Zástupci na ploše

Vytvoření zástupců na ploše je možné z instalačních skriptů jednotlivých komponent voláním metody <tt>File.windowsShortcut</tt>. Složku plochy lze zjistit v systémových registrech v klíči <tt>SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Desktop</tt> v kořenových klíčích <tt>HKEY_LOCAL_MACHINE</tt>. Přístup do systémového registru v instalačních skriptech možný pomocí objektu <tt>WinReg</tt>.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Pawell, Majda
 Last updated by: Pawell,