Vlastní postup

Instalátor Mozilly pro operační systémy řady Microsoft Windows je na Internetu typicky dostupný jako spustitelný komprimovaný archiv o velikosti okolo 15 MB. Po spuštění je tento archiv rozbalen do dočasného adresáře a je spuštěn soubor /setup.exe. Ten si načte konfigurační soubory /install.ini, který obsahuje především přeložené texty pro vlastní instalátor, a /config.ini, který popisuje vlastní obsah instalátoru a který řídí zbývající fáze instalace založené na technologii XPInstall.

Z již existujícího instalátoru můžeme soubory, které obsahuje, rozbalit pomocí utility mozip, která umožňuje též přidání souborů do existujícího instalátoru a jejich aktualizaci.

Kromě již zmíněných souborů jsou hlavním obsahem instalátoru komponenty instalované technologií XPInstall. Jsou to vlastně archivy souborů ve formátu zip s příponou "xpi" které obsahují instalační skript install.js řídící jejich instalaci.

Při vývoji Mozilly bylo na možnost vytvoření pozměněné verze instalačního programu pamatováno. Veškeré změny na instalátoru by tedy šly rozdělit do těchto kategorií:

  1. Přednastavení Mozilly
    Do této kategorie patří ty změny instalátoru, které by si mohl uživatel nastavit i sám po nainstalování. Řešení těchto změn souvisí pouze s tím, jak je toto nastavení uloženo a jak toto nastavení učinit výchozím a zahrnout jej do instalátoru. Patří sem veškeré nastavení z dialogu "Předvolby" apod.
  2. "Připravené" pozměnění
    Do této kategorie bych zahrnul takové nastavení, u kterého se při vývoji Mozilly počítalo s tím, že bude možnost (a nutnost) ho pozměnit, ale které nemá běžný uživatel možnost pozměnit, nebo je jeho nastavení určeno spíše administrátorům, například přednastavení poštovního účtu, komponenty zahrnuté v instalátoru apod.
  3. Netriviální změny
    Při vývoji se vůbec nepočítalo se změnami tohoto charakteru, a je tedy nutná úprava zdrojového kódu nebo použití stejných technologií jako při vývoji Mozilly. Jako příklad bych uvedl požadavek D, vytvoření poštovního filtru. Nenašel jsem způsob, jak do nově vytvořených či naimportovaných účtů přidat poštovní filtr, aniž bych přímo pozměnil zdrojový kód Mozilly.

Díky technologii XPInstall je možné většinu změn z prvních dvou kategorií zahrnout do nové komponenty, aniž by bylo potřebné upravovat komponenty stávající. To může značně usnadnit převedení těchto změn i do instalátoru dalších verzí Mozilly (v ideálním případě by se pozměněný instalátor vytvořil pouze zahrnutím této komponenty do instalátoru stávajícího). Z těchto důvodů jsem všechny změny, u kterých to bylo možné, zahrnoval do nově vytvořené komponenty /jcu.xpi.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: SphinxKnight, Pawell, Majda
Poslední aktualizace od: SphinxKnight,