Zástupci na ploše

Vytvoření zástupců na ploše je možné z instalačních skriptů jednotlivých komponent voláním metody File.windowsShortcut. Složku plochy lze zjistit v systémových registrech v klíči SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Desktop v kořenových klíčích HKEY_LOCAL_MACHINE. Přístup do systémového registru v instalačních skriptech možný pomocí objektu WinReg.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: SphinxKnight, Pawell, Majda
Poslední aktualizace od: SphinxKnight,