MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Vytvoření různých verzí instalátoru

Požadované verze instalátoru mají společné jádro úprav, které je zahrnuto ve všech verzích, a liší se pouze nastavením výchozích hodnot předvoleb, konfiguračním souborem a jazykovou verzí souborů <tt>/config.ini</tt> a <tt>/install.ini</tt>. Výsledný instalátor je hlavně díky přítomnosti JRE veliký cca 30MB. Při distribuci pozměněných verzí instalátorů jsem byl poměrně limitován prostorem na ftp serveru – neměl jsem prostor pro tři verze, každou ve dvou jazykových modifikacích, celkem tedy 180MB.

Tuto situaci jsem řešil tak, že jsem vytvořil jakýsi „polotovar“ pro instalátory a sadu skriptů, umožňujících z tohoto polotovaru vytvořit požadované verze instalátorů. Pro napsání skriptů jsem použil skriptovací jazyk Ruby. Základem onoho "polotovaru" jsou jednotlivé komponenty, soubory <tt>/config.ini </tt>a <tt>/install.ini</tt> z původních instalátorů v obou jazykových verzích a soubor <tt>config.rb</tt>, který obsahuje nastavení předvoleb, obsah konfiguračního souboru a další informace nutné pro vytvoření souboru <tt>/config.ini</tt> ve správné jazykové verzi.

Tento "polotovar" je potom zpracován skriptem <tt>cmi.rb</tt>. Tento skript načte konfigurační soubor <tt>config.rb</tt>, podle něj vygeneruje jednotlivé verze souborů <tt>/config.ini</tt>, vytvoří komponenty obsahující předvolby a konfigurační soubor a všechny tyto soubory "zabalí" do instalátoru.

Toto řešení rovněž usnadní jakékoli další potřebné pozměnění instalátorů ať již ze strany mé, nebo ze strany administrátorů na JU. Vzhledem k velmi omezenému použití skriptu <tt>cmi.rb</tt> bych jej zde ovšem již podrobněji nerozebíral; není to ani cílem práce.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Pawell, Majda
 Poslední aktualizace od: Pawell,