Výchozí nastavení profilu

Zbývající nastavení v dialogu "Předvolby", u něhož byla požadována změna, je možno přednastavit pozměněním či vytvořením některého ze souborů v uživatelském profilu. Do instalátoru lze tyto soubory zahrnout jako výchozí nastavení uživatelského profilu (anglicky profile defaults). Výchozí nastavení profilu je uloženo ve složce \defaults\profile{{ mediawiki.external('region code') }}, kde "[region code]" zastupuje zkratku zvoleného lokalizovaného obsahu (Navigator->Úpravy->Předvolby->Vzhled->Jazyky/obsah). Pro požadované nastavení jsem vytvořil nový lokalizovaný obsah se zkratkou "JU" a v instalátoru jej umístil do již zmíněné komponenty /jcu.xpi. Tabulka 3 shrnuje pozměněné či vytvořené soubory ve výchozím nastavení uživatelského profilu. Soubory s příponou "rdf" jsou ve formátu Resource Description Format.

Tabulka 3: Pozměněné či vytvořené soubory ve výchozím nastavení uživatelského profilu

soubor požadavek obsah
mimeTypes.rdf A.6 Přednastavené typy souborů, kompletní seznam přidaných typů souborů je v příloze 5.
cookperm.txt A.10.1 Seznam serverů, z nichž jsou blokovány obrázky.
cert8.db A.13 Soubor s uloženými certifikáty.
bookmarks.html F.2 Záložky ve formátu Netscape Bookmark File
panels.rdf G.3 Soubor popisující vybrané panely v postranní liště.
localstore.rdf G.2 Zobrazení sloupců Nepřečteno a Celkem.
G.3 Nastavení, který panel se má po spuštění zobrazit.
G.4 Spuštění hlavních oken maximalizovaně.

Při vytvoření nového profilu bude výchozí nastavení profilu nakopírováno do složky uživatelského profilu. Pokud má uživatel již profil vytvořen z jiné verze Mozilly, potom tento profil nebude požadované nastavení obsahovat.

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, SphinxKnight, Pawell, Majda
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,