakulta mail.tf.jcu.cz POP 3, SMTP
Zemědělská fakulta mail.zf.jcu.cz IMAP(S), POP 3(S), SMTP(S)
Zdravotně sociální fakulta mail.zsf.jcu.cz IMAP, POP 3, SMTP

Pro každý poštovní server by měl mít uživatel na výběr mezi poštovními protokoly podporovanými vybraným serverem, (S) u protokolu znamená, že je podporovaná i zabezpečená verze protokolu.

D. Vytvoření poštovního filtru

Všechny poštovní účty mají mít vytvořen poštovní filtr (Messenger->Nástroje->Poštovní filtry), který přesune do koše zprávy, jejichž předmět obsahuje "[Nod32: Cleaned]" - což jsou zprávy, které obsahovaly virus, jenž byl odstraněn antivirem Nod32 instalovaným na poštovních serverech JU.

E. Zahrnutí dalších produktů do instalace

V instalaci by měly být zahrnuty i následující produkty:

 1. Java Plugin
 2. Mouse Gestures
 3. Enigmail

F. Integrace s existujícími internetovými službami na JU

 1. Menu hlavních oken rozšířit o centrálně spravovatelné menu obsahující odkazy na internetové a intranetové služby a stránky fakult a ústavů JU.
 2. Osobní lištu záložek rozšířit o odkazy na stránky fakult a ústavů JU.
 3. Umožnit uživateli při prvním spuštění Mozilly výběr domovské stránky z internetových stránek jednotlivých fakult a ústavů JU.

Kompletní seznam odkazů k zahrnutí do instalace je v příloze 2.

G. Menu "Nápověda"

 1. V české verzi nastavit "Obsah nápovědy" na http://www.czilla.cz/produkty/suite.
 2. Rozšířit menu o odkazy na dokumentaci na serveru http://www.czilla.cz, v anglické verzi použít ekvivalentní dokumenty na serveru http://www.mozilla.org.
 3. Přidat odkaz na počeštěný návod na konfiguraci Enigmailu, v anglické verzi odkaz na oficiální nápovědu k Enigmailu.
 4. Vytvořit poznámky k verzi shrnující úpravy instalátoru oproti původní verzi.

H. Drobnosti

 1. Vyměnit startovací logo za nové - logo JU (viz přílohu 3).
 2. V Messengeru v zobrazení složek zobrazit sloupce "Nepřečtené" a "Celkem".
 3. Přidat panely uvedené v příloze 4 do postranní lišty.
 4. Hlavní okna aplikací při prvním spuštění zobrazovat maximalizovaná.
 5. Vytvořit zástupce na ploše všech uživatelů pro spuštění Messengeru a "Kalendáře".

I. Verze instalátorů

Vytvořit tyto verze instalátorů:

 1. Instalátor neobsahující nastavení diskové vyrovnávací paměti a proxy serveru určený především pro zaměstnance.
 2. Instalátor nastavující složku vyrovnávací paměti podle bodu A.14 určený pro učebny s cestovními profily.
 3. Instalátor obsahující nastavení proxy serveru podle bodu A.15 pro studenty na kolejích.

Informace o původním dokumentu

 • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, SphinxKnight, Pawell, Majda
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,