MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Závěr

Vytvořený instalátor splňuje veškeré základní požadavky, které jsou kladeny například na pozměněné instalátory MS IE a OE, jako je přednastavení emailového účtu, zahrnutí záložek a jiných nastavení, tichá instalace. Vytvoření instalátoru zahrnujícího tyto základní požadavky není příliš časově ani odborně náročné. Nejobtížnější na této části bylo nalézt postupy, kterými lze takovýto instalátor vytvořit. Mozilla je v neustálém intenzivním vývoji, čehož dokladem je například to, že pouze během své práce jsem pracoval se třemi verzemi Mozilly. Dokumentace je proto často roztříštěna po Internetu, nebo vůbec neexistuje. Zkušenosti s vytvořením pozměněného instalátoru jsem proto publikoval na Root.cz - známém internetovém časopise zabývajícím se softwarem s otevřeným zdrojovým kódem.

Vytvoření instalátoru pomocí programu, jako je IEAK, je samozřejmě mnohem jednodušší než manuálně rozbalovat instalátor a editovat konfigurační soubory. Oproti tomu "manuální" přístup má výhodu v tom, že podá mnohem více informací o tom jak tak komplexní program, jako je internetový prohlížeč či poštovní klient, "uvnitř" funguje. Po vytvoření pozměněného instalátoru pomocí IEAK jsem o Internet Exploreru nevěděl o nic víc, než jsem o něm věděl předtím.

Vytvořený instalátor zahrnuje řadu požadavků, jejichž vyřešení vyžadovalo použití technologií použitých při vývoji Mozilly, tedy hlavně nastavení výchozího prohlížeče a poštovního programu (A.4.1, A.8.1), vytvoření "Průvodce nastavením pošty" (B.3), přepsání Import Dialogu (B.1, B.2), vytvoření poštovního filtru (D), dialog k výběru domovské stránky (F.3). Centrálně spravovatelné menu (F.1) obsahující odkazy na internetové služby JU je hezkým příkladem možností jazyka XUL.

V případě Internet Exploreru by bylo velice obtížné zahrnout tyto netriviální požadavky, nehledě na to, že jako obyčejný student bych například nikdy nezískal zdrojové kódy k dialogu v Internet Exploreru ekvivalentnímu s Import Dialogem v Mozille. V tom je zřejmá výhoda otevřenosti zdrojového kódu.

Protože požadavky na pozměnění instalátoru byly zadávány formou neformální diskuze o tom, co lze v Mozille všechno pozměnit, neuvedl jsem do seznamu požadavků ty, u kterých bylo předem zřejmé, že je za daných podmínek nebude možné splnit. Limitujícím kritériem bylo především provedení veškerých změn bez nutnosti kompilace Mozilly. Nezahrnuté požadavky byly například:

  • V zobrazení složek v Messengeru uvádět za jménem složky v závorce kromě počtu nepřečtených zpráv i počet zpráv celkem.
  • Importované „Oblíbené položky“ z Internet Exploreru umístit přímo do složky záložek, místo do složky „Importované oblíbené z IE“.
  • Zobrazený dialog během instalace - v některých okamžicích instalace není zobrazen žádný dialog.

Nezahrnutí těchto požadavků do instalátoru nijak nesníží jeho použitelnost.

V době psaní práce nebyl tento instalátor ještě na Jihočeské univerzitě použit. Instalátor je k dispozici administrátorům, aby byl před použitím řádně otestován a jeho použití v ostrém provozu je již jen otázkou času.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Pawell, Majda
 Poslední aktualizace od: Pawell,